Twoje prawa na porodówce cz. III

24

Jeśli potrzebujesz indywidualnej porady prawnej 

SŁUŻĘ CI POMOCĄ!

Cz. I

Cz. II

Cz. III. PRAWA PO PORODZIE

 1. Masz prawo do instruktażu dotyczącego przystawienia noworodka do piersi oraz prawidłowej laktacji. Przeprowadzenie instruktażu w zakresie prawidłowego karmienia piersią, uwzględniającego informację, że z wyjątkiem pierwszych 12 godzin życia dziecka, kiedy w powodu obniżonej aktywności dziecka wybudzanie nie musi następować co 3 godziny. We wczesnym okresie karmienia piersią należy podejmować próby przystawiania noworodka do piersi do kilkunastu razu na dobę na przynajmniej 15 minut do każdej piersi, a jeżeli noworodek nie budzi się, należy go budzić do karmienia po 3-4 godzinach, licząc od początku ostatniego karmienia. To wszystko powinna przekazać Ci osoba, która sprawuje nad Tobą opiekę.
 2. Osoba sprawująca nad Tobą opiekę przypadku kiedy stwierdzi nieskuteczność karmienia piersią, powinna zdiagnozować problem i wdrożyć postępowanie zgodne z aktualną wiedzą na temat laktacji, w celu umożliwienia skutecznego nakarmienia noworodka MLEKIEM MATKI Z PIERSI, a jeżeli nie jest to możliwe – odciągniętym mlekiem matki. Standardy zakazują podawania noworodkom karmionym piersią do picia wody, roztworu glukozy oraz niedokarmianie ich sztucznym mlekiem początkowym, jeżeli nie wynika to ze wskazań medycznych. Przeciwwskazania do karmienia piersią:

http://kobiety.med.pl/cnol/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=5&Itemid=44&lang=pl

http://www.mlecznewsparcie.pl/2015/02/uzasadnione-medyczne-powody-do-odstawienia-dziecka-od-piersi-i-dokarmiania-kiedy-nie-ma-powodow-do-odstawienia-dziecka/

Karmienie dziecka sztucznym mlekiem, bez wskazań medycznych i bez wyrażenia przez Ciebie na to zgody jest niedopuszczalne.

 1. Masz prawo być przy swoim dziecku podczas każdego nawet najmniejszego zabiegu. Każdy zabieg czy czynność powinna zostać poprzedzona wyjaśnieniami czego dotyczy a następnie powzięciem od Ciebie zgody bądź nie, na jego wykonanie. Dotyczy to nie tylko szczepień, badań ale również kąpieli maluszka. Gwarantuje Ci to art. 21 ust. 2 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Prawo Pacjenta oraz § 7 Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych z 18 sierpnia 2011 r. (Dz.U. Nr 182, poz. 1086) z 25 maja 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 849)

Lekarskie badanie kwalifikacyjne oraz obowiązkowe szczepienia ochronne u osoby, która nie ukończyła 6 roku życia, przeprowadza się w obecności osoby, która sprawuje prawną pieczę nad tą osobą, albo opiekuna faktycznego w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (…) zwanego dalej „opiekunem faktycznym”.

 1. Zgodnie ze Standardami, noworodkowi należy wykonać czynności profilaktyczne obejmujące:

– profilaktykę krwawienia wywołanego niedoborem witaminy K przez jednorazowe podanie witaminy K, zgodnie z aktualnymi zaleceniami,

– profilaktykę zakażenia przedniego odcinka oka, zgodnie z aktualnymi zaleceniami,

– szczepienia ochronne, zgodnie z odrębnymi przepisami,

– podanie dodatkowo immunoglobulin anty-HBs dzieciom matek z HBs dodatnim (uodpornienie czynno-bierne)

– rozpoczęcie profilaktyki krzywicy, zgodnie z aktualnymi zaleceniami.

– badania przesiewowe w kierunku fenyloketonurii, mukowiscydozy, wrodzonej niedoczynności tarczycy oraz badanie przesiewowe słuchu,

– przesiewowe badanie pulsometryczne w celu wczesnego wykrycia bezobjawowych, krytycznych wad serca.

 1. Noworodek zgodnie z Programem Szczepień Ochronnych na rok 2017 powinien zostać zaszczepiony: na gruźlicę BCG (obowiązek do 15 roku życia) oraz wzw B 1 dawka (do 19 roku życia); zgodnie z Programem, szczepienia mają zostać przeprowadzone jednocześnie w ciągu 24 godzin po urodzeniu lub w innym możliwym terminie przed wypisaniem dziecka z oddziału noworodkowego. Niektóre szpitale oferują wybór szczepionki pomiędzy refundowaną a nierefundowaną.

Jeśli nie chcesz szczepić dziecka w szpitalu:

– art. 15 i nast. ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz art. 32, 33 i 35 ustawy o zawodzie lekarza stanowią iż pacjent ma prawo do wyrażenia zgody na udzielenie określonych świadczeń zdrowotnych lub ich odmowy;

– art. 192 Kodeksu karnego stanowi, że wykonywanie zabiegu leczniczego bez zgody pacjenta zagrożone jest karą pozbawienia wolności do lat 2.

Rodzice, którzy nie chcą szczepić dziecka w szpitalu, powinni złożyć razem z planem porodu do dokumentacji informację o tym (we własnym interesie, nie wynika to z przepisów).

 1. W Polsce nie ma obowiązku korzystania z publicznej służby zdrowia a tym samym nie masz obowiązku zapisywać dziecka do publicznej przychodni.
 2. Nie masz obowiązku podawania informacji w szpitalu, do jakiej przychodni zamierzasz zapisać dziecko.
 3. Wcześniejsze wyjście ze szpitala na własne życzenie:

Art. 29 Ustawy o działalności leczniczej

 1. Wypisanie pacjenta ze szpitala albo innego zakładu leczniczego podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w rodzaju całodobowe i stacjonarne świadczenia zdrowotne, jeżeli przepisy odrębne nie stanowią inaczej, następuje:

2) na żądanie pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego;

 1. Jeżeli przedstawiciel ustawowy żąda wypisania pacjenta, którego stan zdrowia wymaga dalszego udzielania świadczeń zdrowotnych, można odmówić wypisania do czasu wydania w tej sprawie orzeczenia przez właściwy ze względu na miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych sąd opiekuńczy, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej.
 2. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, niezwłocznie zawiadamia się właściwy sąd opiekuńczy o odmowie wypisania i jej przyczynach.
 1. Odwiedziny na oddziale noworodkowym powinny odbywać się z godzinach wskazanych w regulaminie szpitala.
 2. Do kogo i gdzie pisać ewentualne skargidyrektora szpitala, lokalnego oddziału NFZ; do rzecznika praw pacjenta działającego przy wojewódzkim oddziale NFZ lub do rzecznika odpowiedzialności zawodowej działającego przy okręgowej izbie lekarskiej oraz przy okręgowej izbie pielęgniarek i położnych.

 

Podstawa prawna:

 1. Ustawa o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi z 5 grudnia 2008 r. (Dz.U. Nr 234, poz. 1570) tj. z 19 kwietnia 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 947) tj. z 19 października 2016 r. (Dz.U. z 2016 ­r. poz. 1866);
 2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych z 18 sierpnia 2011 r. (Dz.U. Nr 182, poz. 1086) tj. z 25 maja 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 849);
 3. Ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty z 5 grudnia 1996 r. (Dz.U. 1997 Nr 28, poz. 152) tj. z 8 lutego 2002 r. (Dz.U. Nr 21, poz. 204) tj. z 2 listopada 2005 r. (Dz.U. Nr 226, poz. 1943) tj. z 21 lipca 2008 r. (Dz.U. Nr 136, poz. 857) tj. z 27 września 2011 r. (Dz.U. Nr 277, poz. 1634) tj. z 10 marca 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 464) tj. z 16 grudnia 2016 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 125);
 4. Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z 6 listopada 2008 r. (Dz.U. 2009 Nr 52, poz. 417) tj. z 24 stycznia 2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 159) tj. z 28 stycznia 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 186);
 5. Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie standardów postępowania medycznego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem z 20 września 2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 1100) tj. z 7 lipca 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1132);
 6. Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie standardów postępowania medycznego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych w dziedzinie położnictwa i ginekologii z zakresu okołoporodowej opieki położniczo-ginekologicznej, sprawowanej nad kobietą w okresie ciąży, porodu, połogu, w przypadkach występowania określonych powikłań oraz opieki nad kobietą w sytuacji niepowodzeń położniczych z 9 listopada 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 2007);
 7. Ustawa o działalności leczniczej z 15 kwietnia 2011 r. (Dz.U. Nr 112, poz. 654) tj. z 7 grudnia 2012 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 217) tj. z 8 kwietnia 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 618) tj. z 8 września 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1638).

 

grafika

24 KOMENTARZE

 1. Jestem położną i uważam, że te trzy artykuły były strzałem w dziesiątkę i rozwiewają mnóstwo wątpliwości rodzicow. Ja mam jednak pytanie o szczepienie dziecka gdy jego poród nastąpił w domu. Dziecko i matka zostają w domu (wszystko było zaplanowane i jest w porządku). Przychodzi położna środowiskowa, jest położna, która poród przyjmowała (po kursie szczepień), przyjdzie też neonatolog. Żadna przychodnia nie chce wydać szczepionek, ma problem z zaszczepieniem noworodka nawet w przychodni, sanepid nie wie co w takiej sytuacji zrobic (dzwoniłam). Nigdzie nie można nawet odpłatnie dostać szczepionek. Oczywiście chodzi o to, że jeśli dziecko jest z rodzicami w domu to wszyscy chcą uniknąć jazdy do przychodni. Poród w domu wtedy ma sens 🙂

  • Witam. Mieszkam od jakiegoś czasu w UK. Miesiąc temu rodzilam po raz drugi. Zadne z moich dzieci nie miało szczepień w ciągu pierwszych 24 godzin (oprócz oczywiscie vit K, ale to nie szczepienie). Pierwsze szczepienia są w 8 tygodniu życia. Może po prostu zmienić kalendarz szczepień.

   • Tu nawet nie chodzi o czas, ale o to, ze nikt nie chce wydać szczepionek albo nikt nie chce sie tego podjąć skoro dziecko nie było szczepione w szpitalu. Z życia wzięte 🙁

    • nie martw się, jak rodzice będą chcieli zaszczepić to znajdą sposób. Nie musisz serwowac dziecku szczepienia w pierwszej dobie na siłę.

  • Kasiu bardzo Ci dziękuje 🙂 kwestia szczepień po porodzie domowym nie jest uregulowana. Tutaj obowiązują te same zasady co w przypadku porodu w szpitalu. wiem, że niektóre położne oferują wykonanie testu przesiewowego w kierunku fenyloketonurii i hypotyreozy ale grużlica i wzwb to już problem. przed porodem trzeba dowiedzieć się u pediatry albo w szpitalu. a dotrzymanie terminu to już osobna kwestia. 😉 szczepionki nie mogą być wydawane osobom trzecim (tzn. osobie, która nie szczepi) ze ze wzlgędu na rygorystyczne warunki ich przechowywania.

   • Dziękuję. Problem w tym, że ja rodziłam w domu i jestem położną po kursie szczepień i nie chciano mi wydać szczepionek. Położnej, która była ze mną też. Nikt nie wiedział jak to ugryźć. Niestety trzeba było załatwiać po znajomości. Wolałabym uniknąć rozwiązania problemu w taki sposób ale gdzie o to pytałam to nikt nie wiedział jak to rozwiązać. Ani szpital, ani pediatra, ani sanepid. Pozdrawiam 🙂

    • a z ciekawości – kto nie chciał wydać Ci szczepionek? zawsze słyszę,że te szczepienia wykonują pediatrzy na wizycie domowej.

     • Wykonują je pielęgniarki lub położne po kursie szczepień. U mnie w domu po porodzie był tylko neonatolog, który do szczepień się nie wtrącał. Oczywiście wszystko z dzieckiem było w porzadku. Żadna przychodnia, które obdzwonilam nie chciała wydać, ani sanepid, ani szpital. Musiałam po znajomości kombinować z jednego punktu szczepień. Nie wiem jak to ogarnąć w listopadzie bo znowu się poród w domu nam szykuje 🙂

 2. A czy szpital moze wprowadzić całkowity zakaz odwiedzin ze względu na remont? Zakaz dotyczy rownież ojca bezpośrednio po narodzinach. Położne poinformowały, ze po cc dziecko idzie do sali zbiorczej na 6h w pózniej do matki.

 3. Czesc. Urodzilam kilka dni temu i nie zapisalam dziecka do przychodni, co wg niektorych jest niezgodne z prawem (powoluja sie na rozporzadzenie w spr swiadczen gwarantowanych). Pani z kolei uwaza ze nie ma takiego obowiazku. Czy jest gdzies (wsrod ustaw rozporzadzen itd) czarno na bialym powiedziane: trzeba czy nie trzeba?

  • Moim zdaniem nie ma takiego obowiązku. Oczywiście wszyscy rodzice pierwsze co robią to idą do przychodni, żeby zapisać dziecko do pediatry. Skoro nie ma obowiązku korzystania z publicznej służby zdrowia to tym bardziej nie ma obowiązku zapisu do jakiegokolwiek placówki. Zobacz – przecież możesz korzystać zawsze z prywatnej opieki medycznej? natomiast jest obowiązek zgłosić dziecko do ubezpieczenia.

   • Pracuje w szpitalu, ostatnio mielismy taka sytuacje ze rodzice nie szczepili dziecka w szpitalu, przy wyjsciu nie chcieli podac rozwniez przychodni dokad wyslac karte szczepien, gdzie zglosic patronaz, ponadto my jako szpital nie wydajemy rodzicom karty szczepien do reki bo jest to druk scislego zarachowania, musimy go wyslac do przychodni ktora bedzie sprawowac opieke nad noworodkiem, badz zgłosić to do sanepidu. Czy jak matka nie chce podac zadnej przychodni przy wyjsciu do domu to kto ponosi odpowiedzialnosc za opieke nad nimi? My jako szpital mamy obowiazek zglosic patronaz, czy wowczas wystarczy wziąść oswiadczenie od pacjentki ze sama zglosi sie do przychodni? Gdyby stalo sie cos dziecku lub matce w domu i nikt nie sprawowalby nad nimi patronzu, kto wowczas odpowiada? Bo wszystko jest fajnie jak matka i dziecko sa zdrowe, a jak dochodzi co do czego to wtedy szuka sie winnych.

    • I takich sytuacji będzie co raz więcej. Ja nie podałam przychodni bo zwyczajnie jeszcze nie wiedziałam gdzie dziecko zapiszę i szpital nie wymuszał na mnie decyzji. Rodzice nie mają prawnego obowiązku podania przychodni w szpitalu. Branie oświadczenia od pacjentki rownież będzie niezgodne z prawem – brak podstawy prawnej.
     Jeśli coś dzieje się z matką lub dzieckiem to co zmieni zapis do przychodni? Nic. Rodzice wiedzą gdzie szukać pomocy. Poza tym do konca połogu to szpital rownież sprawuje opiekę nad kobietą i jej dzieckiem i mają prawo zgłaszać się gdy właśnie coś się dzieje.

 4. Dziękuję za ten artykuł !:)

  Niestety dla mnie,dopiero teraz przeczytałam, że mam prawo być przy dziecku podczas wykonywania wszelkich badań i zabiegów.
  Kiedy moja Ola przebywała w inkubatorze a ja na innym oddziale, to za każdym razem kiedy lekarz przeprowadzał obchód lub położne zajmowały się dzieckiem, byłam wypraszna z sali, w której leżało dziecko:((( Nie było mowy o obecności przy moim dziecku.

  Instruktarz karmienia piersią…ściskanie brodawek (nigdy tego nie zapomnę) przystawianie dziecka na siłę i szybkie odbieranie, bo przecież jest w inkubatorze ( lekarz nalegał na karmienie piersią, położne miały swoje zdanie i były zbyt zajęte aby pomóc).Nikt nie pytał mnie o zgodę na dokarmianie dziecka mlekiem modyfikowanym.
  Niestety do tej pory mam problem z laktacją a mała ciągnie do butli.

  Drogie Panie, bądźcie mądrzejsze i przeczytajcie o swoich prawach w szpitalu jeszcze podczas ciąży.

  Pozdrawiam!

 5. W szpitalu, którym rodziłam przed wypisem trzeba podpisać dokument, że dziecko jest zdrowe. Prawda jest taka, że nie jestem lekarzem i trudno ocenić mi stan zdrowia 2 dniowego noworodka. Czy mam prawo odmówić podpisania takiego dokumentu?

 6. Czy te 3 artykuły są aktualne ? I czy w najbliższym czasie ma się coś zmienić? Dużo słyszę ostatnio o zmianie standardów i boję się, że jak będę rodzic w październiku to ta wiedza okaże się nieaktualna.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here