Roczny urlop macierzyński (macierzyński i rodzicielski)

179

Jeśli potrzebujesz indywidualnej porady prawnej 

SŁUŻĘ CI POMOCĄ!

Roczny urlop macierzyński (macierzyński i rodzicielski). Kto nazwał ten przemiły okres urlopem?  🙂  Roczny urlop (potocznie nazywany rocznym urlopem macierzyńskim) składa się z dwóch urlopów: urlopu macierzyńskiego oraz urlopu rodzicielskiego. O uprawnieniach mamy, która wraca po rocznej przerwie do pracy przeczytasz TUTAJ.

Urlop macierzyński.

Art. 180 Kodeksu Pracy [Urlop macierzyński; wymiar]

 1. Pracownicy przysługuje urlop macierzyński w wymiarze:

1) 20 tygodni – w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie;

2) 31 tygodni – w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie;

3) 33 tygodni – w przypadku urodzenia trojga dzieci przy jednym porodzie;

4) 35 tygodni – w przypadku urodzenia czworga dzieci przy jednym porodzie;

5) 37 tygodni – w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci przy jednym porodzie.

 1. Przed przewidywaną datą porodu, możesz iść na urlop macierzyński. W takim wypadku, przed porodem możesz wykorzystać maksymalnie 6 tygodni urlopu macierzyńskiego. Na ten przepis często powołują się lekarze, kiedy mija przewidywana data porodu i nie chcą wystawiać dalej zwolnień lekarskich. Gdy mija przewidywana data porodu a rozwiązanie nie nastąpiło, opiekę nad Tobą przejmuje szpital. Wniosek o urlop macierzyński przed przewidywaną datą porodu powinien zawierać imię i nazwisko pracownicy oraz wskazanie daty, od której ma być udzielona część urlopu macierzyńskiego. Do wniosku dołącza się również kopię zaświadczenia lekarskiego wystawionego na zwykłym druku, określającego przewidywaną datę porodu (o nim więcej TUTAJ).
 2. Jeśli nie korzystasz z urlopu macierzyńskiego przed przewidywaną datą porodu, pierwszym dniem urlopu macierzyńskiego jest dzień porodu. Bez względu na godzinę porodu. Przepisy nie nakładają na kobietę obowiązku złożenia wniosku o udzielenie urlopu macierzyńskiego. Sam fakt urodzenia dziecka powoduje jego rozpoczęcie. Należy jednak powiadomić pracodawcę o porodzie i donieść zaświadczenie lekarskie stwierdzające datę porodu (wydawane jeszcze w szpitalu). Najczęstszą praktyką jest jednak składanie wniosku (dostępny tutaj: wniosek o urlop macierzyński) razem z zaświadczeniem. Po odebraniu aktu urodzenia – jego kopię należy dostarczyć pracodawcy (oryginał do wglądu).
 3. Po wykorzystaniu co najmniej 14 tygodni (nie wcześniej) urlopu macierzyńskiego, masz prawo zrezygnować z pozostałej części urlopu, pod warunkiem, że:
  1. pozostałą część urlopu macierzyńskiego wykorzysta pracownik Tata,
  2. przez resztę macierzyńskiego, osobistą opiekę nad dzieckiem będzie sprawował ubezpieczony – ojciec dziecka, który w celu sprawowania opieki przerwał działalność zarobkową.
  3. zachowasz ciągłość przekazania urlopu; ponadto jeśli Tata przejmuje urlop macierzyński, to przysługuje mu prawo do pobierania zasiłku macierzyńskiego. W przypadku, gdy po 14  (lub więcej) tygodniach rezygnujesz z dalszego urlopu macierzyńskiego na rzecz Taty dziecka, składasz pisemny wniosek w sprawie rezygnacji z korzystania z części urlopu macierzyńskiego, w terminie nie krótszym niż 7 dni przed przystąpieniem do pracy.
 4. W razie urodzenia dziecka wymagającego opieki szpitalnej, pracownicy, która wykorzystała po porodzie 8 tygodni urlopu macierzyńskiego, pozostałą część tego urlopu może wykorzystać w terminie późniejszym, po wyjściu dziecka ze szpitala. To niesamowicie ważna informacja dla tych Mam, których maluszki pozostają długi czas w szpitalu. Jeśli 8 tygodni po porodzie mija a maluszek nadal w szpitalu (albo trafia tam po upływie 8 tygodni od narodzin), możesz przerwać urlop macierzyński i dokończyć do w terminie późniejszym – zaraz po wyjściu dziecka ze szpitala. Przerwanie tego urlopu następuje tylko i wyłącznie na wniosek samej zainteresowanej.
 5. Mamie, która porzuca swoje dziecko lub umieszcza je w tzw. pieczy zastępczej czy innych zakładzie zgodnie z orzeczeniem sądu, kończy się urlop macierzyński po dniu, w którym porzuciła dziecko lub umieściła w zakładzie (z zastrzeżeniem, iż nie może on trwać krócej niż 8 tygodni).
 6. W trakcie trwania urlopu macierzyńskiego co do zasady nie można wypowiedzieć Ci umowy o pracę (chyba, że zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z winy pracownicy i reprezentująca pracownicę zakładowa organizacja związkowa wyraziła zgodę na rozwiązanie umowy). Wyjątkiem jest również sytuacja, w której pracodawca ogłasza upadłość lub następuje likwidacja zakładu pracy. Te same zasady obejmują tatę korzystającego z urlopu macierzyńskiego.
 7. O umowie na czas określony, która kończy się w trakcie trwania urlopu macierzyńskiego czy urlopu rodzicielskiego przeczytasz TUTAJ.

Urlop rodzicielski.

Art. 1821a Kodeksu Pracy [Urlop rodzicielski, wymiar]

Po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego albo zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający okresowi urlopu macierzyńskiego pracownik ma prawo do urlopu rodzicielskiego w wymiarze do:

1)  32 tygodni – w przypadku, urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie,

2) 34 tygodni – w przypadku urodzenia więcej niż jednego dziecka, przy jednym porodzie.

 1. Urlop rodzicielski przysługuje obojgu rodzicom. Możecie zdecydować, że chcecie na nim przebywać równocześnie. W takim wypadku łączny wymiar urlopu rodzicielskiego nie może przekroczyć 32 tygodni. To oznacza, że możecie zdecydować, które z Was korzysta z urlopu, możecie podzielić się urlopem a nawet być na nim jednocześnie.
 2. Urlop rodzicielski udzielany jest jednorazowo albo w częściach (żadna z części nie może być krótsza niż 8 tygodni, z wyjątkiem: pierwszej części, która w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie, nie może być krótsza niż 6 tygodni oraz z wyjątkiem sytuacji, gdy pozostała do wykorzystania część urlopu rodzicielskiego jest krótsza niż 8 tygodni).
 3. Urlop rodzicielski udzielany jest bezpośrednio po urlopie macierzyńskim albo zasiłku macierzyńskim odpowiadającemu okresowi urlopu macierzyńskiego, maksymalnie w 4 częściach, przypadających bezpośrednio po sobie.
 4. Jako rodzice macie czas na wykorzystanie urlopu rodzicielskiego, do zakończenia roku kalendarzowego, w którym dziecko skończy 6 lat.
 5. Decydując się na urlop rodzicielski w częściach, trzeba pamiętać, iż wtedy pomniejsza się liczba części przysługującego urlopu wychowawczego (np. jeśli wykorzystujesz jedną część urlopu rodzicielskiego – tym samym urlop wychowawczy pomniejsza się o jedną część – czyli można wziąć wtedy nie w 5 częściach a w 4 częściach urlop wychowawczy; nie pomniejsza się wymiar ale same części na które można taki urlop podzielić).
 6. Urlop rodzicielski jest udzielany na pisemny wniosek pracownika w terminie nie krótszym na 21 dni (dostępny tutaj: wniosek o urlop rodzicielski) przed rozpoczęciem korzystania z urlopu. Pracodawca jest zobowiązany uwzględnić wniosek.
 7. Możesz złożyć wniosek o łączenie korzystania z urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego tego urlopu. W takiej sytuacji wymiar urlopu rodzicielskiego ulega wydłużeniu proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy wykonywanej przez pracownika w trakcie korzystania z urlopu lub jego części.
 8. W trakcie trwania urlopu rodzicielskiego co do zasady nie można wypowiedzieć Ci umowy o pracę (chyba, że zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z winy pracownicy i reprezentująca pracownicę zakładowa organizacja związkowa wyraziła zgodę na rozwiązanie umowy). Wyjątkiem jest również sytuacja której pracodawca ogłasza upadłość lub następuje likwidacja zakładu pracy. Te same zasady obejmują tatę korzystającego z urlopu macierzyńskiego.

Kiedy złożyć wnioski?

100%, 80% czy 60%. Procentowa wysokość zasiłku macierzyńskiego jest ustalona przepisami i nie ma konieczności wnioskowania o nią.

80% przez rok

Jeśli planujesz wziąć roczny „urlop macierzyński” (tzn. 20 tygodni urlopu macierzyńskiego i 32 tygodnie urlopu rodzicielskiego) należy złożyć oba wnioski (tj. o udzielenie urlopu macierzyńskiego i wniosek o udzielenie urlopu rodzicielskiego) w terminie 21 po porodzie. Tylko w tym terminie dostarczone dokumenty gwarantują otrzymanie 80% podstawy obliczenia zasiłku za cały okres odpowiadający okresowi urlopu macierzyńskiego oraz rodzicielskiego.

100% i 60%

Jeśli zaplanowałaś tylko urlop macierzyński (wniosek należy złożyć w ciągu 21 dni po porodzie) a decyzję o urlopie rodzicielskim odłożyłaś (wniosek należy złożyć najpóźniej na 21 dni przed rozpoczęciem tego urlopu) – będzie przysługiwało Ci 100% podstawy wymiaru za okres odpowiadający urlopowi macierzyńskiego a za okres odpowiadający urlopowi rodzicielskiemu – 60% (z wyjątkiem pierwszych 6 tygodni, gdzie wysokość podstawy wynosi 100%). Nie musisz składać żadnych dodatkowych oświadczeń u pracodawcy czy w ZUS. Warto pamiętać o tym, żeby zachować pełen wymiar urlopu rodzicielskiego, co najmniej 16 tygodni powinno przypadać bezpośrednio po zakończeniu korzystania z urlopu macierzyńskiego.

Jak liczyć, kiedy kończą się urlopy i nie pomylić się? Serdecznie polecam najpopularniejszy kalkulator, który precyzyjnie obliczy za Ciebie terminy tutaj.

Podstawa prawna:

 1. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wniosków dotyczących uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem oraz dokumentów dołączanych do takich wniosków z 8 grudnia 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 2243).
 2. Ustawa z 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zmianami).                                      
 3. Ustawa z 25 czerwca 1999 roku o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. 1999 nr 60 poz. 636).

Powodzenia!

Katarzyna Łodygowska matka prawnik 🙂

179
Dodaj komentarz

avatar
78 Comment threads
101 Thread replies
68 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
88 Comment authors
matkaprawnikRafał ChmielewskiBogumiłaCzytelniczkaJustyna Recent comment authors
  Subscribe  
najnowszy najstarszy oceniany
Powiadom o
Kinga
Gość
Kinga

Dziękuję za ten wpis, bardzo pomocny. Próbuje się dowiedzieć jak zaplanować nasz urlop rodzicielski, mam nadzieję, że może spotkałaś się z taką sytuacją… Jestem w nieformalnym związku, w kwietniu urodzi się nasz synek. Chce wykorzystać macierzyński i od września wrócić do pracy. A mój partner chce iść na rodzicielski. I chcemy aby każdy z nas mógł korzystać z 80%pensji. I teraz pojawia się pytanie czy obydwoje musimy złożyć wniosek do swoich zakładów pracy, żeby policzyli nam te 80% czy najpierw ja do swojego A później partner do swojego pracodawcy. Proszę o informacje, będę bardzo wdzięczna 🙂

Katarzyna
Gość
Katarzyna

Dzień dobry. Czy jeśli umowa o pracę jest przedłużona do dnia porodu to powinna zostać dalej przedłużona o czas urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego??

Ola
Gość
Ola

Urlop rodzicielski-czyli jeśli złożyłam od razu po porodzie wniosek o urlop macierzyński i całość rodzicielskiego, a będę chciała powrócić do pracy po 16 tygodniach urlopu rodzicielskiego to nadal będę mogła wykorzystać pozostałe 16 tygodni do ukończenia przez moje dziecko 6 roku życia, dobrze rozumiem?

Monia
Gość
Monia

Witaj:) jeżeli moja umowa,która była na czas określony, została przedłużona do dnia porodu, to czy muszę po porodzie złożyć wniosek o zasiłek urlopowy macierzyński, a później rodzicielski? Czy zostanie mi to przyznane ‚z urzędu’?

Emilia
Gość
Emilia

Witam, jestem obecnie na urlopie macierzyńskim płatnym 100%. Po jego ukończeniu będę występować o 16 tygodni urobku rodzicielskiego (pozostałą cześć chce odebrać w jeszcze nieokreślonej ‚przyszłości’). Na stronie ZUSu znalazłam zapis, ze w przypadku podzielenia urlopu rodzicielskiego jeszcze przez pierwszych 6 tygodni tego urobku dostaje się 100% wynagrodzenia, a dopiero reszta jest płatna w wymiarze 60%. Czy to prawda, czy tez źle zrozumiałam zapis?

Ania
Gość
Ania

tak to prawda ja tak miałam ! z tym że zarabiając najnizsza krajową i mając 60 % dostawałam wyrównanie do 1000 zł

Anna
Gość
Anna

Czy o to wyrównanie trzeba się starać, składać wnioski, czy z automatu pracodawca z ZUSem to ogarniają?

Anna
Gość
Anna

Pracodawca nie ma nic do tego. Sama musisz złożyć podanie/wniosek do ZUS z prosbą o podwyższenie jesli kwota Twojego urlopu macierzynskiego/rodzicielskiego jest nizsza niz 1000 zł. Do mnie sami zadzwonili poinformowac mnie że jest taka mozliwosc i czy chce z niej skorzystac.

Karolina
Gość
Karolina

Jakie poleci Pani książki na temat uprawnień jakie przeysluguja ojcu dziecka. ? Dziękuję i pozdrawiam ?

Anna
Gość
Anna

Witam! Może tu uda mi się uzyskać informację: czy to wszystko co Pani opisała dotyczy tak samo zasiłku macierzyńskiego na działalności gospodarczej. Chodzi mi o te 16 tyg, które można odroczyć w czasie. Czy na dg mogę też to zrobić? Jak będzie potem liczona stawka tego zasiłku wg mojej obecnej podstawy do wyliczeń zasiłków, czy gdybym doprowadziła do sytuacji, w której ta podstawa byłaby wyższa lub niższa to wg podstawy na moment, w którym wybrałabym te pozostałe 16 tyg?

Paulina
Gość
Paulina

Witam, wpis jest bardzo pomocny, tylko mam małe pytanie odnośnie mojej sytuacji. Rodzę w kwietniu, a umowa na okres 2 lat kończy mi się w czerwcu tego roku. Rozumiem, że podczas 20 tyg. macierzyńskiego nie mogą rozwiązać umowy, ale jeśli chcę kontynuować i przejść na rodzicielski 32 tyg. to umowa nie będzie już ważna? Ile mam czasu na poinformowanie pracodawcy o tym, że idę na rodzicielski? Dodatkowo mam jeszcze mętlik z tymi wysokościami pensji, słyszałam że korzystniej jest wybrać opcję 100% i reszta 60% bo państwo wyrównuje minimalne świadczenie do 1000zł ( mi by wychodziło 900zł) ale to jest dla… Czytaj więcej »

Zuzanna
Gość
Zuzanna

Wpis niezwykle pomocny i wiele wyjaśniający – bardzo za niego dziękuję! 🙂
Przy okazji chciałam jeszcze dopytać – jeśli zadeklarowałam pracodawcy i złożyłam stosowne dokumenty, że będę przebywać na rocznym urlopie macierzyńskim to czy mogę go zakończyć wcześniej? Oraz czy przebywając na urlopie macierzyńskim mogę zostać zatrudniona jednocześnie w innym miejscu czy w ogóle nie ma takiej możliwości?
Będę wdzięczna za pomoc. 🙂
Pozdrawiam serdecznie.

Sara
Gość
Sara

Witam. Czy pracodawca ma prawo rozwiązać umowę zlecenie 9 lutego a poinformować pracownika o tym fakcie 21 lutego? A jeśli w dniu 21 lutego złożyłam wniosek do pracodawcy o udzielenie urlopu macierzyńskiego to może rozwiązać tą umowę? Dodam, że ubezpieczałam się dobrowolnie.

Kasia
Gość
Kasia

Witam,
Mam pytanie o sytuacje gdy w trakcie trwania urlopu macierzyńskiego kończy sie umowa o prace. Czy ta umowa wygasa? Czy pracodawca moze przedłużyć umowę o prace?
Bede wdzieczna za odpowiedz.
Pozdrawiam

Marta
Gość
Marta

A ja mam jeszcze pytanie dotyczące właśnie drugiej ciąży na rodzicielskim, czy wtedy mogę przerwać urlop rodzicielski i korzystać z L4?

Magda
Gość
Magda

Mam pytanie dotyczące wysokości zasiłku. W terminie do 21 dni po porodzie złożyłam wniosek o urlop macierzyński w wymiarze 20 tygodni. Kończy się on w połowie kwietnia i teraz chce złożyć wniosek o dodatkowe 20 tygodni urlopu rodzicielskiego. Czy pierwsze 6 tygodni będzie płatne 100% a pozostałe 12 – 60%? Zostałam poinformowana, że jeśli nie złożyłam wniosku o urlop rodzicielski w terminie 21 dni od porodu to przysługuje mi on w wymiarze 60% podstawy. Jednak nie mogę nigdzie takiej informacji znaleźć na stronie ZUSu, a dodatkowo, byłam przekonana, że pierwsze 26 tygodni urlopu jest płatne 100%, kolejne 26 – 60%.… Czytaj więcej »

Klaudia
Gość
Klaudia

Rewelacyjny artykuł ☺ rozjaśnia wiele wątpliwości,

Monika
Gość
Monika

Witam, właśnie trafiłam na Pani bloga. Bardzo pomocny post 🙂 Jednak mam pytanie dla upewnienia się. „Odpoczywam” właśnie na urlopie rodzicielskim. Do końca zostało mi niecałe 8 tygodni, a jestem w drugiej ciąży. Czy mogę teraz zrezygnować z dalszego zasiłku i przejść od razu na L4 (warunki pracy są szkodliwe dla ciąży)? Czy muszę wrócić na dzień do pracy (czytałam gdzieś o konieczności takiego zabiegu)? Czy wystarczy w tym samym dniu dostarczyć pracodawcy zarówno pismo z rezygnacją jak i zwolnienie L4? Czy ewentualnie mogę wykorzystać pozostałą część urlopu rodzicielskiego później, tylko właśnie nie uzbiera się pełne 8 tygodni Będę wdzięczna… Czytaj więcej »

Monika
Gość
Monika

PS Co w tej sytuacji z niewykorzystanym urlopem wypoczynkowym? Skumuluje się i „poczeka” jeszcze ponad 1,5 roku na wykorzystanie?

Asia
Gość
Asia

Witam!
po urodzeniu dziecka złożyłam w swojej pracy dokumenty że będę cały rok z dzieckiem. Wypłacano mi 80% wynagrodzenia. Po 26 tygodniach zrezygnowałam z urlopu i wróciłam do pracy. Wówczas pracodawca wypłacił mi wyrównanie do 100%. Mąż przejął pozostałą część urlopu rodzicielskiego (jest na działalności gospodarczej) i ZUS wypłaca mu zasiłek.
Podobno przepisy mówią, że muszę zwrócić te wyrównanie do 100 % skoro mąż przejął dalej obowiązek opieki nad dzieckiem, a ja na początku zadeklarowałam że będę cały rok. Czy to prawda? Proszę o informację!

Asia
Gość
Asia

Mąż pobiera 60 % zasiłku.

Marta
Gość
Marta

Witam,czy można skrócić urlop rodzicielski o tydzień i przejść na urlop wychowawczy?

Joanna
Gość
Joanna

Serdecznie dziękuję za Pani wpisy dot. urlopów macierzyńskich/rodzicielskich. Mam pytanie dot. trochę urlopów, a trochę L4. Jest trochę długie, mam wielką nadzieję, że doczyta Pani i może odpisze :)… W kwietniu kończę urlop rodzicielski („roczny urlop macierzyński”), a jednocześnie jestem od niedawna w drugiej ciąży. Chciałabym wrócić do pracy na możliwie krótko, żeby móc zajmować się starszym dzieckiem. Jednocześnie zależy mi na aktualizacji podstawy do wypłaty L4, ponieważ tuż przed poprzednim L4 dostałam znaczną podwyżkę… Jak rozumiem urlopy macierzyńskie / rodzicielskie ani wypoczynkowe wykluczają „zaliczenie” miesięcy ich trwania do tych 12 miesięcy z których wyciągana jest średnia podstawa do wypłaty… Czytaj więcej »

Agnieszka
Gość
Agnieszka

Pani Joanno,
Czy udało się Pani uzyskać odpowiedź? Mam bardzo podobną sytuacje.

Ewa
Gość
Ewa

Dzień dobry, czy mogłaby mi Pani doradzić czy jest taka opcja aby oboje rodziców bylo rownoczesnie na urlopie rodzicielskim i żeby w tym czasie każde z nich pracowało na pół etatu?

Marcelina
Gość
Marcelina

Witam serdecznie 🙂 ja chciałam zapytać, czy jeśli urlop rodzicielski kończy się 31 sierpnia br., a umowę mam na czas określony do 31 mają br., to jak to wygląda, jeśli pracodawca by mi przedłużył umowę? Normalnie jest ciągłość, czyli kolejną (trzecią już) umowę na czas nieokreślony powinnam dostać od 1 czerwca br. czy nie będzie ciągłości i dostanę ją od dnia 1 września br. Jeśli druga możliwość, to czy dostanę ją na nieokreślony, czy zaczynam “od zera”, czyli będzie to moja pierwsza umowa na określony? Bardzo dziękuję za odpowiedź. Pozdrawiam 🙂

Agnieszka
Gość
Agnieszka

Witam, super blog, gratulacje!
Dwa pytania:-)
1. czy jezeli dziecko bedzie w szpitalu w czasie mojego urlopu rodzicielskiego to czy moge go przerwac i miec opiekę nad nim w szpitalu , a potem wrocic na rodzicielski? Tak było w czasie urlopu macierzyńskiego.
2. Czy jesli mam dwoch pracodawcow i u jednego kwota zasiłku wynosi mniej niz 1000 zl to mam prawo do podniesienia tej kwoty pomimo , że mam dochód z drugiego miejsca?
Dziękuje za odpowiedz!

Agnieszka
Gość
Agnieszka

Witam,

Mam pytanie odnośnie podjęcia zatrudnienia w trakcie urlopu macierzyńskiego, ponieważ nigdzie nie mogę znaleźć odpowiedzi:( Mianowicie przebywałam na urlopie macierzyńskim podczas którego wygasła mi umowa. Trzy miesiące przed zakończeniem rocznego urlopu macierzyńskiego podjęłam zatrudnienie u tego samego pracodawcy. Pracodawca zgłosił ten fakt do ZUS, natomiast ZUS nadal wypłacał mi zasiłek macierzyński. Zastanawiam się czy był to ich błąd i będę musiała zwrócić całą kwotę.

Z góry dziękuję za odpowiedź:)

Flower. Power
Gość
Flower. Power

Witam bardzo dziękuję za tego bloga. Jest świetny! Niezwykle pomocny, zwłaszcza że kadry w firmie w której pracuję do przychylnych nie należą nie wiedzieć czemu. Mam pytanie czy gdzieś na blogu jest informacja o mamach które chcą wrócić po rodzicielskim do pracy i chcą skorzystać ze zmniejszenia wymiaru etatu. Mój przypadek jest taki urlop macierzyński 20 tyg wykorzystam w całości, rodzicielski 5 mcy i planuje powrót. Czy w takim przypadku też po skorzystaniu że zmniejszenia etatu mam ochronę 12 mcy? Dodam że koleżankę z wielkiej korporacji zwolnili po tym podaniu o zmniejszenie, zrobili zwolnienia grupowe w trybie indywidualnym- mozna tak???… Czytaj więcej »

Maja
Gość
Maja

Mam pytanie: a co jeśli jestem zatrudniona na umowę o pracę na czas określony i umowa kończy się na miesiąc przed porodem, a zdecyduję się sama rozwiązać umowę za porozumieniem stron? Czy przysługuje mi urlop macierzyński (zasiłek?) 🙂

Ewelina
Gość
Ewelina

Witam. Moja sytuacja przedstawia się następująco. Mam umowę na czas nieokreślony, jestem na urlopie rodzicielskim do 22sierpnia 2017r (roczny macierzyński). Firma jednak w styczniu ogłosiła upadłość. Z moich informacji odbyła się już sprawa w sądzie i upadłość została im ‚przyznana’. natomiast ja jestem teraz w drugiej ciąży. ZUS w tym momencie wypłaca mi macierzyński. Co dalej? Czy gdzieś powinnam zgłosić że obecnie znów jestem w ciąży? Jeżeli rozwiążą ze mną umowę, to czy mam się sama zgłosić do ZUSu i odprowadzać składki, żeby potem również przysługiwal mi macierzyński? A może w takim przypadku już nie będzie mi przysługiwal? Może posiada… Czytaj więcej »

Agnieszka
Gość
Agnieszka

Witam serdecznie. Chce iść na roczny urlop płatny 80 % ile mam dni od porodu na złożenie odpowiednich dokumentów i czy mogę sama złożyć te dokumenty w ZUS gdyż księgowa w mojej pracy jest z tych nie przychylnych pracownikom. Będę wdzięczna za pomoc☺

Agnieszka
Gość
Agnieszka

Witam serdecznie. Chce iść na roczny urlop „macierzynski” ten płatny 80% i mam pytanie ile mam czasu po porodzie na złożenie wniosku i czy mogę sama to załatwić w ZUS gdyż moją księgowa jest z tych nie przychylnych pracownikom. Będę wdzięczna za pomoc.

Paulina
Gość
Paulina

Witam serdecznie. Mam umowę do dnia porodu, urlop macierzynski rozpoczęłam przed przewidywalna data porodu. Dziecko urodzone zagranicą czy w związku z tym bez problemu nalicza mi dalszy przysługujący zasilek macierzynski. Jakie formalności powinnam dopełnić?

Paulina
Gość
Paulina

Paulina

Paulina
Gość
Paulina

Witam,
Szukam informacji na temat podjęcia pracy niz dotychczasowy w weekendy u innego pracodawcy(albo 1/4 etatu albo u. zlecenia) podczas urlopu rodzicielskiego. Czy to w ogóle mozliwe?
Pozdrawiam
Paulina

Patryk
Gość
Patryk

Mam 2 pytania. 1 – Co rozumiemy poprzez stanowisko równorzędne? Czy jeśli np. żona jest nauczycielem zatrudnionym na jeden etat w jednej szkole, to po powrocie z pracy może jej być zaproponowany cały etat ale w 3 szkołach, co wiąże się z pogorszeniem warunków pracy i wydłużenia godzin pracy. Gdyż już samo ułożenie planu lekcji w 3 szkołach będzie powodowało „okienka” na dojazd ze szkoły A do szkoły B, trzema zebraniami z rodzicami, trzema radami pedagogicznymi, trzema godzinami przeznaczonymi dodatkowo dla uczniów oraz trzema imprezami okolicznościowymi organizowanymi w rożnych placówkach. 2 – powracając z urlopu rodzicielskiego do pracy, wykorzystuję urlop… Czytaj więcej »

Gosia
Gość
Gosia

W telegraficznyn skrócie:
Przebywam na L4, zakład zatrudnia więcej niż 20osob.
Umowę mam do dnia porodu. Przez zawirowania w zakładzie pracy ZUS przejmuje wynagrodzenie. Zasiłek będzie wypłacany przez ZUS. Po urodzeniu przechodzę na tzw macierzyński. A co z urlopem wychowawczym? Będzie się należał?

matkaprawnik
Gość

Jeśli nadal będziesz pracownikiem to tak będzie Ci przysługiwał urlop wychowawczy

Agnieszka
Gość
Agnieszka

A ja mam pytanie o tą „podstawę zasiłku”. Czy wyliczana jest ona tak jak podczas ZL, czyli średnia z ostatnich zarobków, czy jako podstawa z umowy? To dla mnie kwestia kluczowa, bo od 4 mc ciąży jestem na ZL i obecnie dostaję wynagrodzenie znacznie wyższe niż podstawa, ze względu na to, że przed zwolnieniem wyrabiałam w pracy dużo nadgodzin (taka specyfika branży) i podstawa do zasiłku również była i dalej jest znacznie wyższa niż ta z umowy o pracę. Jak to będzie w momencie przejścia z ZL na urlop? Jeśli podstawa zasiłku się zmieni, będę 2x biedniejsza 😉 Z góry… Czytaj więcej »

Kinga
Gość
Kinga

Chciałabym dodać, że jeśli ktoś zarabia najniższą krajową to bardziej opłaca się iść na urlop w wymiarze 100/60%, niż dostawać cały rok 80%, ponieważ 60% to tylko 870 zł, a ZUS dopłaci nam do 1000 zł, więc jesteśmy do przodu kilkaset zł 🙂 a kiedy zarabia się najniższą krajową każdy grosz się liczy…

Natalia
Gość
Natalia

Takie pytanie.Zlozylam wniosek ,ze wybiore calosc urlopu rodzicielskiego .Chce zrezygnowac z urlopu rodzicielskiego po 8 tyg. I po dwoch miesiacach wznowic urlop rodzicielski na 16 tyg.Czy mimo zlozonego wniosku moge wznowic urlop na te 16 tygodni?

Monika
Gość
Monika

Dzień dobry, w związku z treścią artykułu mam trzy pytania dotyczące sytuacji poniżej: mam umowę o pracę od stycznia, obecnie już czas nieokreślony; w okresie styczeń – kwiecień otrzymywałam wynagrodzenie stałe, w maju będzie wypłata większa, gdyż dostanę wynagrodzenie za nadgodziny, które były w kwietniu plus wynagrodzenie stałe za maj. Od czerwca powinnam pójść na zwolnienie lekarskie do końca ciąży. Jak wyliczyć wysokość wysokość poborów podczas przebywania na L4? Czy wyższa wypłata majowa będzie wliczona do średniej na zwolnieniu? Jak zostanie wyliczona wysokość wynagrodzenia przy założeniu, że od razu zadeklaruję roczny „macierzyński”? Czy jeśli sytuacja będzie tego wymagała i będę… Czytaj więcej »

Justyna
Gość
Justyna

Bardzo przydatny wpis, jednak zgubiłam się po drodze z wnioskami. 15.08.17 mam termin porodu chcę iść na roczny urlop macierzyński a później rodzicielski , czyli zgadzam się na 80% wynagrodzenia przez cały rok.W związku z tym czy muszę składać wniosek o urlop macierzyński już od dnia porodu a później kolejny wniosek do 21 dni o urlop rodzicielski? czy wystarczy tylko jeden wniosek – ten drugi o urlop rodzicielski w terminie do 21 dni a ten pierwszy urlop wskoczy automatycznie od dnia porodu ? Proszę o odpowiedź , bo już się pogubiłam w tym wszystkim.

matkaprawnik
Gość

Jeśli chcesz 80% to wystarczy, że w terminie 21 dni od porodu złożysz dwa wnioski – o urlop macierzyński i o urlop rodzicielski.

Justyna
Gość
Justyna

Na macierzyński też mam złożyć?Napisałaś :”Jeśli nie korzystasz z urlopu macierzyńskiego przed przewidywaną datą porodu, pierwszym dniem urlopu macierzyńskiego jest dzień porodu. Przepisy nie nakładają na kobietę obowiązku złożenia wniosku o udzielenie urlopu macierzyńskiego. Sam fakt urodzenia dziecka powoduje rozpoczęcie urlopu.”

matkaprawnik
Gość

Prawnie nie masz takiego obowiązku ale pracodawcy proszą o złożenie takiego wniosku.

Justyna
Gość
Justyna

Dziękuję Ci za informację.Najlepszy blog na jakim byłam! Szukałam wiele razy dobrego, konkretnego bloga i w końcu mi się udało. Jesteś boska :* Z miłą chęcią będę polecać go dalej 🙂 Miłego dnia 🙂

matkaprawnik
Gość

bardzo bardzo dziękuję za te słowa!

Maria
Gość
Maria

Witam, chciałabym zapytać czy mogę jeszcze wykorzystać urlop macierzyński? W marcu 2015 r. urodziłam syna, wykorzystałam pol roku urlopu macierzyńskiego płatnego 100% i we wrześniu wróciłam do pracy. Obecnie pracuje na 1/2 etatu.W 2016 r. zmieniły się przepisy w zakresie możliwości wykorzystania urlopu w późniejszych terminach. Kolezanka urodzila dziecko w tym samym terminie z tym ze wrocila do pracy w 2016 r. i moze jeszcze skorzystac z czesci urlopu. Czy to ze wrocilam do pracy w 2015 r. wyklucza taka mozliwosc?Będę bardzo wdzięczna za pomoc. Pozdrawiam

Marta
Gość
Marta

Bardzo fajny artykuł! Zastanawiam się czy rozważałaś może taką sytuację: spodziewam się bliźniaków i zastanawiam się czy zadeklarować od razu urlop macierzyński plus rodzicielski, czy najpierw macierzyński a dopiero po nim rodzicielski. Powód rozważań jest czysto ekonomiczny, z lektury przepisów wynika mi, że jeśli zdecyduję się na drugą opcję to przez 31 tyg. urlopu macierzyńskiego będę dostawać 100% zasiłku, potem przez 8 tygodni rodzicielskiego również 100% i dopiero przez kolejne 26 tyg. 60%. Czyli na 65 tyg. zasiłku przez 39 tygodni (większą część) będę dostawać 100%, więc gdybym się zdecydowała na całość od razu i dostawała 80% to stracę. Czy… Czytaj więcej »

Ola
Gość
Ola

Witam,
aktualnie przebywam na zwolnieniu lekarskim 100% płatnym, termin porodu mam na 8 sierpnia, umowę mam podpisaną w zeszłym roku do 31 maja 2017 roku. Co w takim wypadku? Czy umowa sama się przedłuża? Czy nie przysługuje mi już roczny urlop macierzyński?

matkaprawnik
Gość
Paulina
Gość
Paulina

A co jeżeli jestem uznana za osobę współprowadzącą działalność wraz z mężem?
JaK wtedy wygląda z urlopem macierzyńskim?

Ewa
Gość
Ewa

Hey uwielbiam twój blog ? i mam pytanko jednocześnie , rozumiem ze po 6 tyg rodzicielskiego mogę zrezygnować bo to pierwsza część a nie będzie problemu jeżeli wykorzystam 8 tyg i z reszty zrezygnuje bo do 6 tyg nie wyrobie się ze złożeniem wniosku u pracodawcy, Bardzo licze na odp i z góry dziekuje ?

matkaprawnik
Gość

A ja uwielbiam jak ktoś to pisze ? Dziękuję.
Kluczowa sprawa – kiedy złożyłaś wniosek o urlop rodzicielski ?

Dorota
Gość
Dorota

Czyli jak urodzę dziecko to informuje o tym pracodawcę, następnie donosze akt urodzenia oraz ten wniosek w którym pisze ze chce urlop macierzyński np na rok (bo nie bardzo rozumiem w którym momencie mam określić ze chce iść na cały macierzyński i rodzicielski, w sumie na rok) ewentualnie co najlepiej wpisać zeby być w domu z dzieckiem jakieś 15 miesięcy?

Marta
Gość
Marta

Witam, a ja mam pyt odnośnie urlopu wypoczynkowego tzn jestem teraz na macierzyńskim do połowy września, a umowa o pracę kończy się z końcem sierpnia. Kiedy powinnam złożyć do pracodawcy wniosek o ekwiwalent za urlop? I czy należy się ekwiwalent za czas na L4 i za czas na urlopie macierzyńskim?
Dzięki

Iza
Gość
Iza

Witam, zastanawiam się nad wykorzystaniem urlopu macierzyńskiego w pełnym wymiarze a rodzicielskiego w części tak aby 8 tygodni pozostało mi do ewentualnego wykorzystania do 6 roku życia dziecka. Dlatego też myślałam o zadeklarowaniu po porodzie tylko części macierzyńskiej i dopiero później urlopu rodzicielskiego. Bardzo proszę o potwierdzenie czy taka możliwość istnieje czy też tylko można odłożyć cześć urlopu rodzicielskiego w wymiarze 16 tygodni.

Natalia
Gość
Natalia

Czy jeżeli jestem w ciąży i nie jestem ubezpieczona , czy po porodzie należy mi się macierzyński i becikowe ? czy musze być ubezpieczona ?

Anna
Gość
Anna

Świetny artykuł, wszystko w pigułce i do tego podane w przystępny sposób. Mam tylko techniczne pytanie, jeśli moja umowa o pracę kończy się 3 tygodnie po porodzie to wniosek o 20-tygodniowy urlop macierzyński składam do pracodawcy, a co z wnioskiem o urlop rodzicielski? Czy też składam go do byłego pracodawcy mimo że już nie jestem pracownikiem, czy rejestruję się w urzędzie pracy jako bezrobotna i dostaję z tego tytułu zasiłek 1000 zł?

matkaprawnik
Gość

Dzięki ! A chcesz zeby wypłacali Ci zasiłek w wysokości 80% przez cały rok czy 100i 60?

Aga
Gość
Aga

Super blog i świetny artykuł! Dziękuje za Twoja pracę i że zawsze odpowiadasz nam czytającym i pytajacym 🙂 Podpinam się do pytania Anny – mam niemal identyczną sytuację. Termin porodu na 10 lipca, a umowa o pracę do końca lipca. Ktoś gdzieś wyżej zauważył, że jak się ma najniższa krajową, to bardziej opłaca się 100i 60 niż 80 – czy tak? kiepsko mi idą rachunki :-/ No i gdzie wtedy i kiedy się składa o ten rodzicielski, zakładając, że nie chcę się rejestrować w urzędzie pracy jako bezrobotna (no chyba, że to jest z korzyścią dla mnie, ze względu na… Czytaj więcej »

Kasia
Gość
Kasia

Mam taką sytuację jak koleżanka Anna, która zadała to pytanie. Chciałabym, aby wypłacane było 80% przez cały rok.
W skrócie: poród mam na 31 lipca 2018 roku, a umowa kończy się 21 listopada 2018. Jak rozumiem wcześniejsze Pani wyjaśnienia, od 22 listopada przysługuje mi zasiłek macierzyński w okresie do 31 lipca 2019 roku tak? Jeśli wybieram te 80 % przez rok. Tak to wygląda?

z góry dziękuję za odpowiedź 🙂

Ahalan
Gość
Ahalan

Witam. Kończy mi się urlop roczny macierzyński (16 lipca), ale nie chcę wrócić jeszcze przez rok do pracy. Czy mogę złożyć wniosek o bezpłatny urlop macierzyński???

MOnika
Gość
MOnika

Witam, mam nietypową sytuację – od marca jestem na urlopie macierzyńskim (do 2.08.17) i zadeklarowałam 52 tyg urlopu (macierzyński + rodzicielski). Wygralam w międzyczasie konkurs na stanowisko i chciałabym z tego skorzystać i rozpocząć prace od 1.10.17. Mój mąż jest bezrobotny, zarejestrowany w biurze pracy. Dowiadywałam się i okazuje się, że podobno nie musze zgłaszać do ZUSu informacji o zmianie zatrudnienia i będę otrzymywała wynagrodzenie za urlop do końca okresu urlopu, tj do 13 marca 2018. Nie jestem tego do końca pewna, stąd moje pytania: 1. Czy strace wynagrodzenie przysługujące mi do marca 2018 roku? 2. Czy mąż może przejąć… Czytaj więcej »

Marta
Gość
Marta

Witam, potrzebuje pomocy, ponieważ będąc na stazu zaszlam w ciążę, i dalej otrzymałam umowe o pracę. Pracowalam na umowie około 3 miesiace, później poszlam na urlop macierzyński. Zus neguje umowę, sugeruje zanizeje wynagrodzenia z 4tys na najniższą krajową (ponieważ otrzymalam posadę kierownika biura i dlatego taka kwota wynagrodzenia). Po wielu pismach sprawa trafi la do sądu. Pierwsza sprawa wygrana, ale zus wniósł apelację, którą wygrał i co teraz? Zus sugeruje spłatę zasiłku plus dodatkowe koszta i jest to ponad 50 tys. Nie wiem co dalej z tym robić. Sąd nie przyszła większości dokumentów, jedne trafiaja do mnie inne do pracodawcy.… Czytaj więcej »