Hejterze jesteś przestępcą!

Hejterze jesteś przestępcą. Hejt jest przestępstwem. PRZESTĘPSTWEM. To obraźliwy lub agresywny komentarz w internecie. Spotyka nie tylko znane twarze z pierwszych stron gazet ale i wiele osób wokół nas. Hejt utożsamiany jest z tym, co dzieje się w sieci poprzez zniesławienie i znieważenie drugiej osoby lub grupy osób. A warto wiedzieć, że kodeksowe pojęcia zniewagi i zniesławienia wychodzą dużo dalej poza internet. Szacunek i dobre imię należy się każdemu człowiekowi bez względu na wszystko i wynika to z ogólnie obowiązujących przepisów prawa. Na potrzeby akcji #weźniehejtuj #wspieramNicolę poniżej przedstawiłam najważniejsze przepisy odnośnie odpowiedzialności za hejt w internecie. TUTAJ wywiad w Radiu Kampus na ten temat. Czym jest zniesławienie? Art. 212 [Zniesławienie] Kodeksu Karnego §1. Kto pomawia inną osobę, grupę osób, instytucję, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej o takie postępowanie lub właściwości, które mogą poniżyć ją w opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego dla danego stanowiska, zawodu lub rodzaju działalności, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności. §2. Jeżeli sprawca dopuszcza się czynu określonego w § 1 za pomocą środków masowego komunikowania, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. (…) Czym jest zniewaga? Art. 216 [Zniewaga] §1. Kto znieważa inną osobę w jej obecności … Czytaj dalej Hejterze jesteś przestępcą!