Przerwy na karmienie piersią żołnierza zawodowego

0
fot. Ola Ohirko

Jeśli potrzebujesz indywidualnej porady prawnej 

SŁUŻĘ CI POMOCĄ!

Przerwy na karmienie piersią dla żołnierza zawodowego Wojska Polskiego. Jeśli jesteś żołnierzem zawodowym, urodziłaś dziecko i po powrocie do służby nie chcesz rezygnować z karmienia dziecka piersią ten artykuł jest dla Ciebie.

Przepisy.

Zgodnie z ustawą o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych z 11 września 2003 r. (Dz. U. Nr 179, poz. 1750):

Art. 65 [Urlop macierzyński i inne]

 1. Żołnierzowi zawodowemu przysługuje urlop macierzyński, urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlop ojcowski oraz urlop rodzicielski na zasadach i w wymiarze określonych w przepisach ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.).
 2. Żołnierzowi zawodowemu – kobiecie będącej w ciąży lub karmiącej dziecko piersią:

1) nie powierza się obowiązków w wymiarze przekraczającym czterdziestu godzin służby w tygodniu i w porze nocnej;

2) nie deleguje się poza miejsce pełnienia służby – bez zgody żołnierza zawodowego – kobiety;

3) nie powierza się wykonywania zadań służbowych uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 176 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.

 1. Żołnierz zawodowy – kobieta karmiąca dziecko piersią ma prawo do dwóch półgodzinnych przerw wliczanych do czasu służby. W przypadku karmienia więcej niż jednego dziecka, żołnierz zawodowy – kobieta ma prawo do dwóch przerw po 45 minut każda. Przerwy na karmienie mogą być na wniosek żołnierza zawodowego – kobiety udzielane łącznie.
 2. Żołnierza zawodowego – kobietę, sprawującą opiekę nad dzieckiem do lat czterech, pozostającą w związku małżeńskim z innym żołnierzem, nie deleguje się bez jej zgody poza miejsce pełnienia zawodowej służy wojskowej, w tym samym czasie co współmałżonka.
 3. Przepis ust. 4 stosuje się również do żołnierza zawodowego samotnie wychowującego dziecko do lat czterech.

Powyższe przepisy są niejako transpozycją przepisów zawartych w Kodeksie Pracy i oznaczają, że kobieta – żołnierz zawodowy, karmiąca piersią ma prawo do przerw na karmienie tak samo jak kobiety zatrudnione na podstawie umów kodeksu pracy.

Na jakich warunkach?

 1. Przysługują dwie 30 minutowe przerwy na karmienie (jedno dziecko) lub dwie 45 minutowe (więcej niż jedno dziecko), przy czym czas pracy nie może przekraczać 40 godzin tygodniowo.
 2. Wystarczy złożyć u pracodawcy wniosek, iż chcemy godzinę lub odpowiednio półtorej wcześniej opuszczać zakład pracy; możemy też wnioskować o późniejsze przyjście lub dowolnie łączyć i rozdzielać przysługujący nam czas.
 3. Nie ma ograniczeń czasowych złożenia wniosku o przerwy na karmienie piersią.
 4. Pracodawca nie może narzucić nam konkretnych godzin, w których musimy wykorzystać przerwy.
 5. Wniosek składamy na piśmie, zachowujemy kopię z datą wpływu.
 6. Przysługuje pełne wynagrodzenie za cały okres korzystania z przysługujących przerw.

Czy pracodawca może żądać takiego zaświadczenia? Czy lekarz (i który) może takie zaświadczenie wystawić? O tych dwóch kwestiach piszę TUTAJ.

Do kiedy przysługują przerwy na karmienie?

Ostatnią kwestią są wątpliwości dotyczące wieku dziecka, które karmimy a tym samym terminu w jakim możemy złożyć wniosek o przerwy. Minie jeszcze sporo czasu zanim nawet lekarze pediatrzy czy ginekolodzy przestaną się dziwić na wieść, iż karmimy dwuletnie dziecko czy zdecydowałyśmy karmić aż do samoodstawienia. Całe szczęście prawodawca jest racjonalny i nie wprowadził ograniczeń czasowych co w praktyce oznacza, że przerwy nam przysługują dopóki twierdzimy, że karmimy dziecko.

Wzór wniosku o udzielenie przerw do pobrania TUTAJ

Powodzenia!

Matka prawnik

na zdjęciu: Patrycja Sołtysik z synkiem Stasiem, prezes Fundacji Kraina Mlekiem i Miłością Płynącą www.mlekiemimiloscia.pl, poprzez działania fundacji oswaja przestrzeń publiczną z karmieniem naturalnym oraz pomaga tworzyć miejsca przyjazne mamom oraz ich maluchom. Fundacja zwiększa dostęp do edukacji laktacyjnej oraz pomoc mamom w tym zakresie.