Jakie prawa ma rodzic w trakcie ewentualnego strajku nauczycieli?

0

Jeśli potrzebujesz indywidualnej porady prawnej 

SŁUŻĘ CI POMOCĄ!

Jakie prawa ma rodzic posyłający swoje dziecko do przedszkola czy szkoły w trakcie ewentualnego strajku nauczycieli? Dyrektor szkoły powinien pomimo strajku zapewnić dzieciom opiekę. Są placówki, które zamykają się na ten czas i ten wpis jest dla rodziców właśnie w takiej sytuacji. Zasiłek opiekuńczy popularnie nazywany zwolnieniem na dziecko to tylko jedna z możliwości.  

Zasiłek opiekuńczy 

Jeśli jesteś pracownikiem objętym ubezpieczeniem chorobowym oraz opiekujesz się ZDROWYM DZIECKIEM DO LAT 8  i:

– został zamknięty żłobek, klub dziecięcy, przedszkole lub szkoła, do którego uczęszcza Twoje dziecko i zostałaś poinformowana o tym w terminie krótszym niż 7 dni;

możesz starać się o tzw. zasiłek opiekuńczy. 

7 dni?

Obserwuję uważnie zapowiedzi związane ze strajkiem i warto wspomnieć o kilku rzeczach. Tak, aby rozwiać wątpliwości czy takowy zasiłek będzie przysługiwał czy nie. Przepis brzmi:

“nieprzewidzianego zamknięcia żłobka”

Strajk tzn. jego data została wyznaczona o wiele wcześniej niż ustawowe 7 dni natomiast z uwagi na jego warunki i dynamikę (nadal nie wiadomo czy faktycznie odbędzie się, gdyż trwają rozmowy pomiędzy Związkiem Nauczycielstwa Polskiego a rządem) spełniony zostanie warunek: TERMIN KRÓTSZY NIŻ 7 DNI. Niewystarczające są oświadczenia danych placówek o przystąpieniu do strajku. Przepisy wyraźnie wskazują, iż rodzice powinni zostać poinformowani o zamknięciu placówki a nie o przystąpieniu do strajku. Jeśli Twoja szkoła jest na liście szkół/przedszkoli, które strajkują nie oznacza to jeszcze, że faktycznie zostanie zamknięta. Informacja o zamknięciu placówki musi być pewna a nie ewentualna. 

Moja opinia może być odosobniona, tym bardziej, że po sieci krąży printscreen wiadomości z Centrym Obsługi Klienta ZUS, zawierający odmienną interpretację. To akurat nikogo nie dziwi. Sami prawnicy mają różne zdanie na ten temat. 

Największe zdziwienie powinien wywoływać fakt, że powszechnie nawet na poziomie rządowym i samorządowym wmawia się rodzicom, że mogą starać się o zasiłek opiekuńczy. Sprawa jest mocno wątpliwa i należy pamiętać, że to ZUS DECYDUJE o przyznaniu prawa do zasiłku lub jego odmowy.  Nietrudno wyobrazić sobie np. 5 dniowy strajk podczas którego, rzesze rodziców swoją nieobecność w pracy będą uzasadniać koniecznością opieki, wnioskować o wypłatę zasiłku a następnie będą otrzymywać odmowy. Może okazać się, że strajk będzie kosztował dużo dużo więcej niż to na razie zakłada się. 

Więcej o zwolnieniu na chore i zdrowie dziecko TUTAJ.

Jakie dokumenty przygotować? 

Wystarczy złożyć oświadczenie, że placówka została zamknięta oraz dedykowany formularz ZUS. Zbędne będą wszelkie oświadczenia i pisma od dyrekcji szkoły czy przedszkola. 
 
1. Zgodnie z §3 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w Sprawie Sposobu Usprawiedliwiania Nieobecności w Pracy z 16 września 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 1632) dowodami usprawiedliwiającymi nieobecność w pracy są: 3) oświadczenie pracownika – w razie zaistnienia okoliczności uzasadniających konieczność sprawowania przez pracownika osobistej opieki nad zdrowym dzieckiem do lat 8 z powodu nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których dziecko uczęszcza. ZUS przygotował specjalne oświadczenie ZAS-36: do pobrania TU. 
2. Wniosek o przyznanie zasiłku opiekuńczego z powodu sprawowania opieki nad dzieckiem TU.

Jeli zasiłek wypłaca ZUS dodatkowo konieczne będzie zaświadczenie płatnika składek wystawione na druku:
Z-3 – jeżeli jesteś pracownikiem,
Z-3b – jeżeli wykonujesz pozarolniczą działalność lub jesteś osobą współpracującą.

Ważne!

Zasiłek opiekuńczy to maksymalnie 60 dni w roku kalendarzowym, jeżeli opieka sprawowana jest nad dziećmi, zdrowymi do lat 8 lub chorym do lat 14 – bez względu na liczbę posiadanych dzieci. 

Zasiłek opiekuńczy nie przysługuje, jeżeli poza ubezpieczonym są inni członkowie rodziny pozostający we wspólnym gospodarstwie domowym, mogący zapewnić opiekę dziecku lub choremu członkowi rodziny (np. bezrobotny drugi rodzic czy teściowa). 
 
UWAGA! od 6 czerwca 2018r. rodzice dzieci niepełnosprawnych zyskali dodatkowe uprawnienia w ramach zasiłku opiekuńczego. Szczegóły dostępne TUTAJ.
 

Dwa dni opieki nad dzieckiem 

O tej opcji przeczytasz TUTAJ. Znajdziesz tam bezpłatnie wniosek do pobrania. 

Urlop na żądanie

Powszechnie wiadomo, jaki jest wymiar takiego urlopu:

Art. 1672 kodeksu pracy

Pracodawca jest obowiązany udzielić na żądanie pracownika i w terminie przez niego wskazanym nie więcej niż 4 dni urlopu w każdym roku kalendarzowym. Pracownik zgłasza żądanie udzielenia urlopu najpóźniej w dniu rozpoczęcia urlopu.

Natomiast, już nie każdy pracownik wie, że nawet na taki urlop potrzebna jest akceptacja pracodawcy. Brak takiej zgody może zostać potraktowane jako ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych.

Powodzenia! Będę wdzięczna za udostępnienie wpisu jeśli uważasz, że jest wartościowy i przydatny. 

Katarzyna Łodygowska

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here