Dłuższy urlop ojcowski?

6
1894
views

Jeśli potrzebujesz indywidualnej porady prawnej 

SŁUŻĘ CI POMOCĄ!

Spodziewamy się narodzin bliźniąt i nasunęło mi się pytanie: czy w przypadku narodzin bliźniąt ojciec ma prawo do 14 dni urlopu ojcowskiego czy 2×14 dni? W KP jest napisane: Art 182 ….ojciec wychowujący dziecko – można rozumieć to iż na każde dziecko przysługuje urlop, bo nie jest to uściślone bardziej szczegółowo jak w przypadku – urlopu macierzyńskiego matki: 1 dziecko to 26 tygodni, bliźniaki – 31 tygodni.

Dostałam takie zapytanie od Przemka kilka dni temu, więc spieszę z odpowiedzią:

Art. 1823 [Wymiar urlopu pracownika-ojca] Kodeksu Pracy

 1. Pracownik – ojciec wychowujący dziecko ma prawo do urlopu ojcowskiego w wymiarze do 2 tygodni, nie dłużej jednak niż:

 1) do ukończenia przez dziecko 24 miesiąca życia albo

 2) do upływu 24 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia orzekającego przysposobienie dziecka i nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7 roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, nie dłużej niż do ukończenia przez nie 10 roku życia.

11. Urlop ojcowski może być wykorzystany jednorazowo albo nie więcej niż w 2 częściach, z których żadna nie może być krótsza niż tydzień.

 2. Urlop ojcowski jest udzielany na pisemny wniosek pracownika – ojca wychowującego dziecko, składany w terminie nie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu. Do wniosku dołącza się dokumenty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 1868a. Pracodawca jest obowiązany uwzględnić wniosek pracownika.

 3. Do urlopu ojcowskiego stosuje się odpowiednio przepisy art. 45 § 3, art. 47, art. 50 § 5, art. 57 § 2, art. 163 § 3, art. 165 pkt 4, art. 166 pkt 4, art. 177, art. 181 i art. 1831 § 1.

Niestety 🙁 wymiar urlopu ojcowskiego – niezależnie od liczby dzieci urodzonych przy jednym porodzie lub jednocześnie przysposobionych będzie wynosił 2 tygodnie. Urlop ten można  podzielić na pół i wykorzystać go, dopóki bliźniaki nie ukończą drugiego roku życia 🙂 Wzór wniosku znajdziesz tutaj –  wniosek o ojcowski.

Ustawodawca nie przewidział wydłużenia urlopu dla Tatusiów – a może warto to zrobić. Mamie przysługuje, dłuższy macierzyński – to dlaczego Tata nie mógłby się cieszyć odrobinę dłużej tym przywilejem? Do urlopu ojcowskiego stosuje się odpowiednio szereg dodatkowych przepisów (ustęp 3), ale żaden z nich nie odnosi się do wydłużenia tego terminu.

Zgodnie z Kodeksem Pracy, pracodawca sporządza plan urlopów, dlatego warto pamiętać, iż w przypadku urlopu ojcowskiego złożenie go na 7 dni przed wnioskowanym terminem – zobowiąże pracodawcę do jego udzielenia. W przypadku krótszego terminu – może odmówić. Przy udzielaniu urlopu ojcowskiego 1 tydzień urlopu odpowiada 7 dniom kalendarzowym.

Urlop ojcowski jest urlopem w 100% płatnym. Niedopuszczalne jest traktowanie go jako opieki nad dzieckiem czy jako zwolnienia lekarskiego. Na urlop ojcowski często, potocznie mówi się również – urlop tacierzyński. Może to wprowadzać w błąd, gdyż przyjęło się, iż tacierzyński to cześć okresu urlopu macierzyńskiego niewykorzystanego przez mamę (pomimo, iż nie ma takiego określenia w Kodeksie Pracy). „Tacierzyński” wiąże się z niższym od ojcowskiego wynagrodzeniem.

matka prawnik :)*

Designed by Freepik

Sortuj wg:   najnowszy | najstarszy | oceniany
Monika
Gość

Chciałabym się dowiedzieć czy urlop ojcowski przysługuje gdy ma się własną działalność gospodarczą ? Pozdrawiam

Kamila
Gość

Dzień dobry 🙂 Czy to prawda, że ojcu dziecka przysługują oprócz urlopu ojcowskiego 2 dni urlopu okolicznościowego? Jeśli tak, w jakiej kolejności powinno się oba urlopy wykorzystać? Dziękuję z góry za informację 🙂

Agata
Gość

Cześć! Chciałabym się dowiedzieć, czy urlop ojcowski przysługuje jeżeli ojciec został zatrudniony w zakładzie pracy już po urodzeniu się dziecka? Czy jeżeli w momencie urodzenia nie miał pracy, to mu nic nie przysługuje?