Dłuższy urlop ojcowski?

9

Jeśli potrzebujesz indywidualnej porady prawnej 

SŁUŻĘ CI POMOCĄ!

Spodziewamy się narodzin bliźniąt i nasunęło mi się pytanie: czy w przypadku narodzin bliźniąt ojciec ma prawo do 14 dni urlopu ojcowskiego czy 2×14 dni? W KP jest napisane: Art 182 ….ojciec wychowujący dziecko – można rozumieć to iż na każde dziecko przysługuje urlop, bo nie jest to uściślone bardziej szczegółowo jak w przypadku – urlopu macierzyńskiego matki: 1 dziecko to 26 tygodni, bliźniaki – 31 tygodni.

Dostałam takie zapytanie od Przemka kilka dni temu, więc spieszę z odpowiedzią:

Art. 1823 [Wymiar urlopu pracownika-ojca] Kodeksu Pracy

 1. Pracownik – ojciec wychowujący dziecko ma prawo do urlopu ojcowskiego w wymiarze do 2 tygodni, nie dłużej jednak niż:

 1) do ukończenia przez dziecko 24 miesiąca życia albo

 2) do upływu 24 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia orzekającego przysposobienie dziecka i nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7 roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, nie dłużej niż do ukończenia przez nie 10 roku życia.

11. Urlop ojcowski może być wykorzystany jednorazowo albo nie więcej niż w 2 częściach, z których żadna nie może być krótsza niż tydzień.

 2. Urlop ojcowski jest udzielany na pisemny wniosek pracownika – ojca wychowującego dziecko, składany w terminie nie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu. Do wniosku dołącza się dokumenty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 1868a. Pracodawca jest obowiązany uwzględnić wniosek pracownika.

 3. Do urlopu ojcowskiego stosuje się odpowiednio przepisy art. 45 § 3, art. 47, art. 50 § 5, art. 57 § 2, art. 163 § 3, art. 165 pkt 4, art. 166 pkt 4, art. 177, art. 181 i art. 1831 § 1.

Niestety 🙁 wymiar urlopu ojcowskiego – niezależnie od liczby dzieci urodzonych przy jednym porodzie lub jednocześnie przysposobionych będzie wynosił 2 tygodnie. Urlop ten można  podzielić na pół i wykorzystać go, dopóki bliźniaki nie ukończą drugiego roku życia 🙂 Wzór wniosku znajdziesz tutaj –  wniosek o ojcowski.

Ustawodawca nie przewidział wydłużenia urlopu dla Tatusiów – a może warto to zrobić. Mamie przysługuje, dłuższy macierzyński – to dlaczego Tata nie mógłby się cieszyć odrobinę dłużej tym przywilejem? Do urlopu ojcowskiego stosuje się odpowiednio szereg dodatkowych przepisów (ustęp 3), ale żaden z nich nie odnosi się do wydłużenia tego terminu.

Zgodnie z Kodeksem Pracy, pracodawca sporządza plan urlopów, dlatego warto pamiętać, iż w przypadku urlopu ojcowskiego złożenie go na 7 dni przed wnioskowanym terminem – zobowiąże pracodawcę do jego udzielenia. W przypadku krótszego terminu – może odmówić. Przy udzielaniu urlopu ojcowskiego 1 tydzień urlopu odpowiada 7 dniom kalendarzowym.

Urlop ojcowski jest urlopem w 100% płatnym. Niedopuszczalne jest traktowanie go jako opieki nad dzieckiem czy jako zwolnienia lekarskiego. Na urlop ojcowski często, potocznie mówi się również – urlop tacierzyński. Może to wprowadzać w błąd, gdyż przyjęło się, iż tacierzyński to cześć okresu urlopu macierzyńskiego niewykorzystanego przez mamę (pomimo, iż nie ma takiego określenia w Kodeksie Pracy). “Tacierzyński” wiąże się z niższym od ojcowskiego wynagrodzeniem.

matka prawnik :)*

Designed by Freepik

9 KOMENTARZE

 1. Chciałabym się dowiedzieć czy urlop ojcowski przysługuje gdy ma się własną działalność gospodarczą ? Pozdrawiam

 2. Dzień dobry 🙂 Czy to prawda, że ojcu dziecka przysługują oprócz urlopu ojcowskiego 2 dni urlopu okolicznościowego? Jeśli tak, w jakiej kolejności powinno się oba urlopy wykorzystać? Dziękuję z góry za informację 🙂

  • Tak to prawda. Urlop okolicznościowy z tytułu urodzenia dziecka powinien być wzięty w mojej ocenie w pierwszej kolejności, ze względu na fakt, iż przysługuje on na załatwienie spraw związanych z tym wydarzeniem. Zawnioskowany za późno (nie ma wskazanego terminu) ale np. pół roku po narodzinach może przepaść.

 3. Cześć! Chciałabym się dowiedzieć, czy urlop ojcowski przysługuje jeżeli ojciec został zatrudniony w zakładzie pracy już po urodzeniu się dziecka? Czy jeżeli w momencie urodzenia nie miał pracy, to mu nic nie przysługuje?

  • Witam serdecznie, to nie ma znaczenia. Istotny jest tylko wiek dziecka – urlop przysługuje do ukończenia przez dziecko 2 roku życia 🙂

 4. Chciałam zapytać czy w takim razie mąż może zaraz po porodzie wykorzystać zwolnienie lekarskie na opiekę nade mną (będę po cesarce) a następnie wykorzystać 2 tygodnie urlopu okolicznościowego?
  Oraz czy po wykorzystaniu tego urlopu jak mąż będzie wnioskował o zwykły urlop to może pracodawca mu go nie udzielić?

 5. Dzień dobry,ja mam pytanie w sprawie urlopu ojcowskiego.W 2017 urodzilosie nasze pierwsze dziecko,w 2018 drugie.We wrześniu mąż skorzystał z urlopu ojcowskiego na pierwsze dziecka,księgowa mówi,że zgodnie prawem nie można drugi raz brać urlop.Ale to nie bliźnięta,a dzieci rok po roku.Czy naprawa mężu należy jeden urlop ojcowski?Pozdrawiam

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here