Polityka prywatności

Polityka prywatności.

Niniejsza polityka prywatności została stworzona, aby opisać sposób postępowania z danymi osobowymi oraz tzw. plikami cookies na stronie www.matkaprawnik.pl.

Administratorem danych jest Katarzyna Łodygowską prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Mater Iurista Katarzyna Łodygowska, Rudnickiego 6/21 01-858 Warszawa, NIP: 9512116615, REGON: 367702806.

  1. Wszelkie przekazane dane osobowe administratorowi na stronie www.matkaprawnik.pl są poufne.
  2. Administrator oświadcza, iż przekazuje dane osobowe następującym podmiotom:
  1. Blue Media -Blue Media Spółkę Akcyjną z siedzibą w Sopocie przy ul. Powstańców Warszawy 6, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym Gdańsk – Północ VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000320590, o kapitale zakładowym w wysokości 2 000 000 PLN (w całości wpłaconym), NIP: 585-13-51-185 – w celu wystawiania faktur użytkownikom serwisu.
  1. Akceptując politykę prywatności użytkownik oświadcza, że został poinformowany o tym, iż:
  1. podanie danych osobowych jest dobrowolne, a jednocześnie konieczne do korzystania ze strony www.matkaprawnik.pl oraz dokonywania procesu zakupów,
  2. przetwarzane będą jego dane osobowe w celu realizacji procesu składania zamówień w sklepie dostępnym na stronie www.matkaprawnik.pl,
  3. podanie danych osobowych oznacza wyrażenie zgody na otrzymywanie nerwslettera,
  4. ma prawo do wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.
  1. Strona www.matkaprawnik.pl wykorzystuje tzw. pliki cookies.