Zwolnienie lekarskie dla taty na opiekę nad mamą po porodzie

0

Jeśli potrzebujesz indywidualnej porady prawnej 

SŁUŻĘ CI POMOCĄ!

Zwolnienie lekarskie dla taty na opiekę nad mamą po porodzie.

Bardzo często zarówno klientki jak i czytelniczki mojego bloga poruszają ten temat:

  • mam planowane cięcie cesarskie i nie jestem w stanie przewidzieć czy będę mogła samodzielnie zająć się dzieckiem po wyjściu ze szpitala;
  • miałam nieplanowane cięcie i bardzo zle zniosłam pierwsze dni po porodzie w domu, nie byłam w stanie podejść do dziecka, żeby je nakarmić – partner musiał podawać mi córeczkę;
  • po cięciu cesarskim miałam komplikacje i wymagałam opieki i pomocy w domu;
  • po porodzie siłami natury wymagałam opieki w domu, ze względu na zły stan zdrowia;

Wyżej przywołane sytuacje sprowadzają się zawsze do tego samego pytania – czy jest sposób, żeby tata w takiej sytuacji nie musiał wykorzystywać urlopu wypoczynkowego, urlopu ojcowskiego, czy przysługujących dwóch dni opieki nad dzieckiem? Odpowiedz brzmi TAK. Jeżeli zachodzi taka konieczność, tata dziecka może starać się o tzw. zasiłek opiekuńczy na osobę bliską jaką jest drugi rodzic dziecka (dotyczy zarówno małżeństwa jak i konkubinatu).

Kim są członkowie rodziny?

Sytuacja, w której można starać się o taki zasiłek na innego członka rodziny czy jak potocznie się mówi na osobę bliską, dotyczy nie tylko mamy, która wymaga opieki. Zgodnie z Ustawą o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa z 25 czerwca 1999r. za członków rodziny, nad którymi możemy roztoczyć swoją osobistą opiekę uważa się:

małżonka, rodziców, rodzica dziecka, ojczyma, macochę, teściów, dziadków, wnuki, rodzeństwo oraz dzieci w wieku poniżej 14 lat – jeżeli pozostają we wspólnym gospodarstwie domowym z ubezpieczonym w okresie sprawowania opieki.

Na ile dni?

Zasiłek opiekuńczy na osobę bliską przysługuje każdej osobie ubezpieczonej. Zgodnie z przepisami nie ma tzw. okresu wyczekiwania. Oznacza to, że o taki zasiłek można starać się już pierwszego dnia pracy. Dotyczy to również osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą.

Zasiłek opiekuńczy na członka rodziny może trwać maksymalnie 14 dni w danym roku kalendarzowym. Limit 14 dni nie kumuluje się i nie wykorzystany – nie przychodzi na rok następny.

Wysokość świadczenia.

Miesięczna wysokość zasiłku wynosi 80% podstawy wymiaru zasiłku.

O kontroli ZUS w trakcie zwolnienia w ciąży piszę TUTAJ. 

Rozmowa z lekarzem.

Serdecznie zapraszam do posłuchania krótkiej rozmowy na temat zasiłku opiekuńczego, z lekarzem Magdaleną Krajewską prowadzącą blog www.instalekarz.pl 

Kto wypisze Tacie zwolnienie?

Tzw. zwolnienie lekarskie na członka rodziny czy osobę bliską, może wypisać lekarz sprawujący opiekę nad mamą w szpitalu. Należ zwrócić uwagę, iż to lekarz na podstawie swojej wiedzy medycznej i danego stanu faktycznego podejmuje decyzję o tym, czy świeżo upieczona mama wymaga opieki innej osoby po wyjściu ze szpitala czy nie.

Jeśli konieczność sprawowania opieki nad mamą pojawia się po wyjściu ze szpitala należy udać się do lekarza rodzinnego czy internisty, do którego zapisana jest mama (tam gdzie leczy się i pozostaje pod opieką) lub lekarz ginekolog prowadzący ciążę.

Potrzebne dokumenty – ZUS 15 B.

Wszelkie potrzebne dokumenty, które trzeba złożyć u swojego płatnika składek (ZUS lub pracodawca) znajdziesz tutaj.

Inne sytuacje okołoporodowe.

  1. Właśnie urodziłaś kolejne dziecko i uniemożliwia Ci to opiekę nad starszym potomkiem. W takiej sytuacji, tata może starać się o zasiłek opiekuńczy na dziecko, które zostało w domu. Więcej o tym TUTAJ.
  2. W przypadku, gdy ubezpieczona matka dziecka przed upływem 8 tygodni po porodzie: przebywa w szpitalu albo w innym zakładzie leczniczym podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne ze względu na stan zdrowia uniemożliwiający jej sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem albo legitymuje się orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji, albo porzuciła dziecko
  – ubezpieczonemu – ojcu dziecka przysługuje dodatkowo, niezależnie od zasiłku określonego w art. 32 ustawy (czyli 60 dni w tym 14 dni) zasiłek opiekuńczy w wymiarze do 8 tygodni, jeżeli przerwie zatrudnienie lub inną działalność zarobkową w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem.
W takiej sytuacji ubezpieczony ojciec dziecka ma prawo starać się o zasiłek opiekuńczy za okres pobytu mamy dziecka w szpitalu w wymiarze do 8 tygodni (do 56 dni), tj. do upływu pierwszych 8 tygodni po porodzie, jeśli przerwie zatrudnienie, by osobiście zająć się dzieckiem. Również w powyższych okolicznościach o zasiłek opiekuńczy może ubiegać się inny członek najbliższej rodziny, jeśli przewie pracę w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem.

Co jeszcze warto wiedzieć?

Limit 14 dni jaki przysługuje w ramach zasiłku opiekuńczego na innego członka rodziny omówiony wyżej, nie powoduje zwiększenia się limitu 60 dni (ogólny limit dni do wykorzystania) w danym roku kalendarzowym. Wyjątkiem jest sytuacja, w której mama dziecka przed upływem 8 tygodni po porodzie przebywa w szpitalu co uniemożliwia jej opiekę nad dzieckiem, porzuciła dziecko czy legitymuje się orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji. W takim wypadku tacie przysługuje dodatkowe 8 tygodni zasiłku  opiekuńczego, niezależnie od limitu 60 dni.

Inne sytuacje, w których można starać o zasiłek opiekuńczy czy tzw. zwolnienie na dziecko TUTAJ.

podstawa prawna:

Ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa z 25 czerwca 1999 r. (Dz.U. Nr 60, poz. 636) tj. z 22 czerwca 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1368).

Powodzenia!

Katarzyna Łodygowska matka prawnik