Plan porodu do pobrania

2
21030
views

Jeśli potrzebujesz indywidualnej porady prawnej 

SŁUŻĘ CI POMOCĄ!

PLAN PORODU (do pobrania na końcu artykułu) to dokument, który określa na co zgadzasz się, czego oczekujesz i jak wyobrażasz sobie poród. Plan porodu powinien skłonić do lepszego przygotowania się do tego dnia a nie do sztywnego trzymania się jego postanowień. Stanowi kanwę, którą modyfikuje rzeczywistość porodowa. Powinien zostać opracowany jeszcze na etapie ciąży z osobą prowadzącą ciążę (lekarz ginekolog lub położna).

Plan porodu jest tak samo ważnym dokumentem jak plan opieki przedporodowej i oba powinny znaleźć się w dokumentacji medycznej. Jeśli nikt nie pyta Cię o dołączenie planu porodu do dokumentacji a zależy Ci na tym, żeby personel wiedział czego oczekujesz od porodu i personelu – powinnaś sama go wręczyć i dopilnować, żeby znalazł się w dokumentacji. Wiele szpitali ma własne wzory planu porodu do wypełnienia (udostępniane na stronie internetowej danej placówki). Dobrze, że są. ALE. Wiele tych wzorów to moim zdaniem tzw. sztuka dla sztuki, gdzie mamy do wyboru odpowiedź TAK lub NIE, na pytania retoryczne:

Pragnę, aby cały mój poród przebiegał w warunkach maksymalnej intymności z poszanowaniem godności osobistej mojej i mojego dziecka: tak lub nie. (cytat z jednego wzoru planu porodu warszawskiego szpitala).
Opracowany przeze mnie wzór planu jest subiektywny bo jest mój. Jednak postanowiłam go Wam udostępnić, gdyż nie czuję się nikim wyjątkowym w tym temacie i jestem pewna, że moje poglądy i odczucia są powszechne i znajdą odzwierciedlenie w Waszych pragnieniach okołoporodowych.

Poniżej przepisy dla przypomnienia:

Art. 2 Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

Przestrzeganie praw pacjenta określonych w ustawie jest obowiązkiem organów władzy publicznej właściwych w zakresie ochrony zdrowia, Narodowego Funduszu Zdrowia, podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych, osób wykonujących zawód medyczny oraz innych osób uczestniczących w udzielaniu świadczeń zdrowotnych.

Rozdział I.12 tzw. Standardów Opieki Okołoporodowej:

Realizacja praw pacjenta w przypadku sprawowania opieki nad kobietą w okresie ciąży, porodu i połogu polega w szczególności na:

  • respektowaniu prawa do świadomego udziału w podejmowaniu decyzji związanych z porodem, obejmujących zakres podejmowanych działań i stosowanych procedur medycznych,
  • prawie wyboru miejsca porodu w warunkach szpitalnych lub poza szpitalnych, w których czujesz się bezpiecznie i w których udzielane są świadczenia zdrowotne,
  • możliwości wyboru osoby sprawującej opiekę spośród osób uprawnionych do jej sprawowania, z uwzględnieniem zasad organizacyjnych obowiązujących w miejscu udzielania świadczenia, określonych w regulaminie organizacyjnym podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

Jeśli uważasz, że opracowany plan porodu jest wart polecenia – udostępnij proszę ten artykuł i napisz w komentarzu co myślisz. Zajmie Ci to chwilkę. Dziękuję

Katarzyna Łodygowska/matka prawnik

Plik Opis Rozmiar pliku Pobrania
doc PLAN PORODU 17 KB 3664
pdf PLAN PORODU 253 KB 4563
Sortuj wg:   najnowszy | najstarszy | oceniany
Karolia
Gość

Piszę właśnie plan porodu i się zastanawiam, czy zapis „Zgodnie z Rozdziałem IV Załącznika do Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie standardów postępowania medycznego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem z 20 września 2012r. (Dz. U. z 2012r. poz. 1100) tj. z 7 lipca 2016r. (Dz. U. z 2016r. poz. 1132), poniżej przedstawiam PLAN PORODU, który stanowi część mojej dokumentacji medycznej.” w przypadku planowanego cesarskiego cięcia bedzie poprawny, bo to chyba nie jest poród fizjologiczny?
Będę wdzięczna za odpowiedź.
Pozdrawiam:)