prawa kobiet w zawodzie nauczyciela

Dni wolne z tytuły opieki nad dzieckiem dla nauczycieli

Stanowisko MEN w sprawie przysługujących nauczycielowi dni wolnych z tytułu wychowywania dziecka w wieku do 14. roku życia z 11 marca 2016r. Pracownikowi (również nauczycielowi)...

Przerwa na karmienie dla nauczycielek

W zeszłym roku pisałam o przysługujących nam przerwach na karmienie piersią. O tym, że możemy je swobodnie rozdzielać i łączyć a pracodawca związany jest...