Ciąża na urlopie macierzyńskim

138

Jeśli potrzebujesz indywidualnej porady prawnej 

SŁUŻĘ CI POMOCĄ!

Ciąża rok po roku to naprawdę wyzwanie. Jeśli zdecydujesz się (abo los zdecydował za Ciebie 🙂 ) na kolejnego malucha jeszcze na urlopie macierzyńskim bądź rodzicielskim, poniżej znajdziesz informacje, które mam nadzieję pomogą w podjęciu decyzji – co dalej. Możliwości są trzy:

 1. bez względu na to, czy jesteś jeszcze na macierzyńskim czy już na rodzicielskim, czy zadeklarowałaś tylko urlop macierzyński – czekasz, aż zakończy się urlop i wracasz do pracy i pracujesz do dnia porodu lub w międzyczasie przechodzisz na zwolnienie lekarskie w związku z ciążą (płatne 100%);
 2. składasz wniosek o przerwanie urlopu rodzicielskiego (i jego rezygnację) na 21 dni przed planowanym powrotem, pierwszego dnia składasz zwolnienie lekarskie w związku z ciążą;
 3. czekasz na zakończenie urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego i pierwszego dnia powrotu składasz zwolnienie lekarskie w związku z ciążą.

W czasie urlopu macierzyńskiego.

Po wykorzystaniu co najmniej 14 tygodni (nie wcześniej) urlopu macierzyńskiego, masz prawo zrezygnować z pozostałej części urlopu, pod warunkiem, że:

 1. pozostałą część urlopu macierzyńskiego wykorzysta pracownik Tata,
 2. przez resztę macierzyńskiego, osobistą opiekę nad dzieckiem będzie sprawował ubezpieczony – ojciec dziecka, który w celu sprawowania opieki przerwał działalność zarobkową.

Z powyższego wynika, iż rezygnacja z urlopu macierzyńskiego, nie jest korzystnym rozwiązaniem, tym bardziej jeśli zadeklarowałaś 100%.

W czasie urlopu rodzicielskiego.

Trochę teorii na temat urlopu rodzicielskiego. Z tego urlopu możecie skorzystać oboje – Ty i Tata w tym samym czasie. W takim przypadku łączny wymiar urlopu rodzicielskiego nie może przekroczyć 32 (jedno dziecko) lub 34 tygodni (więcej niż jedno dziecko). Urlop ten może być udzielony najwyżej w czterej częściach bezpośrednio następujących po sobie, w wymiarze wielokrotności tygodnia. Część urlopu rodzicielskiego trwająca maksymalnie do 16 tygodni może być wykorzystana w terminie późniejszym, czyli nie musi rozpoczynać się bezpośrednio po zakończonej części urlopu rodzicielskiego (zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający części tego urlopu). Rodzice dziecka mogą wykorzystać ten urlop w terminie nie późniejszym niż do zakończenia roku kalendarzowego, w którym dziecko ukończy 6 rok życia. Żadna z części urlopu rodzicielskiego nie może być krótsza niż 8 tygodni, z wyjątkiem:

 1. pierwszej części, która w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie nie może być krótsza niż 6 tygodni, oraz
 2. sytuacji, gdy pozostała do wykorzystania część urlopu jest krótsza niż 8 tygodni.

Nie da się tego jaśniej niestety napisać. 😉 Bardzo ważna sprawa – na przerwanie urlopu rodzicielskiego i wcześniejszy powrót do pracy, zgodę musi wyrazić pracodawca; w związku z tym zgody takiej możesz nie otrzymać.

Urlop rodzicielski przysługuje obojgu rodzicom, więc jeśli rezygnujesz z wziętej wcześniej części, powinnaś rozważyć czy nie scedować pozostałego wymiaru na Tatę pracownika lub Tatę – ubezpieczonego w ZUS (musi zostać zachowana ciągłość); inaczej pozostała część tego urlopu przepadnie (wyjątkiem jest sytuacja, w której urlop rodzicielski został wzięty w częściach, wtedy przepada tylko ta konkretna część; resztę można wziąć nie później niż do zakończenia roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 6 rok życia – trzeba jednak pamiętać, iż liczba wykorzystanych w tym trybie części urlopu pomniejsza liczbę części przysługującego urlopu wychowawczego)

To czy korzystnie jest przerywać urlop rodzicielski zależy od wielu czynników. Czy Tata jest pracownikiem, czy ma działalność gospodarczą. Czy zadeklarowałaś 100% i 60% czy wszystko na 80%. W którym tygodniu urlopu rodzicielskiego rozważasz jego przerwanie.

O czym pamiętać?

 1. Zwolnienie lekarskie w związku z ciążą, trzeba donieść maksymalnie 7 dni dni od dnia jego wystawienia – można nadać je pocztą i tutaj będzie ważna data stempla pocztowego (zachowaj potwierdzenie nadania); nadaj za potwierdzeniem odbioru;
 2. o zaległym urlopie wypoczynkowym i z bieżącego roku – do rozważenia czy wykorzystać przed zwolnieniem lekarskim w związku z ciążą albo po macierzyńskim czy rodzicielskim (zawsze płatne 100%);
 3. o przysługujących na każde dziecko, 2 dniach (16 godzin) urlopu – tzw. opieki nad dzieckiem – również do ewentualnego wykorzystania przed zwolnieniem lekarskim w związku z ciążą;
 4. wniosek o przerwanie urlopu rodzicielskiego nie musi zawierać uzasadnienia;
 5. nie ma możliwości żądania czy to od ZUS czy pracodawcy zwrotu świadczenia za niewykorzystaną część zasiłku macierzyńskiego czy też rodzicielskiego;
 6. Podstawą do obliczenia wynagrodzenia będzie średnia wyciągnięta z 12 miesięcy z okresu, w którym pracowałaś (nieprzerwalnie przez 12 mieiśecy).

Wybrane przepisy Kodeksu Pracy.

art. 1821a.(wymiar urlopu rodzicielskiego).

§ 1. Po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego albo zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający okresowi urlopu macierzyńskiego pracownik ma prawo do urlopu rodzicielskiego w wymiarze do

1) 32 tygodni – w przypadku o którym mowa w art. 180 § 1 pkt. 1 (urodzenie jednego dziecka przy jednym porodzie)

2) 34 tygodni – w przypadkach, o których mowa art. 180 § 1 pkt. 2-5 (urodzenie więcej niż jednego dziecka przy jednym porodzie).

Art. 1821c [Urlop rodzicielski, zasady udzielania]

1. Urlop rodzicielski jest udzielany jednorazowo albo w częściach nie później niż do zakończenia roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 6 rok życia.

2. Urlop rodzicielski jest udzielany bezpośrednio po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego albo zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający okresowi urlopu macierzyńskiego, nie więcej niż w 4 częściach, przypadających bezpośrednio jedna po drugiej albo bezpośrednio po wykorzystaniu zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający części urlopu rodzicielskiego, w wymiarze wielokrotności tygodnia. Do wniosku dołącza się dokumenty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 1868a.

3. Urlop rodzicielski w wymiarze do 16 tygodni może być udzielony w terminie nieprzypadającym bezpośrednio po poprzedniej części tego urlopu albo nieprzypadającym bezpośrednio po wykorzystaniu zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający części tego urlopu. Liczba wykorzystanych w tym trybie części urlopu pomniejsza liczbę części przysługującego urlopu wychowawczego.

4. Żadna z części urlopu rodzicielskiego nie może być krótsza niż 8 tygodni, z wyjątkiem:

1) pierwszej części urlopu rodzicielskiego, która w przypadku:

 1. a) urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie nie może być krótsza niż 6 tygodni,
 2. b) przyjęcia przez pracownika, o którym mowa w 183 § 1, na wychowanie dziecka w wieku do 7 roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, do 10 roku życia, nie może być krótsza niż 3 tygodnie;

2) sytuacji, gdy pozostała do wykorzystania część urlopu jest krótsza niż 8 tygodni.

Art. 1821d [Wniosek o urlop rodzicielski]

1. Urlop rodzicielski jest udzielany na pisemny wniosek pracownika, składany w terminie nie krótszym niż 21 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu. Do wniosku dołącza się dokumenty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 1868a. Pracodawca jest obowiązany uwzględnić wniosek pracownika.

2. Liczbę części urlopu ustala się w oparciu o liczbę złożonych wniosków o udzielenie urlopu. W liczbie wykorzystanych części urlopu uwzględnia się także liczbę wniosków o zasiłek macierzyński za okres odpowiadający okresowi urlopu rodzicielskiego albo jego części, złożonych przez ubezpieczoną – matkę dziecka lub ubezpieczonego – ojca dziecka.

3. Pracownik może zrezygnować z korzystania z urlopu rodzicielskiego w każdym czasie za zgodą pracodawcy i powrócić do pracy.

 

matka prawnik :)*

Designed by Freepik

138 KOMENTARZE

 1. Dzięki za post. Bardzo na czasie dla mnie. Jestem obecnie na urlopie rodzicielskim 80% i jednocześnie w ciąży. Jakie wynagrodzenie dostane idąc na L4 po wykorzystaniu całego urlopu rodzicielskiego i wypoczynkowego zaległego i bieżącego? Czy to będzie 100% z ostatnich 12 miesięcy PRACUJĄCYCH, czy z ostatnich 12 miesięcy wliczając urlop wypoczynkowy i rodzicielski? I drugie pytanie, jak jest liczone L4 w punkcie 2,3 Twojego postu.
  Dzięki z góry:)

  • Miśka gratulacje ? powinno to być dokładnie to samo wynagrodzenie co na Twoim ostatnim ciążowym l4 – ostatnie 12 pracujących miesięcy – sprzed pierwszej ciąży. Tak samo nr 2 i 3 o które pytasz.

   • Cześć, czy mamy potwierdzenie takiej sytuacji? bo może coś teraz się zmieniło w prawie, czy kodeksie? Jest jakieś rozporządzenie, które by to potwierdzało?

    • u tej Pani nie minęło więcej niż trzy miesiące kalendarzowe pomiędzy zasiłkami a ten czas wykorzystała na urlop wypoczynkowy. nic się nie zmieniło w tej kwestii.

 2. A jak wygląda sytuacja w momencie przebywania na zasiłku macierzyńskim ( firma przestała istnieć jednak jestem nadal pracownikiem) a kolejna ciąża podczas trwania urlopu rodzicirlskiego?

   • Przebywam obecnie na zasiłku macierzynskim do maja, firma w tym czasie zakończyła działalność lecz nie ogłosiła upadłości. Gdzybym teraz zaszła w ciąże mogłabym przejść na L4 ,a następnie na macierzyński czy nie mam już prawa do świadczeń?

    • Mam podobną sytuację i też nie wiem co robić. Jestem teraz na tym urlopie, biorę 80% a po jego zakończeniu w lutym automatycznie zostaję bezrobotna. Z pracodawcą mam rozwiązana umowę za porozumieniem stron i macierzyński płaci mi ZUS. Chciałabym drugie dziecko, ale czy to dobry pomysł , nie wiem czy coś mi w takim przypadku przysługuje i wgl co robić??? 🙁

 3. Czy jeśli miałam podpisaną umowę do końca grudnia 2016 to czy również po urlopie macierzyńskim przysługuje mi urlop rodzicielski ?

    • Gocha czyli pytasz czy w związku z tym iż umowa skończyła sie w grudniu 2016 a urodziłaś w październiku 2016 przysługuje Ci urlop wychowawczy. Otóż ten urlop jest po pierwsze przywilejem pracowniczym a po drugie bezpłatnym. W przypadku w którym nie posiada się zatrudnienia staje się bezprzedmiotowy. Czyli nie da rady wziąć urlopu wychowawczego bez pozostawania na zatrudnieniu

 4. Co jeżeli obecnie kończy mi się macierzyński, potem wykorzystuje urlop wypoczynkowy, potem ew idę na wychowawczy (jestem nauczycielem ale w szkole prywatnej – zatrudniona na umowę o pracę) Właśnie chcemy zacząć się starać o drugiego malucha. wiadomo może ciąża pojawić się od razu, a może np za 3-4 miesiące. i teraz moje pytanie, czy po urlopie wypoczynkowym jeżeli nie zajdę w ciąże mogę pójść na urlop wychowawczy? Czy na urlopie wychowawczym mogę z dnia na dzień pójść potem na zwolnienie bo zajdę w ciąże?
  Będę bardzo wdzięczna za odpowiedz!
  Jesteś cudowna z tymi wpisami!! <3

  • Zuzia trzeba było dużymi literami to ostatnie zdanie dać, tak żeby moi domownicy zauważyli 🙂 dziękuję kochana! 🙂 tak od razu po urlopie wypoczynkowym możesz iść na wychowawczym. pamiętaj, zeby też odebrać dwa dni na opiekę nad dzieckiem. jeśli w trakcie wychowawczego zajdziesz w ciążę możesz iść na zwolnienie, ale ono z automatu nie przerywa wychowawczego. Zgodnie z art. 186(3) ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy pracownik może zrezygnować z urlopu wychowawczego: w każdym czasie – za zgodą pracodawcy albo po uprzednim zawiadomieniu pracodawcy – najpóźniej na 30 dni przed terminem zamierzonego podjęcia pracy.
   https://matkaprawnik.pl/ciaza-na-urlopie-wychowawczym/
   tu masz wpis dokładnie mówiący o tym o co pytasz. Jakby co pisz 🙂

   • Witam bardzo liczyła bym na odpowiedź ? Mam umowę na czas określony do maja 2018 roku. Pierwsze dziecko urodziłam w marcu 2016 i obecnie jestem na macierzyńskim urlopie, który kończy mi się w marcu. Ale na dzień dzisiejszy zaszłam w drugą ciążę. I teraz pytanie do Pani czy ja muszę wracać na 1 dzień w pracy czy od razu po zakończeniu macierzyńskiego urlopu mogę przynieść L4. .Kolejne pytanie, rozumiem, że jak mi się skończy umowa po porodzie, to automatycznie świadczenia z tytułu urlopu macierzyńskiego przechodzi na ZUS? Dziękuję za odpowiedź z góry . Pozdrawiam ☺

    • pytanie nr 1 – tak. nie musisz wracać nawet na jeden dzień do pracy. pierwszego dnia składasz zwolnienie. pytanie nr 2 – tak. Wszystko wiesz 🙂 pozdrowienia!

     • Podepnę się pod pytanie 😉 w moim przypadku urlop rodzicielski kończy się 30 kwietnia, 1 maja to święto więc powinnam wrócić do pracy 2 maja, od kiedy powinno być wystawione L4? 1 czy 2 maja? A może być już pod koniec kwietnia? Ma to jakieś znaczenie?

     • Dobre pytanie ?kompletnie nie ma to znaczenia, ważne żebyś od 2 maja była już na zwolnieniu

     • A jeszcze dopytam czy jak pod koniec kwietnia przedstawię L4 pracodawcy to za chorobowe przez pierwsze 33 dni płaci znów pracodawca czy jednak nadal pozostaje pod skrzydłami ZUS? 😀

     • TAK pracodawca czy TAK ZUS? Bo każdy płaci w innych terminach więc wolę być przygotowana 😉

 5. Szukałam długo takiego bloga ? Moja sytuacja wygląda następująco i liczę na jakąś wskazówkę : do lipca przebywam na urlopie macierzyńskim, 30.12 .2016 poszłam na zwolnienie wiec jeszcze wg starych przepisów zus naliczył mi zasiłek chorobowy a po porodzie macierzyński tj. nie liczył średniej z całego roku składek ( działalność akurat założyłam w sierpniu 2016) , moje pytanie jezt następujące, jak zus wyliczy średnią na L4 i nastepnie na zasiłek macierzyński jeśli przed końcem lipca zaszłabym w kolejną ciążę ?

  • Jesli pójdziesz od razu na zwolnienie w związku z ciążą będzie to ta sama podstawa do obliczenia co przy pierwszej ciąży

 6. Wzięłam urlop rodzicielski w częściach ponieważ mój mąż nie ma pracy. Pod koniec marca kończy mi się pierwsze 8 tyg. Nie dość że zmusili mnie do zdecydowania wcześniej niż 21 dni “bo muszą wiedzieć jaką dać wypłatę pierwszego” to powiedzieli że jeśli zrezygnuję z drugiej części to 16 tyg które jest do 6 roku życia dziecka mi przepadnie. Czy to prawda? Bo nigdzie w przepisach tego nie znalazłam. Dowiedziałam sie również od pani dyrektor że jeśli już przedłużę o kolejne 8 tyg to nie mogę zrezygnować. A co z ostatnim wymienionym punktem?

 7. Dzień dobry ! Pytanie, aktualnie jestem na macierzyńskim do 8.09.2017. Planujemy zajść w ciążę do przed tym terminem, później skorzystać z L4. Jestem zatrudniona na umowie o pracę na czas określony do maja 2018. Rozumiem ze L4 będzie mi wypłacać zus, co natomiast z płatnym macierzyńskim , czy będę mieć do niego prawo ? Pozdrawiam i z góry dziekuje za odpowiedź.
  Ps. Taki blog to dar z nieba ! Dzięki, że jesteś ! ?

 8. Świetne artykuły 🙂 I super blog 🙂 Dołącza do mojej top listy 🙂
  Ale mam też pytanie…. .ianowicie w kwietniu kończy mi się urlop macierzyński. Do tego czasu mam.nadzieję być być ciazy ? I teraz tak… wezmę zwolnienie. Mam.do wykorzystania 72 dni urlopu wypoczynkowego. Dodatkowo w listopadzie kończy mi się umowa o pracę. Jak wobec tego będzie wyglądał mój zasiłek zasiłek trakcie ciazy i po porodzie drugiego dziecka ? Czy pracodawca w związku z zakończeniem umowy zapłaci mi za niewykorzystany urlop ?

  • Dziękuję fajnie wskoczyć na top listę ?Jeśli nie wybierzesz urlopu to jak najbardziej powinien wypłacić ekwiwalent za niewykorzystany urlop na koniec umowy. Umowa w Twoim przypadku będzie kończyła się w dniu porodu – oczywiście jak Twoje planu wypalą czego życzę z całego serca ? zasiłek chorobowy i zasiłek macierzyński w tym przypadku bedą identyczne jak na poprzednim chorobowym ciążowym i obecnym macierzyńskim.

 9. Witam, jestem na urlopie macierzynskim i zaszlam w kolejna ciążę. Ciąża jest zagrożona i już dzisiaj lekarz wypisal L4 a do końca macierzynskiego zostal 1 miesiąc.
  Bardzo proszę o poradę czy wystarczy że dostarczę zwolnienie do pracodawcy czy też muszę wrócic do pracy na 1 dzień czyli wnieść o przerwanie urlopu macierzyńskiego? Zwolnienie juz wystawione a pracodawca przecież może nie wyrazić zgody na wcześniejszy powrót?

  Pozdrawiam serdecznie
  Beata

    • hmmm skoro i tak jesteś w domu a nie w pracy, to myślisz, że zwolnienie jest konieczne w tym wypadku? wiem, że jest różnica w “wynagrodzeniu” ale czy chodzi o coś jeszcze?

 10. Bardzo dobry artykuł. Gdyby nie on pewnie kilka dni doszukiwalabym się połowy tych informacji w internecie. Obecnie do połowy maja przebywam na urlopie rodzicielskim a tak się składa że udało mi się zajść w drugą ciążę ☺ czy pójście na jeden dzień urlopu wypoczynkowego liczy się również jako powrót do pracy? Czy konieczne jest bycie w niej fizycznie?

   • czytałam w necie i znajome mówiły mi ,że muszę przynajmniej na jeden dzień wrócić do pracy ,żeby móc przejść na kolejne zwolnienie lekarskie. Podobno inaczej pracodawca może rozwiązać ze mną umowę. Czy to prawda ? Mam umowę na czas nieokreślony.

 11. Chciałabym się dowiedzieć czy należeć mi się będzie kosiniakowe na drugie dziecko( termin ma październik ) , gdy na pierwsze dziecko pobieram zasiłek macierzyński do lipca tego roku. A umowa mi się skończyła z dniem porodu. I czy muszę się teraz zarejestrować w urzedzi pracy żeby potem dostać kosiniakowe? i czy będę mogła pobierać też koroniowke czy bede musiala zrezygnowac z koroniowki na rzecz kosiniakowego ?

 12. Na wstępnie chciałam podziękować autorce za super blog oraz ciężka prace o pomoc innym mama ?Mam pytanie techniczne dotyczy złożenia wniosku o przerwanie urlopu rodzicielskiego ( napisałaś ze składany ten wniosek 21 dni przed powrotem do pracy . Czyli załóżmy ze złoże taki wniosek 1.06 i ile czasu pracodawca ma na odpowiedz ( czy się zgadza na mój powrót czy nie ) ?
  Jeśli podpisze mi wniosek i zaakceptuje mój powrót to 22.06 powinnam być w pracy teoretycznie tak i z ta data muszę mieć wypisane zw . Lekarskie?? ( czy może być to data wcZesniejsza lub późniejsza ?

  • Dziękuję za miłe słowa ? Nie ma określonego czasu na odpowiedz – dlatego najlepiej najpierw porozmawiać zanim złożysz się wniosek. Granicą na pewno jest termin w którym chcesz wrócić.
   Jeśli wyrazi zgodę zwolnienie może zostać wypisane wczesniej lub pózniej – ważne jest, żebyś 22 była na zwolnieniu

 13. Witam mam dwa pytania jesZCE dotyczące ciąży na urlopie rodzicielskim.
  1. Jeśli pracodawca nie zgodzi się na powrót do pracy i przerwanie urlopu rodzicielskiego to czy nadal na nim z automatu pozostaje? Muszę wtedy coś pisać np nowy wniosek o urlop rodzicielski czy wyjaśniać czy nic nie pisze bo odmowa pracodawcy nie przerwała mojego urlopu rodzicielskiego ?
  2. Napisałaś mi Kasiu o ryzyku jakie podejmuje kobieta przerywając urlop rodzicielski . W razie poronienia nie mogę ju wrócić na urlop rodzicielski . Ale urlop ten mona brać w częściach czy w razie nie daj Boże poronienia i przerwania zw.lekaarakiego nie można wybrać pozostałego urlopu rodzicielskiego ??

 14. Co masz na myśli pisząc, ze podstawa naliczanis jest średnia z ostatnich 12 mięsiecy nieprzerwanie, czyli u jednego pracodawcy czy bez przerwania zadnym zwolnirniem L4 ?

 15. Jestem na rocznym macierzyńskim płatnym 80%, i jestem w kolejnej ciąży. Czy mogę zrezygnować z dalszego macierzyńskiego na rzecz ojca dziecka, a sama wziąć zwolnienie lekarskie? Ojciec dziecka jest żołnierzem czy również ma takie same prawa jak inni ojcowie?

 16. Witaj, świetny blog. Jestem przed terminem porodu to już za dwa tygodnie , w czasie urlopu rodzicielskiego zastanawiamy się nad kolejnym dzieckiem i tu pytanie. Co będzie korzystniejsze, skorzystać z 80% wynagrodzenia przez czas urlopu macierzyńskiego, a potem części rodzicielskiego. Czy w czasie urlopu macierzyńskiego 100%, a potem urlopu rodzicielskiego 60%?

     • Z tego, co mi wiadomo, urlop rodzicielski można przerwać wyłącznie, gdy wniosek o jego udzielenie został złożony OD RAZU (do 14 dni) po porodzie. Czyli w opcji 80%, a nie 100 + 60 %. matkoprawnik, czy tak?

 17. Czy dobrze rozumiem że jeśli złożę wniosek o przerwanie urlopu rodzicielskiego w związku z kolejną ciążą i przejdę na zwolnienie lekarskie,a jednocześnie zostawię sobie więcej niż 8 tyg a mniej niż 16 tyg urlopu rodzicielskiego to będę mogła z niego skorzystać zanim dziecko skończy 6 lat?

 18. Witam, umowę o pracę miałam do dnia porodu, obecnie jestem ba rocznym macierzyński, który jest opłacany przez ZUS. Czy jeśli zajdę w kolejną ciążę pod koniec macierzyńskiego to jest możliwość pobierania L4? Jak to wygląda w takiej sytuacji?

 19. Mam pytanie. Umowę mam na czas nieokreślony. 20 stycznia urodziłam dziecko. Jestem na urlopie macierzyńskim rocznym do 18.stycznia płatne 80%. Okazuje się jednak że prztrafiła mi się kolejna ciąża. Tata dziecka nie ma opłacanych składek zus. Czy mogę przerwać urlop macierzyński i iść na L4 płatne 100%. Czy przerwany urlop na urodzone już dziecko będę mogła odebrać w poźniejszym czasie. Czy jeszcze coś na to urodzone dziecko się należeć będzie. Po urodzeniu drugiego malucha?

 20. Witam,
  Bardzo prosze o pomoc ?? co w sytuacji kiedy miałam umowę na czas określony, przedłużona do dnia porodu. W trakcie trwania macierzyńskiego ( a w zasadzie pod koniec) zaszłam w kolejna ciąże. Nie posiadam juz de facto zatrudnienia. Czy mogę liczyć na jakieś zwolnienie, zasiłek itp w trakcie drugiej ciazy? I pózniej macierzyński płatny?
  Z góry dziękuje za odpowiedz
  Pozdrawiam serdecznie ?

   • Przejrzałam odp na pytania pod art i nie znalazłam odp na to pytanie. Jestem na urlopie rodzicielskim do 24 lutego 2018,27 października 2017 konczy mi sie umowa o pracę na czas określony, chce zajść w drugą ciążę, czy w trakcie urlopu rodzicielskiego nie będąc już pracownikiem mozna isc na zwolnienie lekarskie albo zaraz po jego zakończeniu?

 21. Dzień dobry, proszę mi jeszcze raz wyjaśnić, bo ze względu na mój stan chyba ciężko mi pewne fakty zrozumiec. Obecnie jestem na 12 miesiecznym utlopie macierzyńsko-rodzicielskim, synek ma prawie dziewięć miesięcy a ja jestem na początku drugiej ciąży. Czy zatem powinnam isc do ginekologa, poprosic juz teraz o l4 i zlozyc je w pracy co da mi 100% wynagroszenia czy czekac do zakończenia urlopu i dostawac deklarowane 60%? I jeszcze jedna rzecz-jestem na umowie na czas nieokreślony-czy pracodawca może mnie zwolnić w związku z druga ciąża? Dziękuję i pozdrawiam

 22. Witam, chciałabym zapytać o następująca sytuacje- będąc obecnie na macierzyńskim dostałam sporą podwyżkę, oczywiście tylko na papierze bowiem ZUS wypłaca mi $. Planujemy z mężem kolejną ciążę czy dobrze rozumiem, ze tylko w przypadku gdybym na kolejny macierzyński odeszła po roku od powrocie z poprzedniego ta podwyżka będzie widoczna na zasiłku macierzyńskim? jesli wróciłabym na miesiąc, dwa lub trzy do pracy nie odczuje tej zmiany w zasiłku? Będę wdzięczna za odpowiedz

 23. Potrzebuję pomocy!
  Rok temu, dokładnie 23.07.2016 roku urodziłam synka i poszłam na urlop macierzyński. Obecnie jestem w drugiej ciąży. Urlop macierzyński kończy mi sie z dniem 23.07.2017. I w związku z tym mam pytania
  1. Czy musze wrocic do pracy na 1 dzień, czy mogę z dniem 24.07 dostarczyć L4?
  2. Czy za pierwsze 33 dni placi za mnie składki pracodawca czy ZUS?
  Będę wdzięczna za odpowiedz! 🙂

 24. Witam,
  do 15go lipca przebywam na rocznym macierzyńsim płatnym 80%. Jestem w drugiej ciąży, planuje po zakończeniu macierzyńskiego dostarczyć pracodawcy L4. Wysokość zasiłku był liczony w oparciu od podstawę 2500zł i premię uznaniową 1000zł, czyli otrzymywałam ok.2 800zł miesięcznie. Jeśli pierwsze 33 dni na chorobowym płaci pracodawca (100% wynagrodzeia),to ile bedzie to w moim przypadku wynosiło? Tyle co podstawa (2500) czy tyle ile wynosiła podstawa do wyliczenia macierzyńskiego (czyli 3500). Bo wiem że ZUS bedzie mi wypłacał tyle ile wynosiła podstawa do wyliczenia macierzyńskiego czyli 3500zł Dziękuję za odpowiedż

 25. a może coś jak to jest na zasiłku macierzyńskim? umowe miałam do dnia porodu, więc urlop się nie należał i jestem na zasiłku macierzyńskim. Co jeśli teraz bym zaszła w ciążę, dostanę jakiś zasiłek? lub gdybym po zasiłku zarejestrowała się w UP i zaszła w ciążę?

 26. Witam,
  Przeszukalam wiele artykulow, postow i nigdzie nie moge znalezc praktycznych informacji wiec moze Pani bedzie mi w stanie pomoc 🙂 Aktualnie jestem na urlopie macierzynskim +rodzicielskim (80%). Mam pytanie- jesli czesc urlopu (ostatnie 3miesiace) bede chciala przeksztalcic w forme 1/2etatu (KP przewiduje taka mozliwosc przedluzajac mi urlop rodzocielski o dodatkowe 3mce, wtedy przez 6miesiecy 1/2 etatu oplaca pracodawca + 80% 1/2 placi ZUS), nastepnie zajde w kolejna ciaze -co bedzie stanowilo podstawe do wyliczenia zasilku macierzynskiego? Wiem ze istnieje zapis w KP, ktory mowi, ze przy obliczaniu podstawy swiadczenia dopelnia sie wymiar wynagrodzenia jesli pracownik przepracowal mniej niz polowe wymaganego czasu pracy w miesiacu ale nieobecnosc ta jest usprawiedliwiona (np. porodem i urlopem macierzynskim). Ja natomiast zamierzam przepracowac ROWNO polowe wymaganego czasu pracy w kazdym okresie – czy w takim razie do wymiaru wysokosci zasilku bedzie brane 6miesiecy z 1/2 etatu i wczesniejsze 6miesiecy pelnego etatu sprzed pierwszej ciazy? Bede wdzieczna za odpowiedz i ew. podstawy prawne, ktore opisuja powyzsza sytuacje.

 27. Witam bardzo? 18 listopada 2016 urodziłam córeczkę, obecnie jestem w 15tc, urlop macierzyński skończył się jakoś w kwietniu, teraz przebywam na urlopie rodzicielskim, umowę natomiast mam do 30czerwca, co powinnam dostarczyć pracodawcy l4 czy zaświadczenie o ciąży aby moja umowa została przedłużona do porodu? I czy później przysługuje mi macierzyński i rodzicielski? Serdecznie pozdrawiam ??

 28. Trafilam tu po raz pierwszy i bardzo pomocne rzeczy znalazlam. Mam jednak pytanie.
  Roczny zasilek skonczyl mi sie pod koniec kwietnia br. Na drugi dzien zarejestrowalam sie w UP i pobieram najnizszy zasilek dla bezrobotnych. Od polowy marca jestem w drugiej ciazy zagrożonej i czy w zwiazku z tym cos mi sie nalezy, jakies zasiłki z zus lub UP?

 29. Witam.Jestem obecnie na urlopie rodzicielskim do 10.09.2017.i w kolejnej ciąży.Czy w związku z tym mogę wrócić do pracy po zakończeniu urlopu rodzicielskiego na jeden dzień i tego samego dnia wręczyć pracodawcy L4?Czy też muszę wykorzystać zalegly urlop wypoczynkowy i ewentualnie po jego zakończeniu dostarczyć L4?

 30. Mam pytanie. 28 czerwca kończy mi się urlop rodzicielski. Niw dawno dowiedziałam się, że jetem w kolejnej ciazy. Pracodawca kontaktował się ze mną w sprawie powrotu do pracy. Powiedziałam, że narazie nie jestem wiem stanie podjąć decyzji w związku z czym chce wykorzystać zaległy urlop wypozynkowy do 1 września br. W związku ze złym samopoczuciem, ciągłymi wymiotami ustaliłam z lekarzem ze będę musiała skorzystać z l4 ponieważ nie będę wykorzystać stanie dojezdać do pracy w stolicy 80 km w jedna stronę. Czy w związku z tym mogę wysłać zwolnienie lekarskie w trakcie urlopu wypoczynkowego? Czy powinnam juz poinformować pracodawcę o kolejnej ciazy ? Bardzo proszę o podpowiedź ;-(

 31. Proszę o poradę. W ostatnim miesiącu urlopu rodzicielskiego zaszłam w ciążę. (Na umowę o pracę pracowałam 4miesiące, wcześniej zlecenie, z tego czasu mam wyliczoną średnia do macierzyńskiego i rodzicielskiego. Pracodawca poinformował mnie ze mam zaległy urlop 2015-5 dni, 2016-20dni i 2017-26 dni. Gdybym wróciła to ta średnia wypłaty mi się obniży (dodam, że ciąża jest powikłana i planuje po zakończeniu urlopu rodzicielskiego L4), co zatem z tym zaleglym urlopem? Przepadnie? Bardzo dziękuję za pomoc Pani Kasiu.

 32. Jestem na urlopie rodzicielskim do 24 lutego 2018,27 października 2017 konczy mi sie umowa o pracę na czas określony, chce zajść w drugą ciążę, czy jak zajde w ciążę miesiąc przed wygaśnięciem umowy, to będę mogla złożyć wniosek o przerwanie urlopu,powrot do pracy i w dniu przyjscia przesłać zwolnienie lekarskie?

 33. W połowie sierpnia kończy mi się urlop rodzicielski. Później planuje wykorzystać urlop wypoczynkowy. Jeśli zajdę w ciąży będąc na urlopie wypoczynkowym to mogę od razu przekazać pracodawcy zwolnienie lekarskie?Od razu przerwy się urlop wypoczynkowy?

 34. Witam! Jestem obecnie na urlopie macierzyńskim który trwa do 16.09.17 ale zaszłam ponownie w ciążę co prawda początek ale już się zastanawiam co dalej , umowę o pracę mam na czas nie określony a macierzyński pobieram w tej chwili 60% ale ZUS wyrównuje do 1000 zł i moje pytanie co mam zrobić żeby nie wracać do pracy i dostać 100% wynagrodzenia? Za 4 tyg lekarz zakłada kartę ciąży czy mogę iść na l4? Czy wykorzystać macierzyński? Proszę o radę i dziękuję!

 35. Witam, super informacje na tym blogu 🙂
  A co gdy będąc na urlopie rodzicielskim dostarczyłam juz L4 na kolejną ciąże , do końca został tydz ale moj lekarz szedł na urlop, jakie są konsekwencje przerwania tak urlopu ?

  • dzięki! teoretycznie zwolnienie takie nie powinno zostać uwzględnione przez pracodawcę – gdyż pobiera Pani zasiłek.

 36. Witam, zaszłam w ciążę w 2015roku. Wtedy średnia krajowa wynosiła 1750zł. Obecnie przebywam na zaległym urlopie wypoczynkowym (31dni) i dowiedziałam się, że jestem w ciąży ?. Moje pytanie brzmi jak wyliczą mi kolejne ewentualne l4 ciążowe? Czy będzie takie samo jak z pierwszej ciąży? Czy może urlop wypoczynkowy będzie potraktowany jak powrót do pracy i wezmą te 2 miesiące pod uwagę?

  • witam serdecznie, jeśli pomiędzy ostatnim dniem pobierania zasiłku macierzyńskiego a kolejnym zwolnieniem ciążowym miną nie więcej niż trzy miesiące kalendarzowe – wtedy podstawa do wyliczenia Pani zasiłku nie zmieni się i będzie taka sama jak podczas pierwszej ciąży. w przeciwnym razie podstawa zostanie wyliczona na nowo.

 37. Ja obecnie przebywam na urlopie wychowawczym (80% płatny w jednej części) i okazało się, że jestem w ciąży 🙂 Chciałabym przejść na L4, wiem, że pracodawca musi wyrazić zgodę na przerwanie urlopu zgodnie z art. 182 pkt 3. Zastanawiam się tylko, czy będę mogła wykorzystać pozostałą część urlopu wychowawczego ok. 2 i pół miesiąca? Czytałam, że “Pracownica może zrezygnować z urlopu rodzicielskiego w całości lub części i powrócić do pracy tylko w przypadku gdy wniosek o udzielenie urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze złożyła w ciągu 14 dni po porodzie łącznie z wnioskiem o udzielenie dodatkowego urlopu macierzyńskiego w pełnym wymiarze. W przypadku gdy wniosek o urlop rodzicielski został złożony po upływie 14 dni od porodu, pracownica nie ma możliwości zrezygnowania z tego urlopu”. Sprawdzałam i wnioski złożyłam w ciągu tych wymaganych 14 dni.

  • Pani Aleksandro, pisze Pani z jednej strony, że jest na urlopie wychowawczym a z drugiej, że jest on płatny w 80% (tak jakby Pani byłą na urlopie macierzyńskim i rodzicielskim). Z kolejnej strony komentarz dodany jest pod artykułem ciąża na macierzyńskim więc wnioskuję, że jednak jest Pani jeszcze na rodzicielskim? mylę się? 🙂

 38. hej sporo twój wpis mi wyjasnił ale wolę dopytać. Mój roczny urlop macierzyński (najpier brałam 100% potem przedłużyłam i teraz mam 60% wynagrodzenia) kończy się 14.09.2017. teraz jestemw drugiej ciąży, która będzie wymagała raczej rezygnację z pracy. Kiedy najlepiej przynieść zwolnienie lekarskie? powinnam 15.09 być na urlopie wypoczynkowym lub fizycznie w pracy i dopiero złożyć ? czy mogę przynieść np 01.09 i do tego donieśc wniosek że rezygnuję z tych paru dni rodzicielskiego. CZy bezpieczniej po prostu być chocby jeden dzień na urlopie wypoczynkowym

  • Zawsze doradzam kobietom, żeby nie rezygnowały z urlopu rodzicielskiego (pomimo, wyższych wpływów na konto), ze względu na niepewność ciąży szczególnie na jej początkowym etapie. Urlop rodzicielski wzięty w tym trybie co Pani – przepada, w przypadku jego przerwania. Po drugie – na przerwanie urlopu rodzicielskiego i wcześniejszy powrót, pracodawca musi wyrazić zgodę. Ja na Pani miejscu dokończyłabym urlop rodzicielski (tym bardziej, że pisze Pani o kilku dniach) wzięła cały urlop wypoczynkowy (płatny jest 100%) i wzięła jeszcze dwa dni opieki nad dzieckiem (niewykorzystane – przepada) i dopiero wtedy wykorzystywała zwolnienie.

 39. Witam, bardzo proszę o pomoc. Zagadnienia prawne w tym zakresie są dla mnie czarną magią. Otóż w listopadzie 2016r. urodziłam 1 dziecko (wcześniej od sierpnia byłam za zwolnieniu lekarskim). W listopadzie 2017r. kończy mi się zasiłek macierzyński, jeszcze urlop do wykorzystania, czyli pewnie w styczniu 2018r. powrót do pracy (mam umowę na czas nieokreślony). W połowie maja 2017r. dostałam dokumenty z pracy, że w związku z reorganizacją zakładu pracy zmieniają mi wysokość pensji i stanowisko (degradacja i zmniejszenie pensji) z pouczeniem, że jeśli nie wyrażam zgody na ich przyjęcie to umowa o pracę ulega rozwiązaniu z upływem 3 m-cy. Podpisałam :/
  Teraz zastanawiam się, co jak bym zaszła w kolejną ciąże? Czy muszę wrócić do pracy choć na 1 dzień? Jaka byłaby wysokość świadczeń-chorobowe, zasiłek macierzyński (czy brano by pod uwagę tą niższą pensję, czy z ostatnich 12 mcy mojej pracy? Czy L4 najlepiej przed zaległym urlopem czy po? W sumie nie wiem, o co jeszcze zapytać, aby być na 100% poinformowanym o wszystkich niuansach :/ Bardzo proszę o pomoc, z góry DZIĘKUJĘ

  • Szanowna Pani, jeśli nie ma żadnych dodatkowych aspektów w Pani sytuacji – jeśli macierzyński kończy się Pani na jesieni i zajdzie Pani w ciążę jeszcze w tym roku – wysokość zasiłku chorobowego i macierzyńskiego powinna być taka sama jak podczas pierwszej ciąży – niezależnie od podpisanych przez Panią dokumentów. Tak naprawdę Pani sytuacja kwalifikuje się do indywidualnej porady, bo niesamowicie ważne są tutaj daty. Jeśli będzie Pani zainteresowana – będę zobowiązana za skorzystanie z formularza: https://matkaprawnik.pl/porady-prawne-online/

 40. Dla pewności dopytam: do zakończenia rodzicielskiego został mi miesiąc. Obecnie jestem w ciąży. Muszę prosić pracodawcę o akceptację rezygnacji z rodzicielskiego, żeby przejśc na L4 ciążowe czy wystarczy, że mu przekażę wystawione zwolnienie lekarskie?

 41. Świetny blog! Dziękuję:) mam pytanie- czy jeżeli zajde w ciążę na urlopie rodzicielskim i będę przebywać na l4, pozostałą część urlopu może przejąć mąż (będąc na nim równolegle z moim l4 z powodu ciąży)?

 42. Witam. Bardzo przyjemnie czyta się Pani teksty ?Mam pytanie troszkę bardziej szczegółowe.Jestem pielegniarka i na zwolnieniu L4 przyslugiwal mi dodatek 400 zl brutto.W październiku 2016 urodzilam dziecko.Na urlopie macierzyńskim i rodzicielskim otrzymuje 80% pensji bez dodatku.Czy jeśli teraz przypuśćmy,pod koniec urlopu rodzicielskiego,na zaległym urlopie wypoczynkowym udaloby mi się zajśći w ciążę,to ten dodatek (od września 2017r.1200 zł) będzie mi przyslugiwal? Byłabym wdzięczna za podpowiedź

  • Pani Elu, nie wiem co to za dodatek jest? Proszę przeczytać wpis o ciąży na urlopie macierzyńskim lub ciąży na urlopie wychowawczym – powinno Pani rozjaśnić się w tej kwestii

 43. Dzień dobry! Skończyłam urlop macierzyński i rodzicielski, obecnie jestem na zaległym urlopie wypoczynkowym. Od października powinnam wrócić do pracy, ale… jestem w ciąży. Nie czuję się najlepiej 🙁 , więc będę się starała o L4. Kiedy powinnam powiadomić pracodawcę? Nie chciałabym wyskakiwać z tą informacją pierwszego dnia pracy (pracodawca nie zdąży przygotować sobie zastępstwa za mnie :/ ) . Czy mogę przerwać “urlop wypoczynkowy” i przekazać L4? Czy w takim przypadku jestem chroniona przed zwolnieniem? (to sam początek ciąży – ok. 8 tygodnia, czyli nie minęły jeszcze te nieszczęsne 3 miesiące). Czy urlop przerwany urlop przepada? Będę wdzięczna za odpowiedź. PS.: Świetnie, że jesteś Matko Prawniczko!

  • jeżeli ma Pani umowę na czas nieokreślony jest Pani chroniona przed zwolnieniem od dnia poczęcia (z pewnym wyjątkami jak likwidacja stanowiska pracy czy likwidacja czy upadłość pracodawcy). trzy miesiące nic do rzeczy nie mają – naprawdę; to Pani decyduje kiedy i jak powiadomi pracodawcę o ciąży bo to Pani prywatna sprawa. No i można przerwać wypoczynkowy zwolnieniem 🙂 powodzenia 🙂

 44. Witam.
  Jestem obecnie na rodzicielskim kończy mi się on 12 kwietnia dowiedziałam się że jestem w ciąży.
  Umowę o pracę mam do końca listopada 2020r.
  Jakie mam prawa w związku z L4?
  Jak to wygląda?

 45. A jak wygląda sprawa z ciąża na urlopie rodzicielskim (zadeklarowane 80%) a umowa na czas określony. Umowa kończy mi się kilka dni przed zakończeniem urlopu rodzicielskiego. Jak wtedy wygląda sprawa z ciąża ? Lepiej go przerwać i przedstawić l4 w 1 dzień pracy i wtedy pracodawca musi przedłużyć umowę do dnia porodu? Bo niestety zaległych urlopów nie wykorzystam ani nie ma szans powrotu do pracy po urlopie rodz… 🙁

   • Dziękuję za odpowiedź. Mimo, iż jestem dopiero w 2 ciąży to myślimy z mężem o 3 dziecku i zajściem w ciążę właśnie na urlopie macierzyńskim, dlatego chciałabym wiedzieć wszystko dokładnie, żeby potem nie obudzić się z tzw ręka w nocniku 🙂 rozumiem, że jak w ostatni dzień urlopu rodzicielskiego będę po 3 miesiącu ciąży to umowa powinna być przedłużona do dnia porodu? Ale jak i kiedy poinformować o tym pracodawcę, żeby zacząć pobierać l4? Muszę zrezygnować z urlopu i w 1 dzień pracy przedstawić zwolnienie? A co jeśli pracodawca nie zgodzi się na skrócenie urlopu?

    • Pani Doroto, wystarczy, że wcześniej poinformuje Pani pracodawcę o ciąży, dostarczając zaświadczenie o jej wysokości czy przewidywaną datą porodu – z tych dokumentów będzie wynikało, że w dniu zakończenia umowy jest Pani po trzecim miesiącu. A pracodawca będzie wiedział co robić dalej. Pani może pierwszego dnia po urlopie rodzicielskim przedstawić zwolnienie. powodzenia!

 46. Proszę o poradę. Jestem na urlopie macierzynskim do pazdziernika 2018. Nastepnie mam do wykorzystania zalegly urlop (pracuje w szkole publicznej) i mam wrocic do pracy w połowie stycznia 2019. Tutaj mam pyt. Planujemy kolejne dziecko. Juz w październiku chcielibyśmy się o nie starac. Czy w zwiazku z tym mam możliwość przejsc na l4 od razu w polowie stycznia zaraz po tym jak powinnam wrócić do pracy po wykorzystanym urlopie wypoczynkowym. Czy powinnam wrócić na 1 dzień? I czy powinnam pracodawce uprzedzic wcześniej o planowanej ciazy? Aby logistycznie w pracy to rozwiazac? Jsk wyglądać będzie moje wynagrodzenie na l4?

  • Pani Agato, nie ma wymogu wracania na jeden dzień do pracy. To mit powtarzany w internecie na każdym forum. Nie ma Pani obowiązku informowania o ciąży na żadnym jej etapie. Oczywiście to kwestia prawna. Pozostaje jeszcze kwestia dobrych stosunków i relacji w miejscu pracy – i tu trzeba indywidualnie wyczuć. Na pewno nie informowałabym o planach ale już o rzeczach dokonanych 🙂 powodzenia!

 47. Witam. Jestem na urlopie macierzyńskim platnym 80% i w 8 tc czy musze na jeden dzien wracac do pracy, zeby przejsc na l4 ciazowe platne 100% ?

 48. Dzień dobry, mam pytanie dot. podziału urlopu rodzicielskiego na części. Przebywam obecnie na urlopie rodzicielskim (80%) do 2 lipca br., ale jestem w kolejnej ciąży i chciałabym przejść na zwolnienie lekarskie. Czy istnieje możliwość, abym pozostałą część urlopu rodzicielskiego wykorzystała do ukończenia 6 roku życia dziecka, czy musiałabym przewidzieć sytuację dzielenia urlopu rodzicielskiego wcześniej? Czy w tej sytuacji pozostaje mi tylko rezygnacja z pozostałej części urlopu lub przekazanie go ojcu na zasadzie ciągłości? Nie ukrywam, że najbardziej korzystne byłoby dla mnie maksymalne odwleczenie powrotu do pracy przy pojawieniu się drugiego dziecka. Jakie mam w tym zakresie możliwości? czy można wystąpić z prośbą o podział urlopu rodzicielskiego na tym etapie? Z góry dzięki za info!!!

  • Pani Sowka, jest dokładnie tak jak Pani napisała. I nie ma innej możliwości w tej konfiguracji. pozdrowienia!

 49. Dzień dobry, planuję 1 ciążę i mimo przeczytania wszystkich Pani artykułów jak i pytań pod artykułami, nie znalazłam jednoznacznej odpowiedzi. Moja sytuacja wygląda tak. Chcę zajść w ciążę zaraz po podpisaniu kolejnej umowy o pracę obecna umowa o pracę jest roczna i kończy się 31.08.18. (wiem, że będzie na czas określony bo zostało mi to już powiedziane lecz nie uswiadomiono mnie na ile). Wiem, że umowa zostaję wydłużona do czasu porodu jeśli skończy się w trakcie ciąży po upływie 3 miesięcy i potem ZUS jest płatnikiem na macierzyńskim i rodzicielskim. Więc moje pytanie brzmi, czy będąc na rodzicielskim kiedy już umowa skończyła się z dniem porodu  (bo była wydłużona do tego dnia) można zajść w drugą ciążę i z tego tytułu wejść na l4 i kolejny macierzynski i rodzicielski na drugie dziecko? Czy już nic sie nie należy bo nie mam za sobą żadnego pracodawcy?

 50. Chciałam dopytać o złożenie wniosku o przerwanie urlopu rodzicielskiego (i jego rezygnację). O jakie 21 dni chodzi robocze czy kalendarzowe?

 51. Cześć, fantastyczny blog. Gratulacje !!!
  Piszę żeby się upewnić : gdy zaszłam w ciąże pracowałam, potem L4, umowa mi się skończyła w trakcie macierzyńskiego a teraz macierzyński się skończył a ja jestem w drugiej ciąży. Czy zostaje mi inna opcja czy tylko rejestracja jako bezrobotna ? Z drugiej strony urząd pracy jest dla ludzi którzy … szukają pracy. Pozdrawiam.

  • Pani Małgosiu, dziękuje ! Tak pozostaje zarejestrować jako bezrobotna. Nie ma przeciwskazań prawnych aby zatrudnić ciężarną. Natomiast warto pamiętać? Że kobieta w ciąży jest uprawniona do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej bez względu na to czy jest ubezpieczona czy nie. Po porodzie – w przypadku braku zatrudnienia jako osobie bezrobotnej będzie przysługiwało tzw Kosiniakowe. Powodzenia !

 52. Bardzo fajny blog ;)!!
  Jestem znów w ciąży :):) i mam do Pani pytanie: jeśli złoże pierwszego dnia po powrocie zwolnienie lekarskie to te 100% od czego będzie wyliczone ? Od macierzyńskiego czy od wcześniejszego wynagrodzenia? Przyznam szczerze że każdy mi przedstawia co innego i już się pogubiłam… Pozdrawiam cieplutko 😉

  • dziękuję! podstawa będzie ta samo co przy poprzednim zwolnieniu ciążowym, więc zarówno zasiłek chorbowy jak i macierzyński będą takie same jak przy pierwszej ciąży. Powodzenia!

 53. A jesli jestem juz po rodzicielksim a zaleglym urlopei z zeszlego roku to jak yo wyglada jesli planuje 2 ciaze. Staramy sie o dziecko chcialabym moec ciaglosc ale boje sie ze moze nam sie nie udac i co wtedy

 54. Super, że znalazłam ten wpis. Mam tylko jedno konkretniejsze pytanie, na które nie mogę nigdzie znaleźć odpowiedzi.
  W trakcie urlopu rodzicielskiego zmieniłam miejsce zamieszkania ze względu na pracę męża. Nadal pozostaję zatrudniona na czas nieokreślony. Początkowo nastawiałam się na rozwiązanie umowy po powrocie z urlopu, bo nie jestem pewna czy wrócimy do poprzedniego miasta. Jednak w ostatnich tygodniach sytuacja wywróciła się do góry nogami i okazało się, że jestem w drugiej ciąży.
  Czy pracodawca ma prawo mnie zwolnić po zakończeniu urlopu “z winy pracownika”? Czy po wręczeniu pracodawcy zwolnienia L4 na czas ciąży, ZUS ma prawo zakwestionować zasadność tego zwolnienia a później zasiłku? Mam trochę wyrzuty sumienia, bo chciałam być fair w stosunku do pracodawcy i o drugiego bobasa starać się dopiero po rozwiązaniu umowy, ale “udało się” wcześniej i teraz myślę o tym, czy nie skorzystać jednak z ZUSowych zasiłków…

  • Droga Basiu, zmiana miejsca zamieszkania nie jest podstawą do rozwiązania umowy o pracę w tym trybie. Nic złego Pani nie zrobiła, nie jest to sytuacja w której naciąga Pani pracodawcę na cokolwiek. Proszę nigdy nie rezygnować z umowy o pracę – a już na pewno jeśli to jest umowa na czas nieokreślony. Jest wiele argumentów za tym, aby taką umowę pozostawić np. przechodząc na urlop wychowawczy – może Pani pracować w swoim mieście u innego pracodawcy np. na pół etatu. Wyrzuty sumienia są niepotrzebne – trzeba teraz o siebie dbać i rodzinę. 🙂 powodzenia!

 55. A co w sytuacji kiedy będąc na urlopie rodzicielskim zaszłam w kolejną ciąże a moje zatrudnienie ustało z dniem urodzenia dziecka?

  • Pani Weroniko, proszę zajrzeć do artykułu o ciąży na umowie na czas określony, tam wszystko Pani znajdzie. pozdrowienia!

 56. Witam 🙂
  Mam pytanie na które nie mogę znaleźć odpowiedzi.
  Mój problem polega na tym że podczas obecnego urlopu macierzyńskiego zamknięto oddział w którym pracowałam i przeniesiono pracowników do innego miasta. Podkreślam że mam umowę na czas nieokreślony. Do końca urlopu rodzicielskiego pozostało mi 3 miesiące a okazało się że jestem w ciąży 🙂 co w takim wypadku? Czy jeżeli po zakończeniu urlopu rodzicielskiego złożę l4 (ponieważ mój stan zdrowia nie pozwala na dalszą pracę) pracodawca może mnie zwolnić?
  Czy powinnam przerwać rodzicielski i przejść na l4 od razu?
  Czekam niecierpliwie na odpowiedź i szczerze przyznam że dawno nie trafiłam na taki rzetelny i mega ciekawy blog!
  Pozdrawiam
  Mega podziw za to co Pani robi 🙂

  • Droga Pani Julio,
   serdecznie dziękuję za miłe słowa 🙂 Co do Pani zapytania: w Pani przypadku prawdopodobnie będzie miała Pani do czynienia z likwidacją stanowiska pracy. Będąc w ciąży – trzeba będzie Pani zapewnić inne stanowisko pracy. Wypowiedzenie umowy kobiecie w ciąży jest możliwe tylko i wylacznie w przypadku likwidacji lub upadłości pracodawcy. Wszystkiego dobrego!

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here