Przekształcenie się umowy w umowę na czas nieokreślony z mocy prawa

50
foto. Aneta Zamielska dla babybyann.pl

Jeśli potrzebujesz indywidualnej porady prawnej 

SŁUŻĘ CI POMOCĄ!

Przekształcenie się umowy w umowę na czas nieokreślony z mocy prawa. Z dniem 22 listopada 2018r. niektóre umowy o pracę (te trwające w dniu 22.02.2016r. i te podpisane tego dnia) na czas określony przekształcą się z mocy prawa, w umowy na czas nieokreślony. 

Nowelizacja przepisu.

Od 22 lutego 2016 r. (wejście w życie nowelizacji przepisu) okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony, a także łączny okres zatrudnienia na podstawie umów o pracę na czas określony zawieranych między tymi samymi stronami stosunku pracy nie może przekraczać 33 miesięcy, a łączna liczba tych umów nie może przekraczać trzech.

Więcej o samej umowie na czas określony przeczytasz TUTAJ. Z tego linku dowiesz się też, że do limitu nie zaliczamy umowy na okres próbny oraz n zastępstwo.

Przekroczenie choć jednego z tych limitów skutkuje przekształceniem się umowy na czas określony w umowę na czas nieokreślony (chyba że w danym przypadku art. 251 KP nie ma w ogóle zastosowania albo ma miejsce jeden z wyjątków, o których mowa w art. 251 § 4 KP).

Tak więc jeżeli umowa o pracę na czas określony została zawarta 22 lutego 2016 r. albo trwa już w tym dniu, to nieprzerwany 33-miesięczny dopuszczalny okres zatrudnienia na podstawie takiej umowy liczony od tego dnia mija w dniu 21 listopada 2018 r. Tym samym 22 listopada 2018r. taka umowa o pracę przekształciła się w umowę na czas nieokreślony.

Urlopy.

W przypadku pracownic pozostających w tym dniu na urlopie macierzyńskim, rodzicielskim czy urlopie wychowawczym czy nawet na zwolnieniu lekarskim – sytuacja pozostaje bez zmian. Umowa z mocy prawa przekształca się w umowę na czas nieokreślony.

W przypadku kobiet, którym umowa z mocy prawa przedłużyła się do dnia porodu, okres przedłużenia nie wlicza się do limitu 33 miesięcy. Tym samym w takich przypadkach nie można mówić o przekształceniu się umowy na czas określony w umowę na czas nieokreślony.

Czy trzeba podpisać aneks?

Aneks w tej sytuacji nie jest wymagany. Natomiast obowiązkiem pracodawcy jest poinformować pracownika o jego aktualnej sytuacji w jakiej znajduje się. Przekształcenie się umowy w umowę na czas nieokreślony ma ogromne znaczenie z punktu widzenia np. okresu wypowiedzenia. Jeśli Twój pracodawca nie poinformował Cię o zmianie przepisów, warto upomnieć się.

Przepisy.

Art. 25 ze znaczkiem 1 [Zawarcie trzeciej i kolejnych umów na czas określony] kodeksu pracy

§ 1. Okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony, a także łączny okres zatrudnienia na podstawie umów o pracę na czas określony zawieranych między tymi samymi stronami stosunku pracy, nie może przekraczać 33 miesięcy, a łączna liczba tych umów nie może przekraczać trzech.

§ 2. Uzgodnienie między stronami w trakcie trwania umowy o pracę na czas określony dłuższego okresu wykonywania pracy na podstawie tej umowy uważa się za zawarcie, od dnia następującego po dniu, w którym miało nastąpić jej rozwiązanie, nowej umowy o pracę na czas określony w rozumieniu § 1.

§ 3. Jeżeli okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony jest dłuższy niż okres, o którym mowa w § 1, lub jeżeli liczba zawartych umów jest większa niż liczba umów określona w tym przepisie, uważa się, że pracownik, odpowiednio od dnia następującego po upływie okresu, o którym mowa w § 1, lub od dnia zawarcia czwartej umowy o pracę na czas określony, jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony.

§ 4. Przepisu § 1 nie stosuje się do umów o pracę zawartych na czas określony:

1) w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy,

2) w celu wykonywania pracy o charakterze dorywczym lub sezonowym,

3) w celu wykonywania pracy przez okres kadencji,

4) w przypadku gdy pracodawca wskaże obiektywne przyczyny leżące po jego stronie

– jeżeli ich zawarcie w danym przypadku służy zaspokojeniu rzeczywistego okresowego zapotrzebowania i jest niezbędne w tym zakresie w świetle wszystkich okoliczności zawarcia umowy.

§ 4 ze znaczkiem 1. Przepisów § 1 i 3 nie stosuje się w przypadku przedłużenia umowy o pracę do dnia porodu zgodnie z art. 177 § 3.

§ 5. Pracodawca zawiadamia właściwego okręgowego inspektora pracy, w formie pisemnej lub elektronicznej, o zawarciu umowy o pracę, o której mowa w § 4 pkt 4, wraz ze wskazaniem przyczyn zawarcia takiej umowy, w terminie 5 dni roboczych od dnia jej zawarcia.

powodzenia!

Katarzyna Łodygowska

50 KOMENTARZE

 1. Witam, jeśli mam umowę o pracę od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2018 aktualnie jestem na rocznym urlopie macierzyńskim, wcześniej korzystałam tez z urlopu wychowawczego to mam też szansę na przedłużenie umowy na czas nieokreślony? Pozdrawiam

  • Pani Aneto, jak w artykule “przypadku pracownic pozostających w tym dniu na urlopie macierzyńskim, rodzicielskim czy urlopie wychowawczym czy nawet na zwolnieniu lekarskim – sytuacja pozostaje bez zmian. Umowa z mocy prawa przekształca się w umowę na czas nieokreślony”, w Pani przypadku umowa przekształci się w umowę na czas nieokreślony z dniem 22 listopada 2018r.

 2. Witam
  mam umowę zawarta od 2 listopada 2017 do 31 lipca 2020 czyli dokładnie 33 m-ce. Obecnie przebywam na rocznym urlopie macierzyńskim (macierzyński + rodzicielski 52 tyg). Po jego zakończeniu nie planowałam wrócić do pracy i przejść na bezpłatny urlop wychowawczy do dnia zakończenia umowy. Czy w takim układzie moja umowa też przekształci się na umowę o czasie nieokreślonym i kiedy to nastąpi? Czy ewentualny haczyk polega na tym że umowa zawarta jest od 2 a nie 1 dnia miesiąca i właśnie tego dnia braknie? I czy jeżeli w czasie bezpłatnego urlopu wychowawczego zaszłabym ponownie w ciąże przysługuje mi jej przedłużenie do nią porodu? i czy wówczas umowa zmieni się na tą zawartą na czas nieokreślony?
  Pozdrawiam

  • Pani Olu, Pani umowa została zawarta dokładnie na 33 miesiące, tym samym nie przedłuży się z mocy prawa w umowę na czas nieokreślony. musiałaby trwać 1 sierpnia 2020 bo to dopiero z tym dniem przekształciłaby się. Co do przedłużenia do dnia porodu – proszę przeczytać wpis, który przywołuję w treści niniejszego artykuły Wszystko tam Pani znajdzie. powodzenia!

 3. Witam. Umowę mam od 01.07.2015 r. Na 5 lat. 22.02.16 r. Bylsm na l4 ciążowym. Pozniej macierzyński, rodzicielski, wychowawczy, 2 ciążą, przerwany urlop wychowawczy, l4 i teraz macierzyński. Co z moją umową?
  Dziękuję i pozdrawiam

  • Droga Moniko, po 33 miesiącach licząc od 1 lipca 2016r. umowa przekształci się z mocy prawa na czas nieokreślony pod warunkiem, że wcześniej nie zostanie wypowiedziana. Czyli jeśli umowa trwa 22 listopada to jest ona już umową na czas nieokreślony. pozdrowienia

 4. A jak to jest w przypadku gdy umowa na czas określony trwała około 6 lat, do 15 listopada 2018 i teraz została przedłużona do dnia porodu (styczeń 2019)?

 5. Witam.
  Już długo się nad tym zastanawiam jak jest w moim przypadku, bardzo prosiłabym o odpowiedź.
  Pierwszą umowę o pracę z obecnym pracodawcą podpisałam na początku stycznia 2016 r. Na okres próbny 3 miesięcy. Następnie podpisałam kolejną umowę od kwietnia 2016 r. Do grudnia 2018 r. Czy w mojej sytuacji też obecna umowa przekształci się na czas nieokreślony?
  Dodam, że jestem obecnie na urlopie wychowawczym.
  Pozdrawiam serdecznie i dziękuję z góry za odpowiedź.

 6. Proszę o informację co zrobić w przypadku, gdy mam umowę o pracę zawartą na czas określony od sierpnia 2013 r. do 30.11.2018 r. a w dniu 30.10.2018 otrzymałam wypowiedzenie tej umowy na mocy porozumienia stron z 1 miesięcznym okresem wypowiedzenia ?

  • Pani Anno, porozumienie stron – jak sama nazwa wskazuje – strony umowy porozumiewają się i zgadzają co do postanowień. Proszę do mnie napisać poprzez zakładkę porady prawne – zobaczymy co da się zrobić.

 7. Dobry wieczór, jeśli miałam umowę na czas określony do 21.11.18, czyli wczoraj to wygasa ona jeszcze według starych zasad? Pozdrawiam

  • Pani Paulino, umowa musiałaby trwać od 22.02.2016 do co najmniej 22.11.2018r. żeby z mocy prawa uległa przedłużeniu. pozdrowienia!

 8. Dobry wieczór Mamo prawnik. Pogubiłam się już okropnie. Pierwsza umowa od 1.12.2015 do 29.02.2016, druga umowa od 1.03.2016 do 30.11.2018. Jestem obecnie na urlopie macierzyńskim? Czy ja się na to łapie? Pozdrawiamy ciepło Ciebie Ale i Hele. Marta i Staś

 9. Proszę o odpowiedź, czy umowa zawarta na 5lat, po okresie próbnym, od 20.08.2015 również się zalicza? Jestem teraz na macierzyńskim, ale rozumiem, że nie ma to znaczenia 🙂

 10. Witam serdecznie, a czy owy przepis dotyczy tez umów zawartych pozniej? Czyli np. W marcu 2016 czy takie umowy tez się przeksztalca na czas nieokreślony?

 11. Witam, Pracuje w przedszkolu na KP pierwsza umowę miałam na zastępstwo od 31.08.2015 wygasła 31.08.2016 z powodu powrotu do pracy zastępowanego pracownika i wtedy podpisałam druga umowę od 31.08.2016 do 31.08.2019. Czy moja sytuacja kwalifikuje się do przekształcenia umowy? Jestem na początku ciąży dlatego wiadomość o możliwości przekształcenia umowy była dla mnie wspaniała. Pozdrawiam serdecznie

 12. Witam, czy jeśli podpisałam umowę 2 listopada 2016 na okres 33 miesięcy, obecnie przebywam na urlopie macierzyńskim do 30.07.2019, umowa mi się kończy dzień po skończeniu urlopu, to czy ona z automatu przechodzi na cza nieokreślony? Pozdrawiam

  • Pani Jagodo, jeśli podpisała Pani umowę na 33 miesiące to taka umowa nie przekształci się z mowy prawa. Musiałaby trwać o jeden dzień dłużej. pozdrowienia!

 13. Witam, obecnie jestem na urlopie macierzyńskim, który kończy się 05:01.2019r. Mam umowę na czas określony do 31.12.2018r. Pracuje u pracodawcy od 07.2016r. Jest to moja 3 umowa u prwacodawcy. Pracodawca poprosił mnie o powrót do pracy na inne stanowisko, gdyż inny pracownik zostaje zwolniony. Czy po powrocie powinnam otrzymać już umowę na czas nieokreślony ? Czy pracodawca może wymyśli jakiś sposób, żeby dać mi kolejna umowę na czas określony? Jednym z warunków zatrudnienia jest rezygnacja z wykorzystania zaległego urlopu za który mam otrzymać ekwiwalent. Czy tak może być ? Proszę o podpowiedz co do mojej sytuacji. Dziękuję i pozdrawiam Magda

 14. Witam 🙂 a jeżeli mam zawartą umowę od 1.07.2016 do 31.03.2019 i jestem obecnie na macierzyńskim do 27.05.2019, to co się stanie w moim przypadku?

  • Pani Angeliko, po 33 miesiącach licząc od 1 lipca 2016r. umowa przekształci się z mocy prawa na czas nieokreślony pod warunkiem, że wcześniej nie zostanie wypowiedziana. 33 miesiące w tym przypadku do 31 marzec 2019r. więc ażeby umowa u Pani przekształciła się musi trwać co najmniej 1 dzień dłużej. pozdrowienia

 15. Witam, moja pierwsza umowa 10 czerwca 2016 a 3 jest do 19 marca 2019r czu w takim razie z dniem 11 marca 2019 pracodawca musi przedłużyć umowę na czas nieokreślony? On twierdzi , że nie musi przedłużać. A gdyby przedłużył uważa , że mam 20 marca wrócić do pracy i przrrwać urlop rodzicielski na którym obecnie iestem do 16 maja 2019. Uważa , że wtedy już mi się on nie należy….?

 16. Witam.
  22.02.16 r. Byłam na l4 ciążowym. Umowa od 1.07.15r na 5 lat. Pozniej macierzyński, rodzicielski, wychowawczy, 2 ciaza, przerwany wychowawczy, l4, teraz jestem na macierzyńskim. Czy ta zmiana mnie obowiązuje?

 17. Mam pytanie:
  Umowa o pracę 02.2013-02.2018r. Przerwa 7 mcy. Kolejna umowa od 10.2018 do 31.12.2018.
  I proponowana trzecia umowa od stycznia 2019 roku będzie na czas określony czy nieokreślony?
  Podrawiam i niecierpliwie czekam na odpowiedź.

  • Pani Aniu, mamy limit 3 umów – czwarta na czas nieokreślony albo 33 miesięcy licząc od 22 lutego 2016r. jeśli któryś z tych limitów zostanie przekroczony z mocy prawa umowa przekształca się. pozdrowienia

 18. Witam
  Umowa od 2013 do 2020. W 2015 l4 z powodu ciąży pozniej urlop rodzicielski poczym wychowawczy w 2018 przerwałam urlop wychowawczy i przeszłam na l4 ciążowe teraz jestem na urlopie rodzicielskim czyli ta zmiana też mnie obowiązuje?
  Pozdrawiam

  • Pani Magdo, jeśli umowa trwała w 22 lutego 2016r. i jest to umowa na czas określony to tak. Nie ma znaczenia czy była Pani na wychowawczym, zwolnieniu czy macierzyńskim. pozdrowienia

 19. A co z umowami, które były zawarte później? Mam umowę od lipca 2016 (umowa na okres próbny i przedłużenie) do lipca 2019. Czy moja umowa też powinna w przyszłym roku zostać przekształcona w taka na czas nieokreślony?

 20. Witam, umowę miałam od 1.01.2016 roku do 21.11.2018 r. w międzyczasie byłam w ciąży, później na urlopie macierzyńskim i wychowawczym, który skończył się z końcem dnia umowy. Co w takiej sytuacji?

  • Pani Dominiko, prawdopodobnie zabrakło Pani jednego dnia. Umowa z dniem 22 listopada przekształciłaby się w umowę na czas nieokreślony. Pozdrowienia

 21. Od 01.12.2015 miałam umowę na okres próbny, od 01.03.16 do 30.11.2018 na czas określony. 22.02.2016 trwała umowa na okres próbny. Czy w takim przypadku moja umowa przekształca się w umowę na czas nieokreślony?

 22. A czy umowa próbna na 3 miesiące wlicza się w te 33 miesięce? Czy oporcz niej trzeba mieć 33 miesięce już zwykłej umowy na czas określony

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here