#STANDARDYZOSTAJA

2

Jeśli potrzebujesz indywidualnej porady prawnej 

SŁUŻĘ CI POMOCĄ!

Znamy już ten wybieg rządzących jakim jest wprowadzanie zmian po cichutku, za plecami społeczeństwa i tak by nikt nie zauważył. Ten rząd nie jest pierwszy i nie ostatni. Zrobiono to za plecami tych, z którymi konsultowano nowelizację ustawy. Bardzo przykre jest to, że osoby, które odpowiedzialne są za tą oburzającą zmianę też mają matki, córki, wnuczki, przyjaciółki. Zmiana przeszła na polecenie Naczelnej Rady Lekarskiej, gdyż to ona postulowała SKREŚLENIE zapisu całkowicie, twierdząc, iż “przepis ten stanowi jaskrawe i nieuprawnione wkroczenie władzy ustawodawczej i administracyjnej w autonomiczny obszar nauki i wiedzy”.

Fundacja Rodzić po ludzku zachowała czujność. Dzięki niej wiemy, jakie są konsekwencje wprowadzenia niewielkiej zmiany w Ustawie o działalności leczniczej. Wszystko przez art. 22 ust. 5 tejże ustawy, który przed zmianami brzmiał:

Minister właściwy do spraw zdrowia może określić, w drodze rozporządzenia, standardy postępowania medycznego w wybranych dziedzinach medycyny lub w określonych podmiotach wykonujących działalność leczniczą, kierując się potrzeba zapewnienia odpowiedniej jakość świadczeń zdrowotnych.

Zastąpiono „standardy postępowania medycznego” „standardami organizacyjnymi opieki zdrowotnej”. Tylko i aż.

Nie ulega wątpliwości, iż jest to działanie C E L O W E ! Nie raz i nie dwa uczestniczyłam w komisjach legislacyjnych, na których uzgadnia się takie zmiany. Legislacyjne błędy zdarzają się.  Jednak w tym przypadku mamy do czynienia z oburzającym cwaniactwem, który dla nas kobiet rodzących może oznaczać powrót do standardów rodzenia z minionej epoki. Dlaczego może? Dlatego, że Standardy opieki okołoporodowej mogą obowiązywać nie dłużej niż do 31 grudnia 2018r. Później to, czy będziemy miały prawo do godnego porodu, więc np. do wyboru pozycji rodzenia będzie zależeć od personelu szpitalnego …………

Zachęcam do podpisania petycji w obronie Standardów opieki okołoporodowej! Nie tylko kobiety mogą ją podpisać! Dajcie ją do podpisania swoim mężom, bratom, ojcom i partnerom. To ich też dotyczy! Ja już ją podpisałam! Kto ze mną? #standardyzostaja

Petycja pod linkiem:

http://standardyzostaja.rodzicpoludzku.pl/

Stanowisko Fundacji Rodzić po ludzku:

http://www.rodzicpoludzku.pl/Interwencje/Stanowisko-Fundacji-Rodzic-po-Ludzku-w-sprawie-zmian-dotyczacych-Standardow-opieki-okoloporodowej.html

Przepisy:

  1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie standardów postępowania medycznego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem z 20 września 2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 1100) tj. z 7 lipca 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1132); dostępne tutaj.
  2. Ustawa o działalności leczniczej z dnia 8 września 2016 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1638).

ZDJĘCIE: ZA ZGODĄ FUNDACJI RODZIĆ PO LUDZKU

2 KOMENTARZE

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here