Umowa na zastępstwo a ciąża

56

Jeśli potrzebujesz indywidualnej porady prawnej 

SŁUŻĘ CI POMOCĄ!

Umowa na zastępstwo a ciąża.

Teoria

Można powiedzieć, że umowa na zastępstwo jest rodzajem umowy o pracę na czas określony. To umowa zawierana w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy np. urlopu macierzyńskiego czy urlopu wychowawczego.

Od 22 lutego 2016 r. umowa na zastępstwo nie podlega już 3-dniowemu okresowi wypowiedzenia. Obecnie okres wypowiedzenia tej umowy zależny jest od zakładowego stażu pracy pracownika i wynosi:

a) 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy;

b) 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy;

c) 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.

Umowa na zastępstwo ulega rozwiązaniu, gdy:

 1. wraca osoba, którą zastępujemy,
 2. ustaje stosunek pracy zastępowanej osoby,
 3. jego usprawiedliwiona nieobecność zamieniła się w nieusprawiedliwioną nieobecność.

Co różni umowę na zastępstwo od umowy na czas określony? Można bez ograniczeń zawierać kolejne umowy między tymi samymi stronami na zastępstwo a umowa czy kilka umów mogą trwać dłużej niż 33 miesiące.

Więcej: umowa na czas określony a ciąża.

Ciąża

Do umów na zastępstwo nie ma zastosowania zasada, zgodnie z którą umowa, która uległaby rozwiązaniu po upływie trzeciego miesiąca ciąży, ulega przedłużeniu do dnia porodu. To oznacza, że umowa nie będzie przedłużona do dnia porodu tak jak umowy na czas określony jesli umowa na zastępstwo kończy się w sytuacjach opisanych wyżej.

Case study

PYTANIE: Jestem w 20 tygodniu ciąży. Osoba, którą zastępuje wraca miesiąc przed terminem mojego porodu. Czy pracodawca musi przedłużyć mi umowę do czasu porodu? Co z zasiłkiem macierzyńskim?

ODPOWIEDŹ: Pracodawca nie ma obowiązku przedłużenia umowy. Zasiłek macierzyński będzie przysługiwał zgodnie z określonymi zasadami o przyznawaniu zasiłku osobom bezrobotnym (tzw. kosiniakowe).

PYTANIE: Zastępuję osobę, która przebywa na urlopie wychowawczym. Czy jeśli ta osoba zdecyduje się wcześniej wrócić do pracy (w trakcie mojej ciąży), pracodawca ma obowiązek przedłużyć  mi umowę?

ODPOWIEDŹ: Umowa na zastępstwo kończy w momencie powrotu osoby zastępowanej. Ma to zastosowanie również do sytuacji w której, osoba zastępowana wcześniej wraca do pracy niż to deklarowała we wniosku o urlop wychowawczy. W związku z tym bez względu na wysokość (tydzień) ciąży, pracodawca nie przedłuża umowy na zastępstwo.

PYTANIE: Jestem w 6 tygodniu ciąży na umowie na zastępstwo. Czy pracodawca może rozwiązać wcześniej ze mną umowę?

ODPOWIEDŹ: Art. 177 § 1 Kodeksu przewiduje szczególną ochronę pracownicy w ciąży przed wypowiedzeniem i rozwiązaniem stosunku pracy w okresie ciąży i urlopu macierzyńskiego. W tym przypadku co do zasady nie ma możliwości wcześniejszego rozwiązania umowy na zastępstwo (poza pewnymi wyjątkami: rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z winy pracownicy i gdy reprezentująca pracownicę zakładowa organizacja związkowa wyrazi zgodę na rozwiązanie umowy; ogłoszenie upadłości lub likwidacja pracodawcy; likwidacja stanowiska pracy). Należy jednak pamiętać, że umowa kończy się zawsze w momencie powrotu osoby zastępowanej do pracy.

PYTANIE: Jeżeli umowa na zastępstwo wygasa w trakcie trwania urlopu macierzyńskiego, to czy pracodawca czy ja mam zgłosić się do ZUS w celu dalszej wypłaty zasiłku?

ODPOWIEDŹ: Pracodawca powinien dopełnić formalności.

PYTANIE: Czy mogę przebywać na zwolnieniu lekarskim w związku z ciążą i co w przypadku kiedy umowa na zastępstwo kończy się w trakcie trwania zwolnienia?

Zasiłek chorobowy za czas trwania zwolnienia lekarskiego w związku z ciążą (każdą niezdolnością) przysługuje także po ustaniu zatrudnienia. Zasiłek chorobowy przysługuje osobie, która stała się niezdolna do pracy po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego, jeśli niezdolność trwała bez przerwy przez co najmniej 30 dni i powstała:

 1.  nie później niż w ciągu 14 dni od ustania tytułu ubezpieczenia chorobowego,
 2.  nie później niż w ciągu 3 miesięcy od ustania tytułu ubezpieczenia chorobowego – w razie choroby zakaźnej, której okres wylęgania jest dłuższy niż 14 dni, lub innej choroby, której objawy chorobowe ujawniają się po okresie dłuższym niż 14 dni od początku choroby.

W związku z powyższym, jeśli są zachowane powyższe zasady, to pomimo tego, iż umowa skończyła się, zasiłek chorobowy będzie wypłacany do dnia porodu (jeśli zwolnienie będzie kontynuowane).

Kto nie otrzyma zasiłku chorobowego po ustaniu zarudnienia:

 1. osoby mające ustalone prawo do emerytury bądź renty z tytułu niezdolności do pracy,
 2. osoby uprawnione do zasiłku dla bezrobotnych, zasiłku przedemerytalnego lub nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego,
 3. osoby, które nie nabyły prawa do zasiłku w trakcie trwania ubezpieczenia z powodu nieprzepracowania wymaganego okresu wyczekiwania (30 dni),
 4. osoby, u których ubezpieczenie ustało po wyczerpaniu pełnego okresu pobierania zasiłku chorobowego.

 

Podstawa prawna

 1. Ustawa z 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zmianami).
 2. Ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa z 25 czerwca 1999 r. (Dz.U. Nr 60, poz. 636) tj. z 7 marca 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 372).

Kasia/matka prawnik

Designed by Freepik

56 KOMENTARZE

 1. Witam.Proszę, jeżeli to możliwe o odpowiedź na moje pytanie.
  1)Jestem tuż przed porodem i zastępuję osobę osobę która też jeszcze nie urodziła.I tu moje pytanie. Czy po porodzie mogę złożyć u pracodawcy podanie o macierzyński (20 tyg) i rodzicielski(32 tyg)?Czy może jednak muszę czekać,aż osoba którą zastępuje zadeklaruje jak chce wykorzystać macierzyński. Pozdrawiam serdecznie

  • Z artykułu zrozumiałam również, że jeżeli w trakcie mojego macierzyńskiego, osoba zastępowana wróci i zostanę zwolniona -to pracodawca dopełnia formalności związanych z wypłatą zasiłku z Zusu i wtedy ten zasiłek będzie wypłacany do momentu ukończenia przez dziecko roku jako kosiniakowe. Czy się jednak mylę?

   • Małgosiu jaka sytuacja ? Nie jesteś uzależniona od tego co zrobi osoba, którą zastępujesz. Skladasz wniosek o urlop macierzyński sam a pózniej o rodzicielski albo oba od razu czyli decydujesz czy chcesz mieć wypłatę zasiłku 100% i 60% czy 80%.
    Nawet jeśli umowa skończy się w trakcie Twojego macierzynskiego to faktycznie ZUS przejmuje dalszą wypłatę zasiłku. Kosiniakowe jest dla osób miedzy innymi bezrobotnych – to inna sytuacja niż Twoja.

 2. Sytuacja wyglądała następująco: miałam umowę na zastępstwo, byłam w ciąży, przebywałam na zwolnieniu lekarskim dostarczyłam zwolnienie lekarskie do dnia 7 października 2014 r., później następne do dnia 28 października 2014r.. W dniu 21 października dzwoni do pani z kadr, że mam przyjechać uzupełnić papiery. Pojechałam w dniu 24 października i co…. moje zdziwienie nie miało końca, nie mówiąc o rozpaczy (termin porodu 11.11.2014). Dostałam świadectwo pracy z dniem 3 października 2014 r. i dwa zwolnienia lekarskie z poleceniem przekazania ich do ZUS. Nie wspomnę już o przebojach z ZUS przed którym musiałam udowodnić że dostarczyłam zwolnienia lekarskie w terminie do pracodawcy, bo przysłali mi decyzję w której obniżają zasiłek chorobowy ponieważ nie dostarczyłam w terminie zwolnień lekarskich. Zastanawia mnie fakt dlaczego zakład pracy przyjmował ode mnie kolejne zwolnienie lekarskie (osobiście zawiozłam), skoro poprzednie trwało dłużej niż byłam ich pracownikiem. Czy wtedy obowiązywało już to kosianiakowe i mogłam je otrzymać gdybym była zarejestrowana jako bezrobotna? Byłam ogromnie rozgoryczona, że zostałam tak potraktowana bo przepadło mi roczne macierzyńskie. A cała sytuacja miała miejsce nie u prywatnego przedsiębiorcy czy korporacji a w ADMINISTRACJI PAŃSTWOWEJ (ot co! przykład idzie z góry), dokładniej w Urzędzie Skarbowym. Dlatego mam z tego powodu jeszcze większy żal.

 3. Witam. Jestem zatrudniona na podstawie dwóch umów o pracę. jedna na pół etatu na okres 2 lat, druga na zastępstwo, która skończy się w 5 miesiącu ciąży. Pracy wynikającej z umowy na zastępstwo nie będę mogła wykonywać ze względu na 12 godzinny dzień pracy i pracę nocną. W związku z tym będę na L4 aż do wygaśnięcia tej umowy, czy wówczas należy mi się zasiłek chorobowy aż do dnia porodu na podstawie składek odciąganych od umowy na zastępstwo? Czy jeżeli będę zmuszona przed porodem skorzystać również ze zwolnienia z pracy, którą wykonuję na pół etatu, będę otrzymywać zarówno zasiłek chorobowy jak i normalne świadczenie na bazie L4? Dodatkowo, w takiej sytuacji, zaraz po urodzeniu dziecka mam prawo tylko do urlopu macierzyńskiego obliczonego na podstawie pensji z umowy na pół etatu, która będzie ważna aż do zakończenia tego urlopu?

  Z góry bardzo dziękuję za pomoc, sytuacja jest trochę zawiła 🙂

 4. Też zaszłam w ciążę będąc ‚na zastępstwie’. Z powodów zdrowotnych musiałam iść w 3 miesiącu na zwolnienie za co zostałam oczywiście ‚ukarana’. Po porodzie załatwiając formalności do macierzyńskiego dowiedziałam się, że wraca osoba którą zastępuję. Od koleżanek wiem, że dziewczyna została zmuszona do powrotu na 1 dzień. No cóż – takie życie. Pracodawca miał taką możliwość, więc ją wykorzystał.

 5. Witam serdecznie. Zastępuje osobe przebywająca na urlopie wychowawczym a sama obecnie jestem na urlopie macierzyńskim. Jezeli moja umowa wygaśnie podczas tego urlopu a ja zajdę w kolejna ciąże czy w dalszym ciagu ZUS bedzie wypłacał zasiłek chorobowy i kolejny zasiłek macierzyński? Jesli tak, to w którym tygodniu ciazy musze byc niż zakończy sie moj zasiłek macierzynski? Pozdrawiam i dziekuje

 6. Dobry wieczór, mam nietypowy przypadek i nietypowe pytanie (nie wiedziałam gdzie je zadać więc piszę pod najnowszym artykułem) Do tej pory byłam zatrudniona na pół etatu w teatrze , nowa dyrekcja postanowiła zrobić czystki (to teraz dość popularne w teatrach) i zostałam zmuszona w bardzo przykrych okolicznościach wraz z kilkoma kolegami do złożenia wypowiedzenia. Kończy się ono w czerwcu.(wraz z końcem sezonu teatralnego) W tym czasie zaszłam w ciążę. Pytanie brzmi: czy mogę coś zrobić, żeby się jeszcze jakoś uratować w tej sytuacji i nie zostać zupełnie na lodzie? Np czy jeśli pod koniec czerwca pójdę na zwolnienie lekarskie, będę mieć przez czas jego trwania płacone jakieś świadczenia? Lub: czy dyrektor może przedłużyć mi okres wypowiedzenia do momentu porodu? Na jaki ewentualnie artykuł się wtedy powołać? Z góry dziękuję za odpowiedź…. pozdrawiam serdecznie.

 7. Witam
  pracuje na zastępstwo od czerwca 2015 roku. w umowie mam zapis ze wypowiedzenie wynosi tygodnie. jak ma się to cytowanyxh w poście zmian od litego 2016??
  Dodam e w tym okresie miałam dwie umowy za dwie różne osoby. ostatnia jest od 01.01.2017

 8. Witam Jestem zachwycona Pani blogiem i tym że z czystego serducha pomaga Pani matkom zakłopotanym w tym dzisiejszym prawie 🙂

  Sama Chciałam podpytać ponieważ mam początek ciąży na umowie na zastępstwo a Pani X wraca koniec września a ja od sierpnia pójdę na zwolnienie lekarskie (złe samopoczucie) i zasiłek chorobowy będzie wypłacany do porodu mimo że wórci Pani X a chciałabym się podpytać czy po porodzie przysługuje mi zasiłek macierzyński czy będę zdana na tzw kosiniakowe?

 9. Witam jestem powyżej 3 miesiąca ciąży umowa kończy mi się 23 czerwca powiedziano mi że jeżeli dostarczę zaświadczenie o ciąży to umowa według nowego kodeksu przedłuży mi się automatycznie i będzie mi przysługiwało macierzyńskie czy to prawda?

 10. A czy sytuacja trochę się nie zmieniła po nowelizacji ustawy o pracownikach tymczasowych z czerwca tego roku? Umowy na zastępstwo będą chyba przedłużane do dnia porodu zgodnie z zasadą 3 miesiąca.

 11. Dzień dobry,
  Co w sytuacji gdy urodzę miesiąc przed powrotem osoby, którą zastępuje?
  Czy należy mi się świadczenie z tytułu urlopu macierzyńskiego?
  Czy muszę sama zgłosić się do ZUS o zasiłek dla bezrobotnych?

  • Jeśli rodzi Pani wcześniej niż osoba, którą Pani zastępuje wraca – jest Pani pracownikiem w dniu porodu i otrzymuje Pani zasiłek obliczany od Pani wynagrodzenia i wszytsko załatwia z pracodawcą.

 12. Witam, jestem w 8 tygodniu ciąży . Pracuje w drogerii gdzie dzwigam towar i nie tylko. mam umowę na zastępstwo, osoba która zastępuje wraca we wrześniu 2018, a ja urodze w kwietniu 2018. Czy mam wypłacane macierzyńskie przez Rok ? Czy z dniem powrotu osoby zastepowanej tracę macierzyńskie ? Dziecko będzie miało wtedy około 5 miesięcy. Jeszcze jedno pytanie czy mogę bezpiecznie iść już na zwolnienie ? Nie zostanę zwolniona ? Pomimo 8 tygodnia ciąży ? Dodam , że mam leki na podtrzymanie, chora tarczyca i ryzyko utrzymania ciąży. Pozdrawiam i czekam na odp

  • z dniem powrotu osoby, którą Pani zastępuje traci Pani pracę ale wypłatę nie zasiłku. Jeśli lekarz widzi konieczność przebywania na zwolnieniu to decyzja należy do Pani. ponadto, kobietę w ciąży obejmują ograniczenia co do zakresu i możliwość wykonywania określonych prac związanych z dzwiganiem

 13. Witam,
  Jestem w 7 tyg ciąży i pracuje na umowę o zastępstwo. Zastępuje dziewczynę, która obecnie jest na macierzyńskim i do pracy wróci najprawdopodobniej pod koniec sierpnia. Moje pytanie brzmi czy mogę iść już teraz na zwolnienie lekarskie bo źle się czuje czy, też muszę czekać do trzeciego miesiąca ciąży i dopiero wtedy żeby pracodawca mnie nie zwolnił. Jak będzie wyglądać mój macierzyński. Bardzo proszę o odpowiedź.

  • może Pani iść na zwolnienie – taka umowa rozwiązuje się tylko kiedy wraca osoba, którą Pani zastępuje albo kończy się okres na który zostala Pani zatrudniona. powodzenia!

 14. Dzień dobry,
  Jestem w 21 tygodniu ciąży i jestem na zwolnieniu lekarskim od 23.08.2017 roku. Zostałam zatrudniona na umowę na zastępstwo za pracownika do 31.08.2017 roku, natomiast pracownik wraca 02.11.2017 roku.
  Rozumiem, że zostaję zwolniona, ale co z L4? Czy ja nadal mogę go przynosić do placówki, w której byłam zatrudniona i podawać lekarzowi ten NIP?
  Strasznie się boję, że zostanę bez pieniędzy ponieważ mam jeszcze drugą pracę, w której jestem zatrudniona na 1/4 etatu i tam jestem zatrudniona normalnie – tylko dostaję bardzo małe pieniążki.

  Proszę o pomoc.

  • jeśli przejdzie Pani na zwolnienie – zasiłek będzie wypłacany do dnia porodu. macierzyńskie to już kosiniakowe. Oczywiście nie może Pani wtedy pracować też w drugim zakładzie pracy – trzeba donosić dwa oryginały zwolnień -oddzielnie dla każdego miejsca. Tam gdzie umowa kończy się – podaje Pani NIP byłego pracodawcy a zaświadczenia wysyła lub dostarcza osobiście do najbliższego oddziału ZUSu.

 15. Witam, osoba która zastępuje , która jest na wychowawczym zaszła w ciążę. Właśnie się dowiedziałam… Ja jestem na zwolnieniu lekarskim . Czy nadal jestem bezpieczna ? Ta dziewczyna która zastępuje po prostu ma przedłużone świadczenia tak ? Umowy zostają bez zmian ? Mam płacone za l4 oraz macierzyński normalnie ?
  Troszeczkę się zmartwilam, że zostanę bez środków.. 🙁

  • jeśli ta osoba wróci przed Pani porodem to będzie Pani miała płacone chorobowe do porodu ale macierzyński już nie (tylko 1000 zł kosiniakowe) ale proszę dopytać w kadrach jak będzie traktowany przez nich jej powrot (bo pewnie przerwie wychowawczy zeby pierwszego dnia złożyć zwolnienie lekarskie)

 16. Witam. Proszę o odpowiedź na moje pytanie. Jestem tuż przed porodem, termin mam na 16.03.18r i zastępuję osobę która wraca 14.02.18r, obecnie jestem na zwolnieniu lekarskim od12.17r i moje pytanie brzmi następująco: 1) czy będzie mi nadal wypłacane chorobowe do dnia porodu, czy będzie mi się należeć świadczenie z tytułu urlopu macierzyńskiego? 2) jak będzie miała się moja sytuacja jeżeli pracodawca przedłuży mi umowę lub otrzymam nową umowę o pracę ?Pozdrawiam i dziękuję za odpowiedź

 17. Jestem zatrudniona na umowę na zastępstwo. Jestem w 4 m-cu w ciąży. Osoba , którą zastępuję jest na urlopie wychowawczym do 31 marca 2018r. Od 02.04.2018 bierze urlop wypoczynkowy (nie będzie fizycznie ani dnia w pracy ) do 30.04.2018 i od 01 maja idzie znowu na urlop wychowawczy. Co w takiej sytuacji będzie ze mną. Czy pracodawca musi rozwiązać ze mną umowę? Proszę o pomoc

  • Pani Kamelio, dobre pytanie – ale tylko po analizie Pani umowy będę w stanie odpowiedzieć na to pytanie. Proszę do mnie napisać przez formularz -http://matkaprawnik.pl/porady-prawne-online/
   pozdrowienia!

   • Dzień dobry,czy mogę prosić o odpowiedź na forum w podobnej sprawie? Kobieta, którą zastępuję jest na urlopie wychowawczym do 20 listopada br., od razu zobowiązała się do wykorzystania urlopu z 2 lat jej nieobecności i formalnie do pracy wróci w lutym 2019r. Termin porodu mam wyznaczony na grudzień. Co w takiej sytuacji? Czy moja umowa wygasa z dniem powrotu osoby, którą zastępuję, czy z dniem, kiedy ta osoba zakończy urlop wychowawczy? Z góry dziękuję za pomoc.

 18. Witam!
  Pracuję na 3/4 etatu na czas nieokreślony. Dodatkowo w drugim zakładzie na 1/2 etatu na zastępstwo „do dnia powrotu Pani X”. Okazało się, że jestem w ciąży. Chciałam się dowiedzieć jakie konsekwencje L4 poniesie ten pracodawca, u którego mam „zastępstwo”, bo nie chciałabym go obciążać. To L4 będzie około 1-2 tygodni przed zakończeniem tej umowy zastępczej.

 19. Rewelacyjny artykuł, który mnie dużo uspokoił. Proszę o odpowiedź czy dobrze zatem rozumuję. Zaszłam w ciążę na umowę zastępstwo, a koleżanka wraca do pracy w marcu 2019r. ja urodzę w listopadzie 2018r. i będę mogła iść normalnie na zwolnienie lekarskie i będę otrzymywać wszystkie świadczenia i zasiłki tak? A jak skończy mi się umowa z dniem powrotu koleżanki to macierzyńskie mi będzie przysługiwać tak? Proszę jeszcze o odpowiedź czy jeżeli pracowałam od maja 2017r. na zlecenie i od 01.01.208r. na umowę o pracę zastępstwo to po łącznie przepracowanym roku w maju 2018r. będę miała prawo do zasiłku dla bezrobotnych? BARDZO PROSZĘ O ODPOWIEDŹ. POZDRAWIAM SERDECZNIE.

  • Pani Saro, przy założeniu, że osoba, którą Pani zastępuje wróci po Pani porodzie – wszystko się zgadza i dobrze Pani rozumie. Na urlopie macierzyński/rodzicielskim będzie Pani przebywać dopóki będzie trwać Pani umowa, pózniej będzie Pani pobierać zasiłek macierzyński z te okresy. powodzenia!

 20. Jeszcze nasunęło mi się pytanie kiedy powiedzieć w pracy kierownikowi. Czy bez obawy mogę powiedzieć o ciąży przed 3 miesiącem czy lepiej poczekać i być pewną po 3 miesiącu ciąży? Tylko czy to nie za późno?

  • Bardzo często pada to pytanie ale nie ma jednej dobrej odpowiedzi. Kobiety czekają do trzeciego miesiąca bo po tym terminie statystycznie – ciąża staje się pewniejsza. Nie ma Pani obowiązku mówienia o ciąży ale może Pani poinformować również wcześniej. Szczególnie przy pierwszej ciąży – często chce się o tym powiedzieć całemu światu 🙂 natomiast jeśli pyta Pani o moje zdanie prywatnie – ja bym poczekała do co najmniej 3 miesiąca. powodzenia!

 21. Witam serdecznie! Chciałam upewnić się co do jednego stwierdzenia z artykułu, gdyż jest ono dla mnie niejasne. Jestem zatrudniona na umowę na zastępstwo już ponad rok, a obecnie jestem w ciąży. Chciałabym iść na zwolnienie chorobowe ze względu na trudne warunki pracy i złe samopoczucie. Nie wiadomo do końca, czy osoba, którą zastępuję, zdecyduje się wrócić przed, czy po terminie mojego porodu. W artykule natomiast jest stwierdzenie, że tzw. zasiłek chorobowy nie przysługuje „osobom uprawnionym do zasiłku dla bezrobotnych”. W normalnej sytuacji, po powrocie tej osoby, byłabym uprawniona do zasiłku w przypadku rejestracji w UP, gdyż na umowie przepracowałam ponad rok. Co w sytuacji, gdy będę już wtedy w zaawansowanej ciąży i na zwolnieniu lekarskim? Czy jako osobie w teorii „uprawnionej do zasiłku dla bezrobotnych” nie będzie mi przysługiwać świadczenie chorobowe do dnia porodu? Z góry bardzo dziękuję za odpowiedź!

  • Pani Marcelino, prawo do zasiłku posiada bezrobotny zarejestrowany we właściwym powiatowym urzędzie pracy. Także w zasadzie sama Pani odpowiedziała na pytanie – musiałaby Pani zarejestrować się w urzędzie 🙂 powodzenia!

 22. Witam, jestem zatrudniona na podstawie umowy na zastępstwo. Osoba którą zastępuje wraca do pracy dwa miesiące przed moim porodem. Czy dobrze zrozumiałam:
  1. Po powrocie osoby, którą zastępuje wygaśnie mój stosunek pracy, jednak do dnia porodu ZUS będzie mi wypłacał zasiłek chorobowy? (Oczywiście przy założeniu, że będę mieć kontynuowane zwolnienie lekarskie) Czy będzie to taka sama kwota jak w okresie trwania stosunku pracy?
  2. Po urodzeniu dziecka będzie mi przysługiwać kosiniakowe, czyli 1 tys zł?
  3. Co z takim przypadku z ubezpieczeniem zdrowotnym? Moja umowa wygaśnie przed porodem, czyli nie będę na urlopie macierzyńskim.

  • Pani Aleksandro,
   ad. 1 – tak
   ad. 2 – tak
   ad. 3 – dopóki będzie Pani pobierać zasiłek – będzie Pani ubezpieczona.
   powodzenia!

 23. Dzień dobry, jestem zatrudniona na umowę na zastępstwo do 27.08.2018 r. Obecnie jestem w ciąży i prawdopodobnie pójdę na zwolnienie. Czy po 27.08 będąc na zwolnieniu będę otrzymywać świadczenie z ZUS? Czy po porodzie (grudzień 2018) będzie mi przysługiwać macierzyński czy kosiniakowe? Jeśli osoba którą zastępuje przedłuży sobie urlop wychowawczy czy cokolwiek zmieni to w mojej sytuacji? Bardzo bardzo proszę o pomoc.

  • Pani Nino, w takiej sytuacji jaką Pani opisuje – tak zasiłek chorobowy będzie wypłacany pod warunkiem zachowania jego ciągłości; zasiłek macierzyński będzie przysługiwał jak dla osoby bezrobotnej czyli wspomniane przez Panią kosiniakowe. A jeśli nadal pozostanie Pani pracownikiem (osoba, którą Pani zastępuje będzie na wychowawczym) i co najmniej w dniu porodu będzie Pani miała aktywną umowę wtedy zasiłek macierzyński będzie obliczany w oparciu o zasady obliczania zasiłku – podstawy wymiaru obliczanego z Pani wynagrodzenia i innych ewentualnych składników. powodzenia!

 24. Witam! Jestem w ciazy, mam termin na koniec wrzesnia. Pracuje w szkole na zastepstwo. Kobieta, która zastępuje, wraca 1 wrzesnia i tu moje pytanie,bo już wiem,że nic nie dostanę,ale czy jeśli pójdę w na zwolnienie w trakcie wakacji tj. 23.06 – 31.08. Teoretycznie jest to czas urlopu. Czy dostane po zakonczeniu umowy ekwiwalent z racji niewykorzystanego urlopu!? Czy w tym przypadku nie oplaca się brać zwolnienia? Jak to wygląda?

  • Pani Ewelino, jeśli pozostanie Pani na zwolnieniu lekarskim i zachowa jego ciągłość do dnia porodu będzie Pani wypłacany zasiłek chorobowy. Powodzenia

 25. Dzień dobry. Jestem zatrudniona na umowę zastępstwo do dnia 23.06.2018, jestem w ciąży termin porodu 01.08.2018 czy będąc na zwolnieniu lekarskim do dnia porodu otrzymam zasiłek macierzyński. Kiedy musiałabym ewentualnie zarejestrować się w Urzędzie pracy aby otrzymać kosiniakowe .Pozdrawiam

  • Pani Małgosiu nie musi Pani rejestrować się jako bezrobotna, żeby pobierać kosiniakowe. Będąc na zwolnieniu do dnia porodu w takiej sytuacji będzie miała Pani wypłacany zasiłek chorobowy ale nie zasiłek macierzyński obliczany w oparciu o Pani wynagrodzenie – tylko kosinaikowe. Pozdrowienia

 26. Witam czy jesli mam umowe na zastepstwo do 30 wrzesnia2018 i jestem w 6 tyg ciazy to moge spokojnie pracowac do konca czy istnieje mozliwosc ze wroci kobieta ktora zastepuje przed koncem mojej umowy i wtedy nie zdarze okazac zwolnienia i zostanę bez ciaglasci zwolnienia a co za tym idzie bez wyplaty świadczeń do dnia porodu?

  • Pani Gosiu umowa zaraz się Pani kończy i z automatu nie zostanie przedłużona. Natomiast faktycznie jeśli przejdzie Pani na l4 będzie zasiłek wypłacany do dnia porodu. Powodzenia !

 27. Witam mam umowe na zastępstwo w przedszkolu publicznym do 31.08.2018 a rodze 13 listopada. Wiec jak to sie dalej odbywa? Muszę isc do zusu i oni mnie przejmuja czy przedszkole przedluza mi umowe do dnia porodu?

  • Pani umowa nie przedłuża się do dnia porodu. Proszę przejść na zwolnienie lekarskie jeśli ma Pani możliwość – do dnia porodu będzie chociaż wypłacany zasiłek chorobowy. Po porodzie będzie się Pani należało 1000 zł kosiniakowego.
   Powodzenia !

 28. Mam pytanie, jestem w ciąży, mam dwie umowy na zastępstwo, w jednej z nich mam zapisany termin 31.08 bo osoba się określiła, w drugiej nie mam podanego terminu tylko że zastępstwo, dziecko urodziłoby się w czerwcu, jak wygląda moja sytuacja prawna i co zrobić, żeby było dla mnie najkorzystniej?

  • Pani Katarzyno, sytuacja Pani jest określona w artykule. Nie znam specyfiki Pani zatrudnienia i Pani stanu. Zawsze możemy porozmawiać umawiając się na konsultacje. Powodzenia !

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here