Praca w ciąży przy komputerze

7

Jeśli potrzebujesz indywidualnej porady prawnej 

SŁUŻĘ CI POMOCĄ!

1 maja 2017r. wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące zakresu prac jakie może wykonywać kobieta w ciąży i kobieta karmiąca piersią. Zmiana dotyczy również pracy przy komputerze.

Praca przy komputerze kobiety w ciąży do 30 kwietnia 2017r.

Obecnie obowiązujące Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wykazu prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet określa, iż praca przy komputerze kobiety w ciąży – nie może trwać dłużej niż 4 godziny na dobę. Praca przy komputerze jest traktowana jako praca w warunkach szkodliwych i w związku z tym, gdy czas pracy kobiety w ciąży przekracza 4 godziny – pracodawca jest zobowiązany do zmiany warunków pracy na dotychczas zajmowanym stanowisku pracy, skrócenie czasu pracy lub przeniesienie pracownicy do innej pracy (art. 179 Kodeksu Pracy). Jeśli powyższe powoduje obniżenie wynagrodzenia, pracownicy przysługuje dodatek wyrównawczy. Pracownica w okresie zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy zachowuje prawo do dotychczasowego wynagrodzenia.

Od 1 maja 2017r.

Nowe przepisy  tj. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wykazu prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet w ciąży i kobiet karmiących dziecko piersią, wprowadzą istotną zmianę dotyczącą między innymi sposobu wykonywania pracy kobiety w ciąży przy ekranie komputera:

prace na stanowiskach z monitorami ekranowymi – w łącznym czasie przekraczającym 8 godzin na dobę, przy czym czas spędzony przy obsłudze monitora ekranowego nie może jednorazowo przekraczać 50 minut, po którym to czasie powinna nastąpić co najmniej 10-minutowa przerwa, wliczana do czasu pracy.

Zmiana była konsultowana z Centralnym Instytutem Ochrony Pracy -PIB oraz Instytutem Medycyny Pracy w Łodzi. Według ekspertów, kobiety w ciąży mogą być dopuszczone do pracy w pozycji siedzącej przy obsłudze monitorów nie dłużej niż 45 minut w każdej godzinie pracy, przy zapewnieniu 15 minut przerwy (ostatecznie zmieniono na 50 minut pracy – 10 minut przerwy) po takim czasie pracy i jednoczesnym ograniczeniu łącznego dobowego czasu pracy do 8 godzin. Ponadto z opinii Instytutu wnika, że dla zmniejszenia obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego podczas pracy przy obsłudze monitorów ekranowych (wykonywanej w niezmiennej pozycji ciała) lepsze efekty daje wprowadzenie częstszych przerw, niż skrócenie całkowitego czasu pracy w ciągu zmiany roboczej.

Rozporządzenie zapewnia wdrożenie postanowień dyrektywy Rady 92/85/EWG w sprawie wprowadzenia środków służących wspieraniu poprawy w miejscu pracy bezpieczeństwa i zdrowia pracownic w ciąży, pracownic, które niedawno rodziły i pracownic karmiących piersią.

Monitor ekranowy?

Monitor ekranowy to nie tylko komputer. To także urządzenie, które obsługuje Pani kasjerka. Więcej informacji na ten temat na stronach Centralnego Instytutu Ochrony Pracy TUTAJ.

Ciekawostka:

Nowe przepisy umożliwią  zatrudnienie kobiet przy pracach pod ziemią we wszelkiego rodzaju kopalniach – o ile nie są w ciąży czy nie karmią piersią.

Pełna treść nowego Rozporządzenia:

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170000796

Podstawa prawna:

  1. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wykazu prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet z 10 września 1996 r. (Dz.U. Nr 114, poz. 545) tj. z 8 grudnia 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 2057).
  2. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wykazu prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet w ciąży i kobiet karmiących dziecko piersią z 3 kwietnia 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 796).
  3. Ustawa z 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zmianami).

Matka prawnik

Designed by Freepik

7 KOMENTARZE

  1. Czy jeżeli obecnie przebywam na zwolnieniu L4 ( jestem w ciąży), czy partner może pójść na zwolnienie lekarskie na córkę, która tak naprawdę siedzi ze mną w domu (14 miesięcy)

  2. Mam pytanie, czy jeśli zajdę w ciąże w trakcie stażu po którym pracodawca musi mnie przyjąc przynajmniej na miesiąc mam szanse na zasilek macierzynski?

  3. A jak to wygląda, gdy prowadzi się własna firmę? Albo, gdy prowadzę własną firmę i jednocześnie jestem zatrudniona. Jeśli stan zdrowia mi pozwoli (gdy już zdecyduję się na dziecko) chciałabym pracować do samego rozwiązania. Czy tutaj też są jakieś ograniczenia?

  4. A co z pracą w sklepie…? W biurze to chociaż można wyjść do toalety i mieć przerwę. Pracuję w sklepie w trybie dzień na dzień. Jestem sama przez 12 godzin,jak uda mi się zjeść czy wyjść do toalety to jest sukces. Nie wyobrażam sobie zajść w ciążę i w ciąży tak chodzić do pracy. Gdy rozmawiałam o tym z szefową mówiła,że inne dziewczyny nie miały problemu i pracowały tak do 8 miesiąca(jedną nawet zabrali ze sklepu na porodówkę). Czy jedynym rozwiązaniem jest zwolnienie od lekarza? Chodzę do lekarza prywatnie,nie wiem czy on może wystawić zwolnienie… Mam umowę tylko do listopada 2018, boję się,że jeszcze mi nie przedłużą umowy.

  5. Od kiedy praca przy komputerze jest pracą szkodliwą? Tłustym drukiem zostało napisane: „w warunkach szkodliwych”. Praca przy komputerze uznawana jest za pracę w warunkach uciążliwych.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here