Umowa na okres próbny a ciąża

26

Jeśli potrzebujesz indywidualnej porady prawnej 

SŁUŻĘ CI POMOCĄ!

Przepisy

Problematyka umowy na okres próbny w kwestii ciąży, uregulowana jest w art. 177 Kodeksu pracy:

§ 1. Pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie ciąży, a także w okresie urlopu macierzyńskiego pracownicy, chyba że zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z jej winy i reprezentująca pracownicę zakładowa organizacja związkowa wyraziła zgodę na rozwiązanie umowy.

§ 2. Przepisu § 1 nie stosuje się do pracownicy w okresie próbnym nieprzekraczającym jednego miesiąca.

§ 3. Umowa o pracę zawarta na czas określony albo na okres próbny przekraczający jeden miesiąc, która uległaby rozwiązaniu po upływie trzeciego miesiąca ciąży, ulega przedłużeniu do dnia porodu. § 31. Przepisu § 3 nie stosuje się do umowy o pracę na czas określony zawartej w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy.

Z powyższego wynika, iż:

1. kobieta w ciąży (bez względu na stan i wiek ciąży) na okresie próbnym nie przekraczającym jednego miesiąca, nie będzie miała przedłużonej umowy do dnia porodu;

2. w przypadku umowy na okres próbny, która przekracza jeden miesiąc, aby umowa uległa przedłużeniu do dnia porodu, kobieta musi być po trzecim miesiącu ciąży (najpóźniej w ostatnim dniu umowy);

3. nie ma przeszkód, aby po okresie próbnym podpisać np. umowę na czas określony czy na czas nieokreślony.

Zasiłek macierzyński

Jeśli już wiesz, że Twoja umowa na okres próbny zostanie przedłużona do dnia porodu to na pewno przede wszystkim zastanawiasz się jaka będzie wysokość Twojego zasiłku macierzyńskiego. Zasiłek będzie obliczany na tych samych zasadach co w przypadku umowy na czas nieokreślony. To znaczy,  że z tych samych składników wchodzących do wynagorodzenia. Zatem podstawą do obliczenia wysokości zasiłku macierzyńskiego będzie wynagrodzenie oraz składniki wliczane do jego obliczenia. Jeśli chodzi o złożenie dokumentów, procentową wysokość zasiłku (wybrać 80% przez cały okres czy 100% i 60%) czy wypłaty, obowiązują te same zasady co w przypadku innych umów.

Więcej o tym: roczny urlop macierzyński.

W przypadku umowy przedłużonej do dnia porodu, po urodzeniu dziecka niezbędne dokumenty pracownica składa do pracodawcy, a on kompletuje dokumenty i przekazuje do ZUS celem dalszej wypłaty świadczenia. Może tak być, że zakład pracy wypłaci zasiłek macierzyński tylko za jeden dzień (a resztę ZUS), bo tylko taki okres czasu (w przypadku umowy do dnia porodu) jest się na urlopie macierzyńskim. Dość częstą praktyką są pisma do ZUS by ten wypłacił całość (również za ten jeden dzień) – aby przyszedł jeden przelew z jednego miejsca.

W przypadku przedłużenia umowy na okres próbny do dnia porodu nie ma konieczności podpisywania aneksu, umowa przedłuża się z mocy prawa.

Urlop wypoczynkowy

Pracownica zatrudniona na podstawie umowy na okres próbny nabywa prawo do urlopu wypoczynkowy w sposób proporcjonalny. To oznacza, że z każdym przepracowanym miesiącem nabywasz prawo do 1/12 wymiaru urlopu, który Ci przysługuje (w zależności od stażu pracy).

W przypadku nie wykorzystania przysługującego urlopu w całości lub w części – przysługuje Ci tzw. ekwiwalent pieniężny. Nie ma możliwości, żeby niewykorzystany urlop wypoczynkowy przepadł. Jeśli nie było możliwości wykorzystania zaległego urlopu wypoczynkowego ze względu na zakończenie umowy – zostanie wypłacony ekwiwalent.

Kalkulator ekwiwalentu: tutaj

Ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy, ustala się stosując zasady obowiązujące przy obliczaniu wynagrodzenia urlopowego, biorąc pod uwagę przepisy rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej, w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop. Podstawą prawidłowego wyliczenia ekwiwalentu za urlop, jest miesięczne wynagrodzenie.

Ekwiwalent najczęściej wypłacany jest razem z ostatnim wynagrodzeniem i/lub zasiłkiem chorobowym. Urlop wypoczynkowy w przysługującym wymiarze, nalicza się również w trakcie przebywania na zwolnieniu lekarskim.

Zwolnienie lekarskie

Nie ma przeszkód, aby na przedłużonej do dnia porodu umowie na okres próbny, przebywać na zwolnieniu lekarskim. Prawo do świadczeń chorobowych jako kobieta w ciąży nabywasz po upływie 30 dni nieprzerwanego okresu zatrudnienia, do którego wlicza się też poprzednie okresy zatrudnienia, jeżeli przerwa między nimi nie przekroczyła 30 dni. Jest to tak zwany okres wyczekiwania na możliwość skorzystania z ubezpieczenia. To szczególnie ważna informacja dla osób, które nigdy nie pracowały, a przechodzą na zwolnienie lekarskie.

Za okres niezdolności do pracy przypadającej w okresie ciąży zachowujesz 100% wynagrodzenia. Przez pierwsze 33 dni tzw. wynagrodzenie chorobowe wypłaca pracodawca. Od 34 dnia, tzw. świadczenie chorobowego w formie zasiłku chorobowego wypłaca ZUS (jeżeli pracodawca zatrudnia mniej niż 20 pracowników) lub w dalszym ciągu pracodawca (więcej niż 20 pracowników).

Problemy

Czasem zdarza się tak, że pracodawca nie przedłuża umowy w związku z tym, iż jesteś w ciąży. Co robić? Zgodnie z Kodeksem Cywilnym – pracodawca i pracownik powinni dążyć do polubownego załatwienia sporu ze stosunku pracy. Jeśli z jakiś powodów nie chodzi to w grę – pozostaje sąd pracy.

Jeśli nie przedłużono Ci umowy do dnia porodu – najskuteczniejszym rozwiązaniem będzie wniesienie do sądu pracy żądania przywrócenia do pracy w ciągu 21 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o rozwiązaniu umowy pracę bez wypowiedzenia lub od dnia wygaśnięcia umowy o pracę. Czasem zdarza się, że dowiadujemy się o ciąży po terminie, w którym skończyła się umowa. Jeśli 21 dniowy termin minął – należy złożyć dodatkowo do sądu wniosek o przywrócenie uchybionego terminu, razem z podaniem przyczyny niezachowania terminu.

Można rozważyć również poinformowanie Państwowej Inspekcji Pracy.

Ważne

Kobiecie w ciąży oraz połogu przysługuje bezpłatna opieka lekarska w ramach publicznej służby zdrowia. Podstawa prawna

 1. Ustawa z 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zmianami).
 2. Ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa z 25 czerwca 1999 r. (Dz.U. Nr 60, poz. 636) tj. z 7 marca 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 372).

Katarzyna/Matka prawnik

Designed by Freepik

26 KOMENTARZE

 1. Chciałabym się dowiedzieć czy istnieje jakiś przepis, dzięki któremu to ZUS bądź inna instytucja za pierwsze 33dni zwolnienia?
  Firma zatrudnia więcej niż 20 osób.
  Za okres kiedy pracowałam, a nie byłam jeszcze na L4 zapłaci FGŚP na podstawie nakazu zapłaty, od 34 dni po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku zapłaci mi ZUS, niestety za pierwsze 33dni nie mam szans żeby to pracodawca mi zapłacił….Komornik również nic nie wyegzekwuje.

 2. Czy jezeli jest przedluzona do dnia porodu i odprowadzane sa skladki na ubezpieczenie grupowe, to czy nalezy sie wyplata za urodzenie dziecka?

 3. Witam chciałabym się spytać jak wygląda sprawa urlopu wypoczynkowego po urlopie wychowawczym z umową na czas nieokreślony? A dokładniej po rocznym macierzynsk8m poszłam na urlop wypoczynkowy od 14 października 2016 do 28 lipca 2017 po urlopie chciałam wykorzystać urlop wypoczynkowy za 2017. Jak on będzie naliczony? Ile przysluguje mi dni urlopu? Czy otrzymuje połowę urlopu?

 4. Na zwolnieniu lekarskim jestem od 4kwietnia (7miesiąc ciąży). Pracodawca wypłacił mi za kwiecień połowę wypłaty – mówi, że wynagrodzenie za okres od 17.04.2017 wypłaci mi ZUS. O ciąży poinformowałam w grudniu, miałam umowę na okres próbny od 04.07.2016 do 31.12.2017. Umowę przedłużono mi do końca maja (choć termin porodu to 26.06.2017). Do tej pory nie otrzymałam przelewu z Zusu. Czy pracodawca postępuje zgodnie z prawem? Czy po urodzeniu dziecka mam się zarejestrować jako bezrobotna czy też zgłosić się do ZUSU? Dziękuję serdecznie z góry za odpowiedź.

 5. Pani Kasiu,
  chciałabym dowiedzieć się jak wygląda to w mojej sytuacji. Mam umowę o pracę na czas określony do końca sierpnia 2017 r . i wiem, że nie będzie przedłużona. W międzyczasie urodzę (mam termin na 9 lipca). Czy w związku z tym przysługuje mi urlop macierzyński w moim zakładzie pracy, czy płatności przejmuje ZUS? Czy mogę złożyć wniosek o urlop macierzyński (na te niecałe dwa miesiące)? A co dalej?

 6. Witam czy bedac w ciazy 5tydzień i majac umowe od 2 maja 2017 do 30 listopada 2017 moge isc na L4 bo zle sie czuje czy przedluzy mi sie umowa do dnia porodu ?i czy po porodzie nalezy mi sie roczny platny urlop macierzyński proszę o pomoc?

 7. Dzień Dobry,
  Ja chciałabym zapytać jak sprawa się ma z dziewczynami, które przyjmują się do pracy tylko dlatego, że są w ciąży? Niejednokrotnie byłam świadkiem zatrudniania dziewczyn, które po jednym, dwóch dniach przepracowanych w firmie poszły na zwolnienie właśnie z powodu ciąży. Czy wtedy też mają takie same prawa jak inne ciężarne czy jednak aby dostać wynagrodzenie powinny przepracować te 30 dni?

 8. Zatrudniłam się będąc w ciąży. Wcześniej pracowałam na umowę na zastępstwo i zaraz przed zwolnieniem dowiedziałam się że jestem w ciąży. Podjęłam pracę w innej firmie podpisując umowę 23 czerwca, czyli w dniu zwolnienia z poprzedniej pracy. Pracuję do dnia dzisiejszego, ale boję się że jeśli pójdę zbyt wcześnie na L4 będę skontrolowana przez ZUS. Czy mam się czego obawiać skoro podjęłam nową pracę wiedząc że jestem w ciąży? Pracodawca wiedział o tym, że jestem w ciąży.

 9. Witam mam umowę na okres próbny do dzisiaj brakuje mi 2 dni do 3 miesiąca ciąży zwolnienie mam do 2.03.2018 czy należy mi się przedłużenie umowy do dnia porodu?

 10. Witam, napisała Pani, że wysokość zasiłku dla matki, której umowa przedłużyła sie do dnia porodu, oblicza się na tych samych zasadach co w przypadku umowy na czas nieokreślony, biorąc pod uwagę te same składniki i wynagrodzenie. Wydaje mi się, że to pomyłka – podstawą wysokości zasiłku będzie przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstało prawo do zasiłku.

  • Pani Joanno, zasady są te same i nie ma pomyłki. To o czym Pani wspomniała to generalna zasada i nawet w przypadku umowy na czas określony czy nieokreślony okres zatrudnienia może być krótszy niż 12 miesięcy – wtedy będzie brany pod uwagę ten konkretny okres u danego pracodawcy. Tak samo w przypadku umowy na okres próbny. pozdrowienia!

 11. Witam serdecznie, jestem w trzecim miesiącu ciąży, obecnie przebywam na zwolnieniu, umowe mam o pracę na okres próbny(3miesiace) do końca marca. Czy pracodawca przedłuży mi umowę do dnia porodu? Czy może mnie zwolnic? Dziękuję za odpowiedz.

  • Pani Magdo, jeśli dobrze zrozumiałam to już jest Pani po trzecim miesiącu ciąży. W związku z tym umowa przedłuży się do dnia porodu. powodzenia!

 12. Jestem na okresie próbnym (3 miesiące) przepracowałam 1 miesiąc miedzy czasie dowiadując się że jestem w ciąży 3,5 miesiąca. Kiedy powiedzieć prezesowi i jak wygląda sprawa z umową czy może mnie zwolnić???

  • Pani Anito, jeśli spełnione są przesłanki opisane w artykule, to pracodawca nie zwolni Pani tylko przedłuży umowę do dnia porodu. Może też tak być, że po okresie próbnym zaproponuje Pani kolejną umowę. A kiedy powiedzieć …. nie ma dobrego terminu na to, tak samo jak podobno nie ma dobrego czasu na zajście w ciążę. Na pewno jeśli nie zostanie Pani zaproponowana kolejna umowa, będzie Pani musiała powiedzieć i dostarczyć zaświadczenie o wysokości ciąży pracodawcy. powodzenia!

 13. Czy chcąc zmienić pracodawcę w ciąży muszę mówić o ciąży?
  A czy mam obowiązek powiedzieć o studiach jeśli nie kolidują z pracą?

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here