Urlop ojcowski na działalności gospodarczej

0

Jeśli potrzebujesz indywidualnej porady prawnej 

SŁUŻĘ CI POMOCĄ!

Mówi się, że prawdziwy mężczyzna powinien w życiu spłodzić syna, wybudować dom i posadzić drzewo. Wszyscy też wiedzą, że każdemu ojcu zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę przysługują dwa tygodnie urlopu ojcowskiego. Kiedy złożyć wniosek, wzór wniosku i inne informacje TUTAJ. Można go wykorzystać do ukończenia przez dziecko 2 roku życia. Kompletnie jednak nie mówi się, że każdemu mężczyźnie prowadzącemu działalność gospodarczą przysługuje prawo do zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu ojcowskiego.

Jakie warunki trzeba spełnić?

Należy opłacać dobrowolną składkę chorobową. Jeśli tata tego nie robi, wystarczy, że zacznie ją opłacać. Działalność nie musiała być założona przed narodzinami dziecka.

O zasiłek można starać się, do ukończenia przez dziecko 2 lat.

Jakie złożyć dokumenty?

  1. Należy wypełnić wniosek do pobrania TUTAJ,
  2. załączyć odpis skrócony aktu urodzenia dziecka albo jego kopię potwierdzoną przez płatnika składek albo ZUS za zgodność z oryginałem – w przypadku ubiegania się o zasiłek macierzyński w związku z urodzeniem się dziecka albo postanowienie sądu o przysposobieniu dziecka – w przypadku ubiegania się o zasiłek macierzyński w związku z przysposobieniem dziecka.
  3. wypełnić ZUS Z3 b

Następnie należy wniosek podpisać, zrobić kopię, złożyć w ZUS i zachować kopię z pieczątką, że wpłynęło.

Powyższy wniosek można również złożyć za pomocą konta PUE (MENU – USŁUGI – KATALOG USŁUG ELEKTRONICZNYCH – WYSZUKIWARKA: ZAS-34 lub OJCOWSKI) albo tradycyjnie czyli pocztą.

Jaka wysokość?

Zasady są podobne jak w przypadku pracowników zatrudnionych na umowę o pracę. Zasiłek za okres urlopu ojcowskiego wypłacany jest w kwocie 100% podstawy wymiaru.

Przy założeniu, że ojciec opłaca pełne składki tj. 1172,56 zł ZUS wypłaci 844,59 zł. Warto też wspomnieć, że pomniejszą się również składki za ten okres.

Co jeszcze warto wiedzieć?

  • W trakcie pobierania zasiłku  można pracować.
  • Zasiłek macierzyński mamy nie pomniejsza się ani nie skraca się czas jego pobierania (czy to za okres urlopu macierzyńskiego czy rodzicielskiego).

Kiedy zasiłek nie przysługuje?

  • za okresy, w których ubezpieczony zachowuje prawo do wynagrodzenia na podstawie przepisów szczególnych,
  • w okresie urlopu bezpłatnego,
  • w okresie tymczasowego aresztowania lub odbywania kary pozbawienia wolności, z wyjątkiem przypadków, w których prawo do zasiłku wynika z ubezpieczenia chorobowego osób wykonujących odpłatnie pracę na podstawie skierowania do pracy w czasie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania.

pozdrowienia

Katarzyna Łodygowska/matka prawnik