Dni wolne z tytuły opieki nad dzieckiem dla nauczycieli

0

Jeśli potrzebujesz indywidualnej porady prawnej 

SŁUŻĘ CI POMOCĄ!

Stanowisko MEN w sprawie przysługujących nauczycielowi dni wolnych z tytułu wychowywania dziecka w wieku do 14. roku życia z 11 marca 2016r.

Pracownikowi (również nauczycielowi) wychowującemu przynajmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat przysługuje w ciągu roku kalendarzowego zwolnienie od pracy w wymiarze 16 godzin albo 2 dni, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. Wynika to z art. 188 ustawy Kodeks pracy, którego nowelizacja obowiązuje od 2 stycznia 2016 r.

O sposobie wykorzystania zwolnienia w danym roku kalendarzowym decyduje pracownik w pierwszym wniosku o udzielenie takiego zwolnienia złożonym w danym roku kalendarzowym. Zwolnienie od pracy udzielane w wymiarze godzinowym, dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy, ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy tego pracownika. Niepełną godzinę zwolnienia od pracy zaokrągla się do pełnej godziny pracy.

Nauczyciel ma prawo do 2 dni zwolnienia od pracy, a ten, który zdecyduje się wykorzystać zwolnienie od pracy w wymiarze godzinowym, powinien być rozliczany z wykorzystanych godzin w odniesieniu do ośmiogodzinnego, dobowego wymiaru czasu pracy, bez względu na liczbę przydzielonych w planie zajęć w konkretnym dniu.

Zwolnienie od pracy udzielane w wymiarze godzinowym, dla nauczyciela zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy tego nauczyciela. Niepełną godzinę zwolnienia od pracy zaokrągla się do pełnej godziny pracy.

Stosownie do art. 42 ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela, nauczyciel zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy pracuje tygodniowo do 40 godzin. Dobowy wymiar czasu pracy nauczyciela wynosi do 8 godzin.

Ewa Halska, prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty

Opierając się na interpretacji MEN i stosując zwykłe zasady proporcji, można wyliczyć, że 16 godzin wolnego na dziecko przysługującego pracownikowi z 40-godzinną tygodniową normą pracy nauczycielowi, który ma 18-godzinne tygodniowe pensum, można przeliczyć na siedem godzin dydaktycznych. Interpretacja przepisów dokonana przez resort edukacji, uzupełniająca kłopotliwą lukę w przepisach nie jest jednak wiążąca dla dyrektorów szkół i to ostatecznie sądy pracy mogą rozstrzygnąć spory. Poza tym myślę, że dyrektorzy szkół potrafią liczyć i wiedzą, że gdyby zgodzili się przeliczyć wolne na dziecko tylko na godziny pensum, to nauczyciel mógłby liczyć na prawie tydzień wolnego.

źródło: www.rp.pl

matka prawnik

Designed by Freepik

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here